Transcript Slide 1

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA
9
Teollisuus (D)
8
KOKO MAA
16
Lappi
Rakentaminen (F)
15
18
Kauppa (G)
16
56
Palvelut (H, I, K, O)
59
1
Muut
2
0
10
20
30
50
40
60
70
80
90
100
%
7.7.2015
1
2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN VUODEN AIKANA
SEKÄ TYÖLLISTEN MÄÄRÄN TILASTOITU MUUTOS
160
40
140
30
120
20
100
80
10
60
0
40
-10
20
0
7.7.2015
-20
Odotettu henkilöstön muutos, KOKO MAA
Odotettu henkilöstön muutos, Lappi
Työllisten määrän muutos, KOKO MAA
Työllisten määrän muutos, koko Lappi
2
3.1 YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Koko maa
7.7.2015
Lappi
3
3.2 SUHDANNENÄKYMÄT SEURAAVAN VUODEN KULUTTUA
70
50
30
10
-10
-30
-50
7.7.2015
Liikevaihto, KOKO MAA
Liikevaihto, Lappi
Yrityksen kannattavuus, KOKO MAA
Yrityksen kannattavuus, Lappi
Investointiodotukset, KOKO MAA
Investointiodotukset, Lappi
4
70
4. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEET
60
%
50
40
30
20
10
0
Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
Markkinointi ja myynti
Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tuotekehitys, laatu
Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta
7.7.2015
5
5.1 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET
-Rahoitusn=kaikki vastaajat/rahoitus suurin kehittämisen este
KAIKKI VASTAAJAT
KOKO MAA (n=3900/308)
8
Rahoitus
Lappi (n=148/12)
8
VASTAAJAT, JOILLE RAHOITUS
KEHITTÄMISEN PAHIN ESTE
39
Rahoituksen saatavuus
17
12
Rahoituksen hinta
8
47
Vakuuksien puute
75
0
7.7.2015
10
20
30
40
%
50
60
70
80
90
100
6
5.2 PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET
- Rahoitus kokonaisuudessaan20
18
16
%
14
12
10
8
6
4
2
0
7.7.2015
KOKO MAA, kaikki pk-yritykset
Lappi, kaikki pk-yritykset
KOKO MAA, kasvuhakuiset pk-yritykset *
Lappi, kasvuhakuiset pk-yritykset *
7
5.3. PK-YRITYSTEN KEHITTÄMISEN ESTEET
10
Kustannustaso
12
14
Kilpailutilanne
10
17
Resurssitekijät
16
KOKO MAA (n=3900)
Lappi (n=148)
27
Suhdannetilanne
30
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
%
7.7.2015
8
6. MITÄ SOPEUTTAMISTOIMIA ON TEHTY/SUUNNITTEILLA
n=on jo sopeuttanut, suunnittelee sopeuttamista
32
28
Lomautuksia
Irtisanomisia
15
23
33
Työaikajärjestelyitä
Tilapäisiä palkan alennuksia
6
14
25
Muiden työvoimakustannusten karsimista
KOKO MAA (n=1605)
3
4
Tuotannon siirtämistä
Liiketoiminnan laajentamista uusiin tuotteisiin/palveluihin
Lappi (n=54)
27
0
Liiketoiminnan laajentamista uusille alueille
13
18
29
26
Liiketoiminnan karsimista ja keskittymistä ydinalueille
11
15
Muita
0
7.7.2015
30
7
6
Alihankinnan siirtämistä/lopettamista/vähentämistä
43
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
9
7.1 ELINKEINOILMASTO
n=kaikki vastaajat
19
ELINKEINOILMASTO
KOKO MAA (n=3900)
7
6
Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus
-4
Lappi (n=148)
15
Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus
3
15
Yritysten välinen yhteistyömahdollisuus
5
22
20
Toimitilojen ja tonttien saatavuus
36
Liikenneyhteydet
13
45
Tietoliikenneyhteydet
23
16
Julkiset yrityspalvelut
1
19
Yksityiset yrityspalvelut
4
52
52
Viihtyisyys asuinympäristönä
23
19
Kilpailukyky yritysten sijaintipaikkana
14
Koulutustarjonta
-3
Yht.työmahd. yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa
7
-11
-3
Sijaintikunnan ja yrityksen välinen yhteistyö
-9
-3
Elinkeinopolitiikka kokonaisuudessaan
-13
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Indeksi
7.7.2015
10
35
7.2 ELINKEINOILMASTO
- Keskiarvo sijaintikunnan elinkeinoilmastoa koskevista väittämistä-
30
25
20
15
10
5
0
-5
KOKO MAA
7.7.2015
Lappi
11
8. PK-YRITYSTEN KASVUHAKUISUUS
-Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien yritysten osuus kaikista
yrityksistä80
70
60
%
50
40
30
20
10
0
KOKO MAA
7.7.2015
Lappi
12
9. TÄRKEIN KÄYTTÖTARKOITUS ULKOPUOLISELLE RAHOITUKSELLE
-Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta
11
Koneiden ja laitteiden
korvausinvestointeihin
14
18
17
Koneiden ja laitteiden
laajennusinvestointeihin
KOKO MAA (n=813)
13
Rakennusinvestointeihin
17
1
0
Ympäristövaikutteisiin investointeihin
5
Omistusjärjestelyihin/
yrityskauppoihin
11
27
25
Käyttöpääomaksi
1
0
Viennin rahoitukseen/
vientiriskien kattamiseen
2
Kansainvälistymiseen
0
14
14
Yrityksen kehittämishankkeisiin
4
Toimitusaikaiseen rahoitukseen/
vakuuksiin
0
5
Muuhun tarkoitukseen
3
0
7.7.2015
Lappi (n=36)
10
20
%
30
40
50
60
70
80
90
100
13
10. MISTÄ AIKOO HAKEA RAHOITUSTA
-Yritykset, jotka aikovat ottaa ulkopuolista rahoitustan=yritys aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta
75
Pankista
83
29
31
Finnverasta
19
17
Rahoitusyhtiöstä
6
Vakuutusyhtiöiltä/elä
kevakuutusyhtiöstä
3
12
11
Pääomasijoittajilta
Lappi (n=36)
8
Tekesistä
11
ELY-keskuksesta
(ent. TEkeskuksesta)
16
28
10
Muualta
6
0
7.7.2015
KOKO MAA (n=813)
10
20
30
40
50
%
60
70
80
90
100
14
11. MAKSUVAIKEUDET YRITYKSELLÄ JA ASIAKKAILLA /
KUMPPANEILLA
n=kaikki vastaajat
Yrityksen maksuvaikeudet
KOKO MAA (n=3430/3438)
Lappi (n=131/131)
19
15
Kyllä
81
86
Ei
Asiakkaiden / kumppanien maksuvaikeudet
54
50
Kyllä
46
50
Ei
0
7.7.2015
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
15
12. TARVE MAKSUJÄRJESTELYIHIN VEROTTAJAN
KANSSA
n=kaikki vastaajat
Kyllä
10
KOKO MAA (n=3421)
90
4
Lappi (n=130)
0
7.7.2015
Ei
96
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
16