Παρουσίαση 3 - 14.32 MB

Download Report

Transcript Παρουσίαση 3 - 14.32 MB

NATURAL HISTORY MUSEUM
UNIVERSITY OF CRETE
(NHMC)
NATURAL HISTORY MUSEUM
UNIVERSITY OF CRETE
(NHMC)
ΣΕΙΣΜΟΣ
« RACCE Raising
earhtquake Awareness
and Coping Children's
Empotions»
Πρόγραμμα για την υποστήριξη των
παιδιών προσχολικής ηλικίας να
συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει στο
σεισμό και να αντιμετωπίσουν τα
συναισθήματά τους.
Διερεύνηση των προηγούμενων
εμπειριών και γνώσεων των παιδιών
Με αφόρμηση το
βίντεο:
ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ
ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο
ΣΕΙΣΜΟΣ
(http://www.youtube.co
m/watch?v=oXgwn_T1k
I0)
και καθώς είχε
προηγηθεί σεισμός στην
Ιαπωνία διατυπώθηκαν
οι ερωτήσεις:
-Τι είναι αυτό;
-Σου έχει συμβεί
ποτέ;
-Τι αισθάνθηκες;
-Τι έκανες;
- Θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το σεισμό;
- Τι θα θέλατε να μάθετε;
Οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν και προέκυψε το
ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ
Υποστηρικτικό υλικό








Γωνιά με υποστηρικτικό
υλικό για το σεισμό
Μοντέλο Γης
Έντυπο Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας
Βιβλία, περιοδικά
Υλικά για
πραγματοποίηση
πειραμάτων
Cd του ΟΑΣΠ ,
ΥΠΕΧΩΔΕ
Ιστοσελίδες που
εξερευνήθηκαν
παρουσία των
νηπιαγωγών
Ppt ενημερωτικό για
τους σεισμούς.
Πώς είναι ο σεισμός

Γνωριμία
με το
Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας
πριν από
την
επίσκεψη
Πώς είναι ο σεισμός
προσομοίωση σεισμού

Επίσκεψη στο
Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας
Πώς είναι ο σεισμός
Μετά την προσομοίωση
Πώς είναι ο σεισμός
Πώς είναι ο σεισμός
Πώς είναι ο σεισμός
Πώς είναι ο σεισμός
Καταγραφή
εντυπώσεων μετά
την επιστροφή
από το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
Πού γίνεται ο σεισμός
Εσωτερικό Γης
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 Αν κόψουμε
τη γη μας
στη μέση
όπως το
πορτοκάλι:
- Πώς θα
είναι;
- Τι θα
συναντήσουμ
ε;
Πού γίνεται ο σεισμός
Εσωτερικό Γης


Έρευνα
διαφόρων
πηγών
Προσπάθεια να
γνωρίσουν με
τι μοιάζει η
λάβα
Πού γίνεται ο σεισμός
Εσωτερικό Γης


Κόψιμο
βρασμένου
αυγού και
παρατήρηση
στρωμάτων
Κατασκευή
προπλάσματο
ς με
πλαστελίνη
Πού γίνεται ο σεισμός
Εσωτερικό Γης
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
 Αν κόψουμε τη
γη μας στη
μέση όπως το
πορτοκάλι:
- Πώς θα
είναι;
- Τι θα
συναντήσουμε
;
Γιατί γίνεται ο σεισμός
Λιθοσφαιρικές πλάκες
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τι νομίζετε
ότι
προκαλεί
το σεισμό
Γιατί γίνεται ο σεισμός
Λιθοσφαιρικές πλάκες

Τα παιδιά
κινούν τις
πλάκες
παράλληλα,
τις
συγκρούουν ή
τις
απομακρύνου
ν
Γιατί γίνεται ο σεισμός
Λιθοσφαιρικές πλάκες
Τι είναι σεισμός


Μετά την όλη παρέμβαση
και μετά την παρακολούθηση του ppt
Τι είναι σεισμός
• Έδωσαν το λειτουργικό ορισμό
Σεισμός είναι αυτό που γίνεται όταν
κουνιούνται οι λιθοσφαιρικές πλάκες
(συγκρούονται, τρίβονται ή
απομακρύνονται)
Γιατί γίνεται ο σεισμός
Λιθοσφαιρικές πλάκες
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τι νομίζετε
ότι
προκαλεί το
σεισμό
Aναγνώριση συναισθημάτων
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Ερωτήματα
που έθεσαν
στον ειδικό
κατά τη
διάρκεια της
συνέντευξης ή
της
τηλεδιάσκεψης
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνομε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός

Ερωτήματα και απαντήσεις από
τον ειδικό
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνομε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός
Τι κάνουμε για να είμαστε
ασφαλείς όταν γίνεται σεισμός


Ερευνούμε
το cd του
ΟΑΣΠ.
Διαβάζουμ
ε σχετικά
έντυπα
Πότε γίνεται ο σεισμός
Δεν ξέρουμε πότε
θα γίνει σεισμός
Πότε γίνεται ο σεισμός


Εξερευνώντας το cd και την ιστοσελίδα
του ΟΑΣΠ
και μετά την απάντηση του πυροσβέστη…
Καταληκτική δραστηριότητααξιολόγηση


Ενημέρωση
Γονέων
Δημιουργία
τρίπτυχου και
τετράπτυχου
Καταληκτική δραστηριότητααξιολόγηση
NATURAL HISTORY MUSEUM
UNIVERSITY OF CRETE
(NHMC)


Συντελεστές προγράμματος:
Μαρία Αμπαρτζάκη, Πόπη
Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη, Καίτη
Γωνιωτάκη, Μαρία Σκορδύλη.
NATURAL HISTORY MUSEUM
UNIVERSITY OF CRETE
(NHMC)