Παρουσίαση

Download Report

Transcript Παρουσίαση

53η ΕΤΗΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΗΚ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.04.2010
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
από τον Πρόεδρο της ΣΕΠΑΗΚ
Σώτο Σάββα
• Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου/
Εφορευτικής Επιτροπής
• Έγκριση Πρακτικών 52ης Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης
• Κατάθεση Λογοδοσίας Γενικού Συμβουλίου
από το Γραμματέα
• Κατάθεση Οικονομικής Έκθεσης
από τον Ταμία
• Διορισμός Ελεγκτών για την περίοδο 2010-2011
• Παρουσίαση θεμάτων
από τους Τοπικούς Γραμματείς
• Έγκριση Ψηφίσματος
του Γενικού Συμβουλίου
• Αρχαιρεσίες
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 52ης
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13/04/2008 - 24/04/2010
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 13/04/2008 - 24/04/2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Συλλογική Σύμβαση
Επαφές με Διοικητικό Συμβούλιο
και Διεύθυνση
Ad Hoc Επιτροπή για την
Επιχειρησιακή Βελτίωση της ΑΗΚ
Φυσικό Αέριο
Άμεσες παρεμβάσεις
Εργατικές Διαφορές
Μελέτη για εξορθολογισμό της
Δομής του Οργανισμού
Οργανική Διάρθρωση της ΑΗΚ
Πλήρωση θέσης Γενικού
Διευθυντή
Συνεργασία με ΠΟΑΣ
Λειτουργία των οργάνων της
Συντεχνίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Επιτροπές ΣΕΠΑΗΚ
Επισκέψεις στους τόπους
εργασίας
Επικοινωνία
Καταστατικό
Επιμορφωτικός Τομέας
Εκδόσεις
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
Συνεργασία ΣΕΠΑΗΚ με Ταμείο
Ευημερίας Επιστημονικού
Προσωπικού
Άλλες δραστηριότητες
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Διορισμός ελεγκτών για 2010-2011
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
από τους Τοπικούς Γραμματείς
ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
του Γενικού Συμβουλίου
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Επικύρωση υποψηφιοτήτων για την
Εκτελεστική Γραμματεία
Επικύρωση εκλεγέντων Μελών των Τοπικών
Επιτροπών και των Επιτροπών των Κλάδων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΗΚ
κ. ΣΩΤΟΣ ΣΑΒΒΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
κ. ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΑΕΚ
κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΗΚ
κ. ΧΑΡΗΣ ΘΡΑΣΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΑΣ
κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΑΧΩΝΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΟΠΑΗ
κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΡΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ
κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΒΑΗΚ
κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ
Γιώργος Σιαμμάς
Ντίνος Ηλιόπουλος
Ανδρέας Παπαδόπουλος
Χρίστος Χριστοδουλίδης
Στέλιος Τσαγγαρίδης
Γιαννάκης Σιεκέρσαββας
ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΕΠΑΗΚ
Το Αριστείο ΣΕΠΑΗΚ είναι θεσμός που
καθιερώθηκε φέτος και αποτελεί την ύψιστη
τιμητική διάκριση της Συντεχνίας
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΥΛΛΙΚΚΑΣ για το
συγγραφικό του έργο
ΝΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
για την προσφορά του στον Πολιτισμό
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η ΣΕΠΑΗΚ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ