Transcript Document

Μαυροματίδου Γαλήνη
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Ορισμός
Πρόκειται για μια ψυχική διαταραχή που
χαρακτηρίζεται από προβλήματα στην
αντίληψη της πραγματικότητας.
Ιστορική αναδρομή
 Γνωστή από τον Αρεταίο τον
Καππαδόκη και τον Σωρανό τον Εφέσιο
από τον 2 αι. μ.χ.
 1853: 1η αναγνώριση ως ξεχωριστό
σύνδρομο ( ‘πρόωρη άνοια’ )
 1908 (Eugen Bleuer): σχιζοφρένεια=
σχίσιμο του μυαλού (ρίζες ‘σχίζειν’ και
‘φρένα’ )
 Μέσα 50’: θεραπεία με
χλωροπρομαζίνη
 Αρχές 70’: διαγνωστικά κριτήρια
Αίτια
 Γενετικά
 Συγγένεια 1ου βαθμού με άτομο που νοσεί ( κίνδυνος 6,5 % )
 40% μονοζυγωτικών διδύμων ατόμων που νοσούν
 Εμπλοκή πολλών γονιδίων, καθένα με μικρή δράση, η οποία
ακόμα δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη
 Περιβαλλοντικά
 Περιβάλλον διαβίωσης
 Προγεννητικοί παράγοντες (υποξία, μόλυνση, άγχος, κακή
διατροφή της μητέρας)
 Χρήση ναρκωτικών (κάνναβη, κοκαΐνη, αμφεταμίνες)
 Κοινωνική απομόνωση και μετανάστευση
Συμπτωματολογία 1
 Σύμφωνα με την κλασική μορφή της
νόσου περιλαμβάνει:
1. Ασυμφωνία ιδεών, λόγου, πράξεων
2. Απώλεια επαφής με την πραγματικότητα,
αναπαραγωγή σε φανταστικό εσωτερικό
κόσμο
3. Εξασθένιση προσαρμοστικότητας,
κοινωνικής δραστηριότητα, έλλειψη
ενδιαφέροντος
4. Παραληρηματικές εκδηλώσεις, συχνά
συνοδευόμενες από ψευδαισθήσεις
Συμπτωματολογία 2
 Kurt Schneider: απαρίθμηση των
συμπτωμάτων πρώτης τάξεως, που
διαχωρίζουν τη σχιζοφρένεια από τις
άλλες ψυχωτικές διαταραχές, με
αμφισβητήσιμη αξία σήμερα.
Συμπτωματολογία 3
Θετικά συμπτώματα:
1. Αυταπάτες, αποδιοργανωμένη σκέψη και
ομιλία, παραισθήσεις
2. Ανταποκρίνονται καλά στη φαρμακευτική
αγωγή
Αρνητικά συμπτώματα:
1. Αμβλύ συναίσθημα και συγκίνηση,
φτωχός λόγος, αδυναμία ευχαρίστησης
2. Περιορισμένη ανταπόκριση στη
φαρμακευτική αγωγή και συσχέτιση με
κακή ποιότητα ζωής
Μηχανισμοί - Ψυχολογικοί
 Αντανάκλαση ψυχομετρικών ελλείψεων
από ορισμένα γνωστικά χαρακτηριστικά
 Συναισθηματική ανταπόκριση ειδικά σε
αρνητικά ερεθίσματα τους καθιστά
ευάλωτους στη διαταραχή
 Συμπεριφορές ασφάλειας για την
αποφυγή φανταστικών απειλών,
συμβάλλουν στην χρονιότητα των
παραισθήσεων
Μηχανισμοί - Νευρολογικοί
 Διαφορές στο μετωπιαίο και κροταφικό
λοβό και στον ιππόκαμπο, με μείωση του
όγκου του εγκεφάλου στα δύο πρώτα, που
σχετίζονται με ψυχομετρικές ελλείψεις (με
απεικόνιση fMRI και PET)
 Υπόθεση ντοπαμίνης: υπερβολική
δραστηριότητα των D2 υποδοχέων
υπεύθυνη για τα θετικά συμπτώματα
Μηχανισμοί - Νευρολογικοί
 Παρεμπόδιση της
λειτουργίας της ντοπαμίνης
από αντιψυχωτικά φάρμακα
(μείωση των ψυχωτικών
συμπτωμάτων)
 Μειωμένη δραστηριότητα
των υποδοχέων NMDA του
γλουταμινοκού που
σχετίζεται με τα
συμπτώματα της νόσου
Διάγνωση
Σύμφωνα με τα ICD-10 κριτήρια κάποιος νοσεί
αν εντοπιστούν τα 3 παρακάτω κριτήρια:
1. Χαρακτηριστικά συμπτώματα: 2 ή
περισσότερα για μεγάλο διάστημα στην
διάρκεια ενός μήνα





Ψευδαισθήσεις
Παραισθήσεις
Αποδιοργανωμένη ομιλία
Συνολικά ποδιοργανωμένη συμπεριφορά
Αρνητικά συμπτώματα
Διάγνωση
2. Κοινωνική ή επαγγελματική
δυσλειτουργία
3. Σημαντική διάρκεια ( σημάδια για πάνω
από 6 μήνες)
Υποκατηγορίες
 Το DSM-IV-TR περιλαμβάνει:
1.
2.
3.
4.
5.
Παρανοϊκό τύπο
Αποδιοργανωμένο τύπο
Κατατονικό τύπο
Αδιαφοροποίητο τύπο
Υπολοιπόμενο τύπο
 Το ICD-10 έχει 2 επιπρόσθετες
κατηγορίες:
1. Μετα-σχιζοφρενής κατάθλιψη
2. Απλή σχιζοφρένεια
Πρόληψη
 Ασαφής αποτελεσματικότητα πρόωρης
παρέμβασης.
 Από το 2009 δεν συστήνεται η
προσπάθεια αποτροπής στην πρόδρομη
φάση της ασθένειας.
Θεραπεία 1
 Αντιψυχωτικά φάρμακα ( τυπικά και άτυπα):
μείωση θετικών συμπτωμάτων σε 7-14 μέρες
και αποτυχία σημαντικής μείωσης των
αρνητικών και της γνωστικής δυσλειτουργίας.


τυπικά (ρισπεριδόνη, κουετιαπίνη):
εξωπυραμιδικές παρενέργειες
άτυπα (περφαιναζίνη): αύξηση σωματικού
βάρους, διαβήτης, κίνδυνος μεταβολικού
συνδρόμου
 Κλοζαπίνη: ενδεχόμενη παρενέργεια
ακοκκιοκυτταραιμίας
Θεραπεία 2
 Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις:
οικογενειακή θεραπεία,
υποστηριζόμενη απασχόληση,
γνωστική αποκατάσταση,
παρεμβάσεις για τη χρήση
ουσιών και διαχείρηση του
βάρους κ.ά.
Πρόγνωση
 Μείωση του χρόνου ζωής κατά 12-15




χρόνια
3η συχνότετρη αιτία αναπηρίας
Αυξημένο ποσοστό αυτοκτονίας σε σχέση
με τους μη νοσούντες κατά 4,9%
Υψηλή συσχέτιση του καπνίσματος, με το
80-90% να καπνίζουν τακτικά
Καλύτερη προοπτική παρανοϊκού τύπου
( ανεξάρτητη διαβίωση)
Επιδημιολογία
 Πάσχουν περίπου 24 εκ. άνθρωποι
παγκοσμίως (0,3-0,7 %)
 Εμφανίζεται 1.4 φορές παραπάνω στους
άνδρες
 Αρχίζει στα 20-28 στους άνδρες και 26-32
στις γυναίκες
 Οφείλεται για το 1% παγκόσμιας
αναπηρίας
 Εμφανίζει γεωγραφική ποικιλότητα
Ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή σας!