Voorbeeld Presentatie Stipter

Download Report

Transcript Voorbeeld Presentatie Stipter

TOEWIJZING EN
SELECTIE
3 APRIL
GOUDA
Marvin Hendrikse
Dynamisch selectiemodel
» Het aangeboden concept is een Software-as-a-service oplossing voor het
inkopen van zorg. Stipter onderhoudt het platform. Stipter verzorgt:
» De hard- en software
» Inrichting en beheer
» Back-up en beveiliging
» Gebruikersbeheer
» Management informatie
» Helpdesk en ondersteuning
» Training en instructie
Selectie en toewijzing
Proces – Hoe werkt het
» Voeren ‘het gesprek’
Gemeente
» Zorgvraag plaatsen
Gemeente
» Publiceren
Stipter
» Bieden
Aanbieders
» Toewijzen aanbieder
Gemeente
» Informeren aanbieder
Stipter
» Zorg uitvoeren
Aanbieder
» Evalueren
Stipter
» Management informatie
Stipter
Stap 1: U bepaalt wie er mag meebieden.
» Raamcontract voor alle kwalitatieve aanbieders
U bepaalt, middels het inclusief onderhandelen
» De perceelindeling / bouwstenen
» Welke aanbieders gecontracteerd worden en
voor welke bouwstenen
» Max. tarieven, kwaliteitscriteria & afspraken
Stipter zorg dat aanbieders, bouwstenen en
tarieven worden onderhouden in het dynamisch
Hoe werkt het?
selectiemodel. Alleen gecontracteerde
aanbieders mogen meebieden. Zij ontvangen
toegang en training van Stipter.
Stap 2: U plaatst vraag naar zorg
» Bouwsteen / bouwstenen en aantal uren (waarbij
tussen gemeente en aanbieders in contract al
maximum tarief en criteria m.b.t. inhoudelijke zorg
al is afgesproken)
» Beschrijving van de (maatwerk)vraag en
samenhang met problematiek en inzet van eigen
kracht, mantelzorg en voorliggende voorzieningen.
Deze maatwerkvraag kan integraal zijn en bestaan
Hoe werkt het?
uit zorg vanuit meerdere domeinen. (bijvoorbeeld
combinatie van begeleiding, schuldhulpverlening
en jeugdzorg)
Stap 3: Aanbieders plaatsen bod
(of automatische matching)
Aanbieders:
» zien alle vragen in regio (mits contract)
» Kunnen bieding / trajectplan uitbrengen
» Hebben inzage in marktaandeel, marktvolume
Hoe werkt het?
Stap 4: Gemeente kiest i.s.m. klant
» Op basis van ingestelde criteria doet dynamisch selectiemodel voorstel.
» U kunt altijd hiervan afwijken in geval van bijzondere omstandigheden
Stap 5: Stipter verstuurt bevestiging naar aanbieder en klant
» Gepersonaliseerd: U bepaalt inhoud brief, logo gemeente en ondertekening
» Indien e-mail adres bekend is via e-mail
» Aanbieders kunnen eigen contracten ook
altijd nakijken in dynamisch selectiemodel
Stap 6: Evaluatie
» Jaarlijks, elke klant
» Belangrijk onderdeel voor resultaatmeting
» Informatie voor gemeente én aanbieder
Stap 7: Management informatie
» Resultaten per gemeente én regio
» Real-time
» Met stoplicht rapportage
» Dé basis voor monitoring
Rol gemeente & rol Stipter
Contracteren
•
•
•
•
Randvoorwaarden
Basis kwaliteitseisen
Tarieven (wet Leijten)
Perceelindelingen
“Het gesprek”
•
•
•
•
Analyseren
Adviseren
Stimuleren
Indiceren
Gemeente (en partners)
Uitvoeren
•
•
•
•
•
•
Toewijzingsproces
Informeren aanbieder
Informeren klant
Klanttevredenheid
Management info.
Helpdesk
Stipter
Module back-office
Wat valt er onder?
» Factuurcontrole t.o.v. indicatie
» Monitoren van status facturatie
» Operationele afstemming aanbieders facturatie
» Uitbetalen van goedgekeurde facturen
(vanuit nevenrekening gemeente)
» Materiële controle (nabellen / urenbriefjes)
» CAK aanlevering, controle en afstemming
» (extra) management informatie
» PGB uitbetaling en verantwoording
Administratieve
ondersteuning
» Afgeven goedkeurende accountantsverklaring
VRAGEN?
Voordelen klant:
» Minder wachtlijsten
» Behoud diversiteit aanbod/aanbieders
» Delen van de tevredenheid met iedereen
» Waar mogelijk eigen regie
Cliënt aan het roer!
Regie op eigen ondersteuning de basis
Voordelen aanbieder:
» Ook kleine aanbieders hebben kans
» Behoud van werkgelegenheid
» Meer grip op bedrijfsvoering
» Inzage toegekende tevredenheidsscores
» Inzicht in eigen klanten
» Administratieve lasten verlichten
» Het best passende aanbod doen
» Management informatie!
Grip voor aanbieders
Efficiënt werk door de specialist!
Voordelen gemeente:
» Regie waar het moet
» State-of-the-art administratievoering
» Organisatie rondom klant(vraag)
» Integratie en procesoptimalisatie
» Terugdringing uitvoerende taken
» Continue klanttevredenheidsmeting
» Monitoring & sturing op stuurcijfers
» Financiële huis op orde
Terug naar de kerntaak!
Beleidsmatig regie en ‘in control’