Stipter aanbieders presentatie 21 mei 2014

Download Report

Transcript Stipter aanbieders presentatie 21 mei 2014

PROCES
21 MEI
GOUDA
Marvin Hendrikse
Even voorstellen
Marvin Hendrikse
Directeur Stipter
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0181-613947
Vestigingsadres:
Amerstraat 100
3207BB Spijkenisse
2
Dynamisch selectiemodel
» Het aangeboden concept is een Software-as-a-service oplossing voor het
inkopen van zorg. Stipter onderhoudt het platform. Stipter verzorgt:
» De hard- en software
» Inrichting en beheer
» Back-up en beveiliging
» Gebruikersbeheer
» Helpdesk en ondersteuning
» Training en instructie
Het proces
Inrichting
» Raamovereenkomst
Gemeente
» Instructie en toegang
Stipter
Uitvoering
Proces – Hoe werkt het
» Zorgvraag plaatsen
Gemeente
» Publiceren
Stipter
» Bieden
Aanbieders
» Toewijzen aanbieder
Gemeente
» Informeren aanbieder
Stipter
» Zorg uitvoeren
Aanbieder
» Evalueren
Stipter
» Facturatie
Stipter
» CAK
Stipter
Inrichting
Stipter zorg dat aanbieders, arrangementen en
tarieven worden onderhouden in het dynamisch
selectiemodel. Alleen gecontracteerde aanbieders
mogen meebieden. Zij ontvangen toegang en training
van Stipter.
Hoe werkt het?
MO-platform ®
HH
Hulpmiddelen
Aanpassen
woning
Vervoer
GPK
Reintegratie
Jeugdzorg
MO-Platform®
Collectief?
Verpleging
Management dashboard (stuurcijfers)
*Zelf?, Sociale kaart?, Collectief?, Individueel?
Begeleiding
Stap 1: Gemeente plaatst vraag naar zorg
» Gemeente plaatst zorgvraag
» Geanonimiseerd
» Type arrangement
» Aantal uren per week
» Gemeentenaam
» 3-cijferig postcodegebied
» Uitgesproken (anti)voorkeur
» Duur van de indicatie
Hoe werkt het?
» Beschrijving van de (maatwerk)vraag en
samenhang met problematiek en inzet van eigen
kracht, mantelzorg en voorliggende voorzieningen.
Stap 2: Aanbieders plaatsen bod
Aanbieders:
» Zien alle vragen in regio (mits contract)
» Kunnen aanbod uitbrengen. Kan bestaan uit:
• Korting op max. tarief
• Trajectplan beschrijving
Snelheid van leveren (dagen)
» Gedurende 3,5 dag mogelijkheid tot aanpassing
» Hebben inzage in marktvolume
Hoe werkt het?
Stap 2: Aanbieders plaatsen bod
Toewijzingscriteria kunnen zijn:
» Prijs (korting op max. tarief)
» Klanttevredenheidsscore
» Snelheid van leveren
» Voorkeur klant
» Anti-voorkeur klant
‘gewicht’ per factor in te stellen door gemeente
Hoe werkt het?
Stap 3: Gemeente kiest i.s.m. klant
» Op basis van ingestelde criteria doet dynamisch selectiemodel voorstel.
» Gemeente kiest, in samenspraak met klant
Stap 4: Stipter verstuurt bevestiging
» Informeren burger (bevestiging gekozen aanbieder)
» Informeren ‘verliezende’ aanbieder(s)
» Informeren ‘winnende’ aanbieder
» NAW gegevens
» aanvullende informatie
» contactgegevens
» Aanbieders kunnen eigen contracten ook
altijd inzien in dynamisch selectiemodel
Stap 5: Evaluatie
» Jaarlijks, elke klant
» Belangrijk onderdeel voor resultaatmeting
» Informatie voor gemeente én aanbieder
» Voortschrijdend rapportcijfer
Stap 6: Factuur afhandeling en meer…
Stipter is uw partner in facturatie
» Stipter zet ‘factuurbestanden’ klaar
» U levert aangevulde bestanden aan
» Stipter controleert deze
» Stipter verricht voorlopige uitbetalingen
» Communicatie over afgekeurde regels
» Stipter verricht definitieve uitbetalingen
» Stipter zorgt voor afdracht naar CAK
Betalingen en controle
Factuurbestand
Elke maand kunt u up-to-date overzicht downloaden met
alle lopende contracten, bestaande uit onder meer:
Aangeleverd door Stipter
Gemeentecode
Klantgegevens
- BSN
Klantgegevens
- NAW gegevens
Klantgegevens
- Geboortedatum
Voorziening
- Uniek voorzieningenr (vanuit Stipter)
Voorziening
- Clientnummer zorgaanbieder
Voorziening
- Arrangement
Voorziening
- Omzet
Voorziening
- Aantal minuten / kwantiteit
Voorziening
- Startdatum
Voorziening
- Einddatum
Voorziening
- Annuleringsdatum
Aanbod
Aanbod
-Geboden korting
- Uurprijs / omzet na korting
In te vullen / aan te vullen door aanbieder
Weeknummer
Jaar
Geleverde hulp in minuten
Leidt tot
Factuurbedrag per voorziening per week (berekend)
Overige
» Helpdesk altijd toegankelijk
» Jaarlijkse training en instructie
» Handleiding
Terug naar de kerntaak!
Beleidsmatig regie en ‘in control’
VRAGEN?