Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA * Jadual 3 (Bidang 2)

download report

Transcript Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA * Jadual 3 (Bidang 2)

Taklimat Kod Kursus dan Dokumen COPPA – Jadual 3 (Bidang 2)

16 Mei 2014 T.T. Ho

Penambahbaikan Kod Kursus (i)

Kod Lama EDU 3105 Jenis kursus Tahap (sijil) Turutan kursus (dalam program) Versi kurikulum 2 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Penambahbaikan Kod Kursus (ii)

Kod baharu EDU 3053 Jenis kursus Jumlah kredit Tahap (sijil) Turutan kursus dalam program 3 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Penambahbaikan Kod Kursus (iii)

Kod lama Mula (sama)

PIM3108 PIM3 PRK3102 PRK3 WAJ3114 WAJ3 PJM3101 ELE3103 4 PJM3 ELE3

Turutan

08 02 14

Kredit

3 4 3

Kod baharu

PIM3083 PRK3024 WAJ3143 01 2 PJM3012 03 3 ELE3033E Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Dokumen asal (i)

    Pro forma, skema TLO, jadual SLT, matriks CLO Di manakah lokasi dokumen tersebut?

Pro forma: Fail Pegawai Dokumen / Folio pensyarah Skema TLO/jadual SLT/matriks CLO: Fail kursus MQA 5 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Dokumen asal (ii)

     Apakah kandungan utama dokumen tersebut?

Pro forma: Jam kredit, tajuk & pengagihan jam, rujukan Skema TLO: cadangan aktiviti untuk K/T/A/ISL mengikut hasil pembelajaran dan tajuk Jadual SLT: bagaimana jam pembelajaran bersemuka/tidak bersemuka diagihkan mengikut hasil pembelajaran dan tajuk Matriks CLO: bagaimana hasil pembelajaran/tajuk memenuhi 8 domain kompetensi dan aras bentuk pentaksiran dalam taksonomi Bloom 6 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

7

Jadual 3 menggantikan pro forma, jadual SLT dan matriks CLO

Berkuatkuasa 1 Jun 2014 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (i)

1) 2) 3) 4) 5)

  

Nama Kursus/Modul – spt pro forma Kod Kursus – kod baharu Nama Pensyarah Akademik Setiap jabatan perlu menyediakan senarai nama semua pensyarah yang pernah mengajar kursus tersebut mengikut ambilan dan kumpulan Cth: Bagi kursus WAJ3022, Ambilan 2011 – TL/AG Ho Theen Theen, BM/SN Christopher Tan dsb Lampirkan senarai ini kepada Jadual 3 Rasional Kursus/Modul dalam Program – daripada

Jadual 3 sedia ada

Semester dan Tahun ditawarkan – spt pro forma * Semester 1 atau 2, tahun pengajian (1/2/3/4) BUKAN

bulan/tahun

8 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (ii)

6. Jumlah Jam Pembelajaran Bersemuka

K = Kuliah T = Tutorial A = Amali P= Pentaksiran K 15 T 15 A P 30 2.5

Bukan Bersemuka Jumlah Jam Pembelajaran Terbimbing dan Pembelajaran Kendiri

57.5

120 9 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (iii)

7) 8) 9)

  

Nilai Kredit

Tiada lagi ‘sistem kurungan’ 1 kredit = 40 jam notional Agihan jam untuk K/T/A – rujuk perkara 6 (slaid sebelum) * Menggabungkan jadual SLT (dokumen lama)

Prasyarat (jika ada) – spt pro forma Objektif Pembelajaran – secara am

10 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (iv)

10)

 

Hasil Pembelajaran Sila rujuk silang kepada pro forma lama, sama ada terdapat perbezaan Pemetaan Hasil Pembelajaran kepada aras taksonomi pembelajaran (Bloom) dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor – daripada

matriks CLO (dokumen lama)

Pensyarah hendaklah memastikan PdP yang dilaksanakan mencapai aras yang bersesuaian Contoh

11 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (v)

11)

 

Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills, TS) Maklumat tambahan untuk memenuhi keperluan COPPA Pensyarah hendaklah berusaha mengintegrasikan TS yang dikenalpasti ke dalam aktiviti PdP mengikut kesesuaian

12 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (vi)

12) 13) 14) 15) Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta Pentaksiran – secara am, spt pro forma & Jadual 3 sedia ada Sinopsis – spt pro forma (mungkin berubah sedikit jika hasil pembelajaran berubah) Mod penyampaian – spt pro forma & Jadual 3 sedia ada Kaedah dan Jenis Pentaksiran – spt pro forma & Jadual 3 sedia ada 13 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (vii)

16)

   

Pemetaan Hasil Pembelajaran Program (Programme Learning Outcomes, PLO) dengan Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives, PEO) PEO adalah seragam untuk semua program kecuali no. 4 (nama bidang mengikut program) dan no. 6 (berlainan sedikit bagi program tertentu) PLO adalah spesifik kepada program PEO dan PLO wajar diingati oleh semua pelajar guru dan pensyarah yang berkenaan Pastikan pemetaan PEO & PLO adalah sama bagi semua kursus dalam program yang ditawarkan jabatan (major dan elektif) kecuali bagi WAJ, EDU dll kursus yang diambil oleh semua pelajar guru - ada pemetaan tersendiri

14 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (viii)

17)

 

Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan Hasil Pembelajaran Program ( Programme Learning Outcomes, PLO) Pastikan PLO bagi kursus tertentu adalah betul mengikut major Pemetaan ini adalah berbeza mengikut kursus

Pensyarah hendaklah memastikan aktiviti PdP mencerminkan pemetaan yang ditetapkan Contoh

15 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (ix)

18)

  

19)

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk Contoh Berdasarkan pro forma (sila buat rujukan silang untuk mengenalpasti perubahan sekiranya ada) Gunakan bahagian ini untuk menyediakan LAM PT-05-02 (perancangan semester)

Rujukan – spt pro forma, tetapi rujukan lama mungkin telah dikeluarkan / diganti rujukan terkini

Perlu perhatian/tindakan Pusat Sumber dengan kerjasama Ketua Jabatan / pensyarah

16 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

Kandungan Jadual 3 (x)

    

Penyediaan LAM PT-05-03 (perancangan mingguan) adalah berdasarkan skema TLO yang perlu disediakan oleh jabatan / unit Bengkel penyediaan skemaTLO (memo akan menyusul) Latihan fasilitator untuk AJK Akreditasi pada Jumaat, 23 Mei 2014, 2.00 – 4.30 ptg Bengkel untuk semua pensyarah pada Isnin, 26 Mei 2014, 10.00 pagi – 1.00 ptg Dokumen perlu disediakan sebelum 23 Jun 2014 untuk audit dalaman terakhir sebelum Audit MQA

17 Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)

18

SELAMAT HARI GURU KEPADA SEMUA RAKAN PENDIDIK

Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi Taklimat kod kursus dan Dokuman COPPA (Jadual 3)