Transcript manual

Taklimat
PELAPORAN PROGRAM
j-QAF
Oktober
TARIKH PENGHANTARAN
E-PELAPORAN
DARI SEKOLAH KE
PPD ;
DARI JPN KE KPM
• 1 November 2012
(Khamis)
• Minggu pertama
Disember
DARI PPD KE JPN
• Minggu kedua November
FORMAT PELAPORAN OKTOBER
 Pelaporan untuk Kem Bestari Solat (Amali Wuduk, Amali Solat –
Perlakuan, Bacaan, Tambahan) dan Pencapaian Al-Quran TIDAK
BERUBAH untuk semua tahun (Tahun 1 -6)
 Pelaporan untuk Jawi dan Bahasa Arab Tahun 1 dan 2 adalah
berdasarkan data transit PBS online. (apps.moe.gov.my/sppbs/) Guru
MESTI melaksanakan PBS sepenuhnya mengikut pentaksiran
secara bulanan bagi melancarkan proses pengisian data.
 Pelaporan untuk Bahasa Arab Tahun 3 - 6 (Kertas 1: 30 markah //
Kertas 2: 70 markah) berasaskan soalan BPI PKSR Akhir Tahun.
 Pelaporan untuk Jawi Tahun 3 – 6 (markah penuh 100%) berdasarkan
soalan BPI PKSR Akhir Tahun.
 * Tahun 3 pengisian markah di dalam ETIGA masih mengikut bulan.
Apa yang perlu guru lakukan ialah dengan memasukkan markah
secara PKSR akhir tahun (Jun, Julai, Ogos – untuk markah kertas 1
= 30 markah dan September, Oktober – untuk markah kertas 2 = 70
markah)
FORMAT JAWI /BA KSSR
TAHUN 1 /2
 Pelaporan untuk Jawi dan Bahas a Arab Tahun 1 dan 2 adalah
berdasarkan data transi t PBS online . (apps .moe.gov.my/sppbs /) Guru
MESTI melak sanakan PBS sepenuhnya mengikut pentaksiran secara
bulanan bagi melancarkan proses pengisian data.
 Sila rujuk Standard Prestasi BA Thn 1 dan 2 ms 9–17,
Pendidikan Islam ruangan Jawi Thn 1 ms 9-20 dan thn 2 ms 934) untuk memahamkan cara pemberian markah secara evidens.
Contoh Bahasa Arab Lisan: Jika diteliti Band 1 – 6 Bahagian
Evidens B1 DL1 E1 sehingga B6 DL1 E3 keseluruhannya
mempunyai 15 evidens.
 Bahasa Arab – Lisan (15 evidens) Bacaan (13 evidens)
Tulisan (10 evidens) = 38 evidens
 Jawi Tahun 1 – Lisan/Mengenal (9 evidens) Bacaan (9 evidens)
Tulis/Bina/Beza (17 evidens) = 35 evidens
 Jawi Tahun 2 – Lisan/Mengenal (8 evidens) Bacaan (15
evidens) Tulisan/Bina (22 evidens) = 45 evidens
MUAT TURUN PELAPORAN
 Pelaporan j-QAF Oktober 2012 masih menggunakan versi
V12.
 Bahan boleh dimuat turun daripada web www.bpi.edu.my
 Tahun satu mengalami ralat dan perlu didownload yang
baru di laman web PPDJB. Iaitu ESATU V12.1 repaired.
 Tahun 2 hingga tahun 6 V12 tidak mengalami sebarang
perubahan dan boleh digunakan.
 ESEKOLAH juga boleh digunakan sepertimana pengumpulan
bulan JUN yang lalu.
PERINGATAN
 Tarikh akhir penghantaran ialah pada 1 November 2012
(Hari Khamis). Pengumpulan mengikut Zon masing-masing
seperti mana pengumpulan JUN.
 Sekolah yang menghantar lewat dan ralat, nama sekolahnya
akan dipaparkan di Laman Web PPDJB.
 Ralat yang tidak boleh diterima:
 Copy and Paste Bacaan Jun ke Oktober yang menyebabkan Juzuk
Bacaan Ralat atau Jumlah Ayat Ralat.
 Murid Bukan Islam Cemerlang Amali Wuduk, Amali Solat.
 Nama Lelaki atau Perempuan diletakkan sebaliknya (P) (L).
 Markah Bahasa Arab tiada untuk murid Islam walaupun tidak
mengambil bahasa lain. (cina atau tamil)
 Jumlah evidens Bahasa Arab dan Jawi Tahun 1 dan 2 tidak
mengikut evidens yang telah ditetapkan (sesuka hati meletakkan
jumlah evidens sendiri tidak berpandukan Standard Prestasi)
PENYELARASAN
BUKU REKOD INDIVIDU 2013 DAERAH JB
Sila hubungi Ustaz Zaidi Bin Ismail (PPD j-QAF JB ) untuk tempahan.
j-QAF TANPA GAGAL
JLU JB
Ustaz Hairul Anuar Bin Abdullah