Mundtlig eksamen og årsprøver

download report

Transcript Mundtlig eksamen og årsprøver

Mundtlig eksamen og årsprøver
Retningslinier 2014 v. LH og KS
Eksamen
3.g
• En studentereksamen består af 8 eksaminer ( mdt.
og skr.) + studieretningsprojekt
• Der skal være afviklet mindst 2 eksaminer efter 2.g
• I skal til mindst 3 skriftlige og 3 mundtlige eksaminer
• I vil alle have en AT-eksamen i 3.g
• Øvrige fag udtrækkes af UVM
• Ekstra A-niveaufag medfører ekstra eksamen
2.g
• Der skal være afviklet mindst 2 eksaminer
efter 2.g
• Der er mulighed for skriftlig eksamen i Ma og
En
• Der er årsprøve i AT
• Desuden mulighed for både skriftlige og
mundtlige årsprøver
1.g
• Der er mulighed for én eksamen i 1g.
• Der er mulighed for mindst en mundtlig
årsprøve
• Mulighed for en skriftlig årsprøve
Prøveplanen
•
•
•
•
Offentliggøres for alle tirsdag d. 20. maj
De skriftlige eksaminer offentliggøres i dag
Kan ses i Lectio
Skriftlige prøver ligger i perioden 21. maj til
4.juni
• Andre mundtlige prøver for alle fra 4. juni
frem til 25.juni
Prøveplanen
• Kan ændres i løbet af eksamensperioden
• I skal derfor være til rådighed i hele perioden
Mødetid
•
•
•
•
•
•
Du skal møde i god tid før prøvens start
Ved starten af foregående eksaminations begyndelse
En prøve er begyndt når du har trukket spørgsmålet
ved sygdom - kontakt skolen hurtigst muligt
Sygdom skal dokumenteres ved en lægeattest
ved uheld/forsinkelse kontakt skolen
– normalt udelukkelse
Mundtlig eksamen/årsprøve
• check eksamensplanen – hvis du tror der er fejl skal
du straks kontakte Lise Hansen eller Morten Hoeck.
• Check dit mødetidspunkt
• ingen bytning af tider uden tilladelse fra LH/MH
• Manglende mødetider til visse fag – vil blive
offentliggjort i Lectio, når planen er kommet fra
faglæreren
• I nogle fag vil der være gruppeforberedelse. Her kan
mødetiderne blive ændret, når vi ved hvilke grupper I
har dannet. Disse ændringer vil også fremgå af Lectio
fortsat
•
•
•
•
hjælpemidler - spørg faglærer
Medbring selv hjælpemidler
Hold øje med Lectio og EG-konferencer
Læs materiale på skolens hjemmeside –
eksamensvejledning 2013
• ro omkring eksamenslokalerne
• Kun én elev venter foran lokalet
SNYD
• Medfører bortvisning
• Gælder ved alle prøver
• Ingen kommunikation med andre
• Ingen mobiltelefon og kun tilladt
internetforbindelse dvs. det der står i jeres
undervisningsbeskrivelse
Klage over en prøve
•
•
•
•
Klagen skal være skriftlig og begrundet
Indgives senest 2 uger efter prøvens afholdelse
Afleveres til rektor
Kan omhandle
– Eksaminationsgrundlaget
– Eksamensforløbet
– Bedømmelsen
• Ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter
Eksamensgrundlag
• Undervisningsbeskrivelser ses på Lectio
• Få altid information fra den relevante
faglærer
karakterer
Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet:
• a) Fag på A-niveau tildeles vægten 2.
• b) Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5.
• c) Fag på C-niveau tildeles vægten 1.
• Studieretningsprojektet tildeles vægten 2.
• Almen studieforberedelse tildeles vægten 1,5
• For fag, der afsluttes med mere end én karakter, deles vægten
ligeligt mellem karaktererne.
• Et ekstra a-niveau fag medfører faktor 1,03
• To eller flere ekstra a-niveau fag medfører faktor 1,06
Gode råd
• Husk at læse studievejledernes pjece – findes
på hjemmesiden
Gode råd fra studievejlederne
Mobiltelefoner må ikke
medbringes
Held og lykke
Skriftlige årsprøver/eksaminer
Mødetid
• Senest 15 minutter før prøvens start skal I være klar
ved bordene. Eksamensbelæring starter
• Se placeringsoversigten.
• Slukkede mobiler i tasken, som stilles på
betontrapperne
• Ved sygdom – kontakt skolen hurtigst
• Ved uheld/forsinkelse kontakt skolen
- normalt udelukkelse
Generelt
• Slukkede mobiltelefoner i tasker
• Tasker og overtøj væk fra pladserne
• Skal du på toilettet: En finger i vejret og vent på en
vagt.
• Ingen rygning – husk nikotintyggegummi
• Du må ikke låne noget af andre under prøven.
• Ved problemer med afhentning af computer kontakt KS
Prøven
• Prøven er begyndt når opgaven uddeles, eller
man er gjort bekendt med opgavens ordlyd
• Kontrollér at opgaven er rigtig (fag, niveau)
• Der ligger 1-2 omslag på dit bord. Underskrift, der
bekræfter at du ikke har snydt på forsiden.
• Udfyld alle felter med rigtige oplysninger/lav
sidefod på alle ark med navn, hold, fag.
• Medbring selv computerpapir(ellers brug kun
skolens papir). Medbring printer.
• Papiret må ikke foldes eller deles
• Marker tydeligt hvad der skal bedømmes, og hvad
der er kladde
Aflevering
•
•
•
•
•
Kald på vagten
Bliv siddende, indtil I får tilladelse til at gå
Før tiden - alt afleveres
Tiden ud - alt må medtages
Ingen må forlade lokalet de sidste 15 min før
afslutning
• Du skal være klar til at aflevere præcis, når
prøven er slut
• Du kan først hente pc osv efter sidste prøve er
slut
Todelt eksamen
– 1.del uden hjælpemidler
– 2. del med hjælpemidler
– Hjælpemidler placeres tæt ved jeres plads
– Man må gerne starte på 2.del før tiden, men ikke
bruge hjælpemidler før det annonceres
Samfundsfagseksamen
• I møder i hallen
• Derefter går i med vagt i grupper til andet
lokale
• Opgaven ligger på jeres bord, når I kommer
tilbage til hallen
• Følg vagtens anvisninger
Digitale eksamener
• HUSK hovedtelefoner
• I må bruge nettet, men må ikke kommunikere
på nettet
Brug af nettet
• Ved digitale eksamener – frit brug af net, men
ingen netbaseret kommunikation
• Øvrige eksamener: Ingen brug af net.
• Undtagelser:
• Særlige nye regler om hjælpemidler
Hjælpemidler
• Som udgangspunkt alle hjælpemidler
• Spørg din faglærer om relevante hjælpemidler
• Du må tilgå hjælpemidler, der optræder i
undervisningsbeskrivelsen digitalt
Hjælpemidler på nettet
•
•
•
•
•
Lectio: Ja
FC: Ja
Dropbox: Ja, men IKKE kommunikation
I-bøger/E-bøger: Ja
Hjemmesider, som optræder på
undervisningsbeskrivelsen: Ja
Snyd
• Medfører bortvisning
• Gælder ved alle prøver
• Hvad er snyd?
- Kommunikation med andre
- Ureglementeret brug af nettet
Generelt
• Hold øje med meddelelser på eg_Konferencer
• Vis hensyn
Held og lykke!