Francie v 17. a 18. století 1. hod

Download Report

Transcript Francie v 17. a 18. století 1. hod

Francie v 17. a 18. století

• z třicetileté války vyšla Francie jako vítěz • za nedospělého prince vládl od r. 1643 kardinál Mazarin • proti němu vypuklo šlechtické povstání -

fronda princů

(1648 1653) • část šlechty žádala omezení královské moci • Mazarin dobrovolně opustil Francii • fronda byla do roku 1652 potlačena

• Mazarin se mohl vrátit (r. 1653) a stal se prvním ministrem a hlavou královské rady • princ Ludvík byl slavnostně korunován na krále roku 1654 •

Ludvík XIV.

(*1638 - 1715+) • po zkušenostech s frondou nedůvěřoval svým příbuzným a vysoké šlechtě • upevnil královskou moc - mluvíme o

absolutismu

„Stát jsem já“

• oporu hledal u vysokých hodnostářů katolické církve

• spolupracovníky a úředníky vyhledával mezi vzdělanými měšťany • jeho nejlepším byl ministr financí Jean - Baptiste Colbert (1619 1683) • v hospodářství prosazoval zásady

merkantilismu

• podpora francouzské výroby a soběstačnosti, důraz na vývoz, velká cla na dovoz, zakládání státních manufaktur (goblény, sklo, lodě) • podporoval získávání zámořských kolonií

• mimo zájem zůstal venkov a poddaní • navíc roku 1685 zrušil

edikt nantský

hugenotů emigrovalo z Francie) (na 200 000 • král utrácel za dvorský život (plesy, metresy, umění) a množství staveb (např. zámek ve Versailles) • podporoval i umělce jako byl dramatik Molière, skladatel Lully nebo básník La Fontaine • obrovské náklady stála krále i největší evropská armáda (300 000 mužů, velitelé Condé, Vauban)

• snahy o rozšíření území Francie vedly ke sporům s Nizozemím, Španělskem a Habsburky • největším konfliktem byla

válka o španělské dědictví

(1701 - 1714) • po dlouhých bojích Francie sice částečně zvítězila, ale země byla rozvrácená, obrovsky zadlužená a hospodářství upadalo • po smrti Ludvíka XIV. vládl za jeho nedospělého pravnuka regent Filip II. Orleánský

• zdroje: • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mazarin.jpg

• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f /Louis_XIV_of_France.jpg

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean Baptiste_Colbert.jpg

• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plan_citadelle_Ne uf_Brisach.jpg