презентація

download report

Transcript презентація

Основи програмної інженерії
Розподіл навантаження
70 лекційних годин
52 годин лабораторних робіт
148 годин самостійної роботи
Всього 270 годин
Анотація
Дисципліна спрямована на розробку
й супроводження програмного
забезпечення систем, що функціонують
надійно та ефективно, можуть
вдосконалюватися й еволюціонувати, та
відповідають вимогам, визначеними
замовником
Ціль і завдання курсу
“Основи програмної інженерії”

Ознайомлення студентів з процесами,
методами і засобами підтримки життєвого
циклу продуктів програмного забезпечення та
інформаційних систем, основами економіки та
менеджменту програмного забезпечення та
інформаційних систем, основами економіки і
менеджменту створення програмного
забезпечення, основами управління якістю
програмних продуктів.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ
Розділ 1. Програмне забезпечення
Тема 1.1. Технологія програмування в історичному
аспекті
Тема 1.2. Основні поняття та означення
Тема 1.3. Класифікація програмного забезпечення
Розділ 2. Технологія розробки програмних
продуктів. Основні означення та підходи
Тема 2.1. Особливості створення програмного
забезпечення
Тема 2.2. Оцінка якості процесів створення програмного
забезпечення
Тема 2.3. Життєвий цикл програми
Розділ 3. Аналіз вимог і визначення специфікацій
програмного забезпечення
Тема 3.1. Визначення вимог до програмних продуктів
Тема 3.2. Вибір архітектури програмного забезпечення
Тема 3.3. Структура і формат даних. Статистичні,
напівстатистичні і динамічні структури
Тема 3.4. Модульне програмування
Тема 3.5. Аналіз вимог і визначення специфікацій при
структурному підході
Тема 3.6. Аналіз вимог і визначення специфікацій при
об’єктному підході
Розділ 4. Проектування програмного
забезпечення
Тема 4.1. Проектування програмного забезпечення при
структурному підході
Тема 4.2. Проектування програмного забезпечення при
об’єктному підході
Тема 4.3. Екстремальне програмування
Розділ 5. Тестування та налагодження програм
Тема 5.1. Терміни та означення
Тема 5.2. Тестування «білого ящика» і «чорного ящика»
Тема 5.3. Порядок розробки тестів
Тема 5.4. Автоматизація тестування
Тема 5.5. Модульне тестування
Тема 5.6. Інтеграційне тестування
Тема 5.7. Системне тестування
Тема 5.8. Ефективність та оптимізація програм
Тема 5.9. Стиль програмування
Тема 5.10. Надійність програмного забезпечення
Тема 5.11. Налагодження програм
Розділ 6. Супроводження програм
Тема 6.1. Види програмних документів.
Тема 6.2. Пояснювальна записка.
Тема 6.3. Довідник користувача.
Тема 6.4. Довідник системного програміста
Розділ 7. Розробка програмного
забезпечення
Тема 7.1. Інструментальні засоби розробки
програм
Тема 7.2. Технології програмування
Тема 7.3. Захист програмних продуктів
Розділ 8. Колективна розробка
програмного забезпечення
Тема 8.1. Пакети прикладних програм
Розділ 9. Економічні аспекти розробки та
використання програмних продуктів
Тема 9.1. Оцінка вартості розробки програмного
забезпечення
Тема 9.2. Методи оцінки ефективності
програмного забезпечення на етапі
експлуатації
Тематика лабораторних робіт
1. Розробка спеціального калькулятора

інженерний калькулятор

калькулятор перетворення систем обчислень
2. Органайзер

календар

замітки (додавання, редагування, видалення)

нагадування

огляд тижня

огляд справ

т.п.
Виконання лабораторної роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Постановка задачі
Розробка технічного завдання на програмний продукт
На основі технічного завдання виконати аналіз функціональних та
експлуатаційних вимог до програмного продукту
Визначити основні технічні рішення (вибір мови програмування,
структура програмного продукту, склад функцій ПП, режими
функціонування) та створити “Ескізний проект”
Побудувати діаграми потоків даних, функціональні діаграми,
діаграми переходів
Розробити уточнені алгоритми програм, які входять у відповідні
модулі (метод покрокової деталізації)
Написання коду програм для розв‫׳‬язання поставленої задачі
Налагодити програмний модуль
Тестування програмного модуля
Отримати результати роботи
Оформити документацію до програмного модуля