Transcript Exempel

Prissättning Ta hänsyn till:

• kostnaderna • konkurrenternas priser • värdet för kunderna.

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:1

Prissättning i serviceföretag

(Företagets totala kostnader + vinst)/antal produkter = pris per styck

Exempel

Vivianne tar betalt per timme och har räknat ut sitt pris på följande sätt:

Årets beräknade kostnader:

Löner och arbetsgivaravgifter Lokal Kontorskostnader Summa kostnader 900 000 180 000 60 000 Avskrivningar Räntor Övriga 10 000 10 000 60 000 ——————————————————————— 1 220 000 kr Förutom att ha betalt för kostnaderna vill Vivianne ha en vinst på 180 000 kr. Det innebär att företagets intäkter ska uppgå till 1 220 000 + 180 000 = 1 400 000 kr. Hon räknar med att företaget kan sälja 2 400 timmar per år. Priset per timme blir då 1 400 000/2 400 = 583,33 kr. Det avrundar Vivianne till 600 kr per timme.

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:2

Prissättning i butik

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:3

Prissättning i butik, exempel

Butiken Atles sport använder 40 procents pålägg för att få lönsamhet på varuförsäljningen. Priset på ett par sportskor som kostar 360 kronor i inköp beräknas på följande sätt: Varukostnad 360 Pålägg 40 % (0,4x360) + 144 Försäljningspris utan moms 504 kronor

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:4

Påläggsmetodens tre delar

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:5

Moms

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:6

Fullständig priskalkyl

Inköpskostnad + Hemtagningskostnader —————————————— = + Varukostnad Pålägg —————————————— = Försäljningspris utan moms + Moms —————————————— = Försäljningspris med moms

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:7

Fullständig priskalkyl − Wallentuna Tapetbutik

Exempel

Wallentuna Tapetbutik säljer tapeter och färg. Butiken har köpt in en ny engelsk tapet för 50 kronor rullen. Dessutom uppgick hemtagningskostnaderna till 10 kronor per rulle. Butiken använder 40 procents pålägg. Priskalkylen för den engelska tapeten är följande: Inköpskostnad Hemtagningskostnad 50 + 10 Varukostnad = 60 Pålägg 40 % (0,4 x 60) + 24 Försäljningspris utan moms = 84 Moms 25 % (0,25 x 84) + 21 Försäljningspris med moms = 105 kr

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:8

Affärsmässig prissättning

Exempel

Jesper i fotobutiken Snap har en kund som vill köpa 100 paket fotopapper. Ordinarie pris på ett paket är 70 kr inkl. moms, dvs. 56 kr exkl. moms. Inköpspriset exkl. moms är 36 kr och förtjänsten på ett paket är 56 − 36 = 20 kr. Kunden vill bara betala 50 kr inkl. moms per paket, dvs. 40 kr exkl. moms.

Jesper accepterar och räknar ut förtjänsten till 40 – 36 = 4 kr Och då ger affären 100 x 4 = 400 kr i förtjänst. För att tjäna ihop dessa pengar hade han behövt sälja 400/20 = 20 paket. Jesper räknar med att andra kunder inte störs av det låga priset.

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:9

Marginal Marginalen i kronor:

Försäljningspris – varukostnad = marginal i kronor

Marginalen i procent:

Marginal i kronor / försäljningspriset = marginal i procent

Observera att du alltid räknar ut marginalen på priset utan moms.

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:10

Uträkning av marginal

Exempel

Marinshop säljer sportutrustning för sommarbruk. Roman som har butiken köpte in 100 gummibåtar för 15 000 kr. Hemtagningskostnaden var 1 000 kr.

Marinshop använder ett pålägg på 100 procent. Försäljningspriset för en båt sätter Roman till 320 kr exkl. moms.

När sommaren började närma sig slutet blev Roman tvungen att rea gummi båtarna för att slippa ha dem i lager över vintern. Han sänkte därför priset med 40 procent och fick då sålt de sista 30 båtarna. Sedan räknade han ut marginalen.

Försäljningspris

70 båtar till fullt pris (320 x 70) 30 båtar till 40 % nedsatt pris (320 x 0,6 x 30) Summa försäljningspris 22 400 5 760 28 160 kr Marginal i kr = 28 160 - 16 000 = 12 160 kr Marginal % = 12 160 / 28 160 = 43,18 %

H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:11

Marginal i olika branscher

– 25 % livsmedel 25 –35 % järn, elektronik 35 –45 % möbler, bok och papper, fritid 40 –50 % kläder, skor 45 –55 % blommor, heminredning 50 % – ur, optik och guld

Källa: Svensk handel, Finansiella nyckeltal 2010 H2000 Servicekunskap – för goda kundrelationer

Kopiering tillåten © Liber AB

8:12