1. úloha - Pastelka

Download Report

Transcript 1. úloha - Pastelka

MOJA MÚDRA HLAVIČKA
ÚLOHY PRE ŠIKOVNÝCH
DRUHÁKOV
autor prezentácie: Danica Slašťanová
autor šablóny: Eva Dzurková
1. úloha
Záhradník mal 78 metrov drôtu.
Keď ním ohradil štvorcovú záhradu,
ostalo mu 14 metrov drôtu.
Akú dĺžku mala strana štvorcovej
záhrady?
RIEŠENIE
1. úloha
ODPOVEĎ:
Jedna strana štvorcovej záhrady
mala 16 metrov.
SPÄŤ NA 1. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
2. úloha
Z knihy mi vypadli 3 posledné
za sebou idúce listy. Strany boli
očíslované. Tieto čísla som sčítal
a dostal som číslo 96.
Koľko strán má táto kniha?
RIEŠENIE
2. úloha
ODPOVEĎ:
Táto kniha má 33 strán.
SPÄŤ NA 2. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
3. úloha
Organizátori bežeckých pretekov
Majú vytlačiť štartové čísla
od 10 do 41. Koľkokrát pri tlači
použijú číslicu 3?
RIEŠENIE
3. úloha
ODPOVEĎ:
Číslicu 3 pri tlači použijú 13 krát.
SPÄŤ NA 3. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
4. úloha
Koľko rôznych trojuholníkov
je na obrázku?
RIEŠENIE
4. úloha
ODPOVEĎ:
Na obrázku je 8 rôznych
trojuholníkov.
SPÄŤ NA 4. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
5. úloha
Janko nazbieral do škatuľky pavúky
a chrobáky. Spolu ich mal 8. Keď
spočítal nohy, zistil, že v škatuľke
ich je spolu 54. Koľko tam bolo
pavúkov a koľko chrobákov?
RIEŠENIE
5. úloha
ODPOVEĎ:
V škatuľke bolo 5 chrobákov a
3 pavúky.
SPÄŤ NA 5. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
6. úloha
Do športového klubu chodí 48 detí,
pričom chlapcov je o 10 viac
Ako dievčat. Koľko dievčat chodí
do klubu?
RIEŠENIE
6. úloha
ODPOVEĎ:
Do športového klubu chodí
29 chlapcov a 19 dievčat.
SPÄŤ NA 6. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
7. úloha
27 – ročný otec bude o 5 rokov
4 krát starší ako jeho syn.
Koľko rokov má syn teraz?
RIEŠENIE
7. úloha
ODPOVEĎ:
Jeho syn má teraz 3 roky.
SPÄŤ NA 7. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
8. úloha
Slimák spadol do 15 metrov hlbokej
jamy. Začne v nej liezť smerom
hore. Cez deň prejde 5 metrov a
v noci sa zošmykne 4 metre naspäť.
Na ktorý deň vyjde z jamy?
RIEŠENIE
8. úloha
ODPOVEĎ:
Slimák vyjde z jamy na 11. deň.
SPÄŤ NA 8. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
9. úloha
Jožko má meniny v sobotu.
Narodeniny má o 48 dní.
Ktorý deň v týždni to bude?
RIEŠENIE
9. úloha
ODPOVEĎ:
Jožko bude mať narodeniny
v piatok.
SPÄŤ NA 9. ÚLOHU ĎALŠIA ÚLOHA
10. úloha
Ivan zabudol heslo na otvorenie trezoru.
Poradili mu, že heslo sa skladá z troch
rôznych písmen, dobre sa vyslovuje,
lebo v ňom nie sú 2 spoluhlásky vedľa
seba. Všetky písmená nájdete v slove
SNAPE. Po vyskúšaní tretiny všetkých
hesiel sa trezor otvoril. Koľko hesiel
vyskúšal?
RIEŠENIE
10. úloha
ODPOVEĎ:
SAP, SEP, SAN, SEN, NAP, NEP,
NAS, NES, PAN, PEN, PAS, PES
12:3=4 vyskúšal 4 heslá
SPÄŤ NA 10. ÚLOHU
KONIEC
PÁČILI SA TI
TAKÉTO ÚLOHY?
STAČILO, DNES UŽ NECHCEM POČÍTAŤ
SPÄŤ NA 1. ÚLOHU