Bloemplant

download report

Transcript Bloemplant

Bloemplanten
BIOTOOPSTUDIE
BLOEMPLANTEN
BLOEMPLANT: Macroscopische BOUW
= planten die bloemen kunnen dragen
Herderstasje
BLOEMPLANT :
Macroscopische BOUW
 Bovengronds gedeelte
1.
2.
3.
4.
bloemen
vruchten
stengel
bladeren
 Ondergronds gedeelte
5. wortel
FUNCTIE: wortels / stengels / bladeren ???
FUNCTIE: wortels / stengels / bladeren
=> OPNAME van • water
• mineralen (opgeloste stoffen)
FUNCTIE: wortels / stengels / bladeren
=> TRANSPORT van • water
• mineralen (opgeloste stoffen)
FUNCTIE: wortels / stengels / bladeren
=> VERDAMPING van water
BESLUIT:
De wortels,
stengels en
bladeren
zorgen voor
een continue
opname &
transport
van water en
mineralen
binnen in de
plant.
Onderzoeksvraag: Waarom drijft olie op water?
m (olie) < m (water)
Grootheid = maatgetal + eenheid –-> bv. V = 100 ml