ppt voor infosessie onrechtstreeks ATP

download report

Transcript ppt voor infosessie onrechtstreeks ATP

Integratie
Revalidatiewetenschappen en
Kinesitherapie
Rector UHasselt, Prof. dr. Luc De Schepper
UHasselt in volle groei – Onderwijs
UHasselt in volle groei – Onderzoek
publicaties
Evolutie aantal ingeschreven
doctoraatsstudenten
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UHasselt in volle groei – Personeel
Personeelsaantallen
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totaal
ATP
673
226
688
223
708
219
710
230
745
230
820
242
856
251
928
262
970
276
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Totaal
ATP
UHasselt nu en na integratie
 Opgericht in 1973
 Studenten: 3.400
 Personeel: 932
 4 Faculteiten
5.400
1.100
6 Faculteiten
Huidige:
 Bedrijfseconomische wetenschappen
 Geneeskunde en levenswetenschappen
 Wetenschappen
 Rechten
Nieuwe faculteiten
 Architectuur en kunst
 Industriële IngenieursWetenschappen
Onderwijs
Master
Bachelor
wetenschappen
geneeskunde
en levens
wetenschappen
bedrijfsrechten
economische
wetenschappen
Integratie – Organisatie
geneeskunde
en levens
wetenschappen
bedrijfsrechten
economische
wetenschappen
architectuur
& kunst
industriële
Ingenieurs
wetenschappen
Master
Bachelor
wetenschappen
REVAKI
2 nieuwe faculteiten
evolutie naar 5.400 studenten
AR
IAR
IIW
Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
(GLW)
Decaan GLW, Prof. dr. Piet Stinissen
Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen
• Onderwijs
– Meer dan 1200 studenten in 3 opleidingen
• Geneeskunde (bachelor)
• Biomedische Wetenschappen (bachelor en master)
• Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
• Doctoral School Medicine and Life Sciences
• Onderzoek
• Biomedisch Onderzoeksinstituut:
multiple sclerose: MS Netwerk Limburg
immunologische & neurologische ziekten
• REVAL: revalidatieonderzoek cardio, neuro, pediatrie…
• Limburg Clinical Research Program (LCRP):
cardiologie, oncologie, infectieziekten, …
• Patiëntveiligheid in ziekenhuizen
MS Netwerk Limburg
Adlon
Samenwerking met ziekenhuizen
• Strategische samenwerking met ZOL (Genk) en Jessa (Hasselt)
– Belangrijke focus op onderwijs: professoren, kliniekmonitoren,
stages, …
– Sterke uitbouw medisch-wetenschappelijk onderzoek
New from September 2013: van PHL naar UHasselt
•
•
•
Bachelor-Master opleiding Revalidatiewetenschappen en
Kinesitherapie
Alle lessen op campus Diepenbeek
Zelfde aanpak, vertrouwde kwaliteit, staf, stageplaatsen…,
maar nu met voordelen UHasselt
Drie opleidingen: in Diepenbeek
• Biomedische Wetenschappen:
5 jaar (3+2): volledig in Diepenbeek
Samenwerking met Universiteit Maastricht voor
masteropleidingen
• Geneeskunde:
3 jaar : volledig in Diepenbeek
Samenwerking met KULeuven,
Doorstroom naar alle Vlaamse Universiteiten
• Revalidatiewetensch. en kinesitherapie :
5 jaar (3+2): volledig in Diepenbeek
Samenwerking met KULeuven voor
masteropleidingen
Drie opleidingen: onze partners
• Biomedische Wetenschappen:
5 jaar (3+2): volledig in Diepenbeek
Samenwerking met Universiteit Maastricht voor
masteropleidingen
• Geneeskunde:
3 jaar : volledig in Diepenbeek
Samenwerking met KULeuven,
Doorstroom naar alle Vlaamse Universiteiten
• Revalidatiewetensch. en kinesitherapie :
5 jaar (3+2): volledig in Diepenbeek
Samenwerking met KULeuven voor
masteropleidingen
Alle academische zorgopleidingen onder één dak
• Medische en zorgsector: goede keuze !
• Vele nieuwe ontwikkelingen, veel jobkansen
Nieuwe kansen voor innovatie in healthcare
Kenmerken van onze opleidingen in fac GLW
Excellent onderwijs ‘op maat’
Activerend onderwijs
Geïntegreerd onderwijs in blokken
Kleine groepen en goede
begeleiding : prof is coach !
Sterk accent op competenties
…
Excellente stages
In binnen- en buitenland
ziekenhuis, universiteit,
bedrijfsleven, …
Faculteit GLW: Alles op één campus
Bruisend studentenleven
India avond 20 feb 13
TeddyBear Hospital:
BeMSA, Jessa 20-04-2013
I have a dream
?
Save the date: Verhuis op 14 juni 2013
Welkom in onze faculteit !
Student zijn aan de UHasselt?
Directeur Onderwijs, ir. Nicole Dekelver
Wat betekent dit voor jou?
 Je wordt UHasselt student
 De curricula wijzigen niet omwille van de integratie
 De opleiding behoudt haar eigen academische kalender
 De lesgevers blijven dezelfde (worden wel UHasselt personeel)
 De onderwijsactiviteiten zullen doorgaan aan de UHasselt,
Campus Diepnbeek
 Je geniet van dezelfde voorzieningen zoals alle UHasselt
studenten
Inschrijving
Huidige studenten:
• hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen
• hebben een account en UHasselt e-mailadres ontvangen
• kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het
studentendossier vanaf 11 juli 2013
https://www.uhasselt.be/
Inschrijving
Inschrijving
Inschrijving
Inschrijving
Huidige studenten:
• hebben een studentenkaart van de UHasselt ontvangen
• hebben een account en UHasselt e-mailadres ontvangen
• kunnen hiermee elektronisch herinschrijven via het
studentendossier vanaf 11 juli 2013
(https://www.uhasselt.be/intranet)
• kunnen na betaling van voorschot de studentenkaart
valideren aan de studentenbalie aan UHasselt in
Diepenbeek (gebouw D)
Studentenkaart
• Identificatie als UHasselt student
• Intern betaalmiddel (Ping-Ping)
• Kortingen (restaurant, sport, cultuur, openbaar vervoer …)
Elektronisch studentendossier
Studiecontract met de UHasselt
Studenten die herinschrijven
• sluiten een studiecontract met de UHasselt
• vervolgen hun traject aan de UHasselt
(cf studentendossier)
• nemen alle verworven credits en gedelibereerde cijfers
mee
• vallen vanaf dat ogenblik onder
• Bachelor: OER UHasselt
• Master: Full credit
• krijgen bij afstuderen
• Bachelor: UHasselt diploma
• Master: UHasselt - KU Leuven diploma
Deliberatieregels
Bachelor: twee deliberatiepakketten/tolerantieregels
1e deel van het modeltraject (60 stpt)
• hoogstens 2 onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt
• én min. 54% bij 1 onvoldoende en 58% bij 2 onvoldoendes
2e en 3e deel van het modeltraject (120 stpt)
• enkel onvoldoendes 8 of 9 voor maximaal 12 stpt
• én minimaal 50%
Master: full credit
Overgangsmaatregelen
2012-2013
Opleiding
OER
PHL ba REVAKI
PHL-KUL ma
REVAKI
PHL
Full credit
2013-2014
opleiding
OER
UH ba REVAKI
UHasselt
UH-KUL ma REVAKI
Full credit
Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Verworven credits / gedelibereerde
cijfers blijven behouden aan de
UHasselt
Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Examencommissie van de UHasselt
delibereert over examenresultaten
waarover de hogeschool nog geen
uitspraak deed
= restpakket
Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Deliberatie over dit ‘restpakket’ aan
de hand van de UHasselt-regels
Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Gewogen percentage berekend op
het volledige deliberatiepakket en
niet op het restpakket
Overgangsmaatregelen (Bachelor)
Graad van verdienste op basis van
de resultaten van de volledige
opleiding
Overdragen van
Bindende voorwaarden
Faciliteiten
Studentenmobiliteit
Studiebegeleiding
•
Dienst studieadvies en -begeleiding
- Niet curriculumgebonden studiemoeilijkheden
- Aanvragen faciliteiten
•
Dienst studieloopbaanbegeleiding
- Alle dossiers m.b.t. individuele studieloopbaan
•
Psychosociale begeleiding
Praktische aangelegenheden
• Zelfde studiegeld
• Zelfde sociale voorzieningen als UHasselt studenten
Boekentoelage
PC toelage
Woontoelage
Gesubsidieerde maaltijden
Tussenkomst vervoer
Fietsproject
Tussenkomsten sport en cultuur
Persoonlijke financiële toelagen
• Eén studentenloket voor studentenadministratie (campus
Diepenbeek)
• Eén loket voor sociale voorzieningen (campus
Diepenbeek)
• Aankoop handboeken/cursussen via campusboekhandel
(Diepenbeek)
• Helpdesk
• Toegang tot faciliteiten UHasselt
Infomarkt
Trajectbegeleiding
Inge Jacobs
Martine Luwel
Studentenadministratie
Danny Smets
Josette Wilmots
OER
Lieve Quanten
Studentenvoorzieningen
Liesbeth Huber
Studiebegeleiding
Melanie
Hoeyberghs
Veerle
Smeers
Studentenmobiliteit
Liesbeth Oeyen
ICT
Marleen
Jehaes
Vragen?
Work on your own student life and
the studying of the future!
Studentenparticipatie
@ Universiteit Hasselt
“Inspraak, medezeggenschap en
bestuursfuncties van studenten in het
hoger onderwijs dragen enorm bij aan
de kwaliteit van het onderwijs”
Pascal Smet, minister van Onderwijs
51
Universiteitsbeleid
StuRa
Student
52
Meer info …
sturauhasselt.be
facebook.com/sturauhasselt
twitter.com/sturauhasselt
[email protected]
53
Verdere info
www.uhasselt.be/studentenintegratie
• Presentatie: infosessie Integratie
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
• Mogelijkheid om elektronisch vragen te stellen
Appendix 1: Vergelijking deliberatieregels
UHasselt
PHL
pakket per inschrijving
Deliberatiepakketten ba
1e ba
2e + 3e ba
Toleranties inzetten
Tolereerbaar: 8/9
1e ba:
2 onv, max 12 SP, 58%
1 onv, max 12 SP, 54%
2e + 3e ba/ma
10% vd opgnm. SP, 50%
nvt, doch wel
deliberatieregels
(niet geslaagd =
onvoldoendes
hernemen, ook in 20132014)
Graad van verdienste
1e + 2e + 3e ba
3e ba
Grenswaarden (%)
68 – 77 - 85
70 – 80 - 85