Nasz Interaktywny Elementarz

download report

Transcript Nasz Interaktywny Elementarz

Nasz Interaktywny Elementarz
http://www.mcourser.pl/lesson/ebook/6246991
780642816?page=1&next=%2Fcourses%2FN
asz_Interaktywny_Elementarz_Jesien
Darmowe narzędzie internetowe , które umożliwi dzieciom
i nauczycielom efektywniejsze wykorzystanie "Naszego
elementarza" - rządowego podręcznika dla klas pierwszych.