Poklady k 4. cvičení

download report

Transcript Poklady k 4. cvičení

PE – Provozní ekonomie
IV. CVIČENÍ
0. Úvod
_________________________________________
CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie
Mikroekonomie, Časová hodnota peněz
(1. a 2. týden)
Odpisy, Nákladové modely
(3. a 4. týden)
Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu
(5. a 6. týden)
Zásoby, (zápočtová písemka)
(7. a 8. týden)
Finanční výkazy
(9. a 10. týden)
Hodnocení investic
(11. a 12. týden)
KONEC
0/14
MENU
j.c.  m. j.  N d
PE – Provozní ekonomie
IV. CVIČENÍ
1. Zásoby
_________________________________________
Zásoby jsou (kromě pohledávek a peněžních prostředků) podstatnou částí
oběžného majetku.
Rozdělujeme je:
• výrobní zásoby (suroviny, materiál a paliva, a které jsou potřebné
k výrobě)
• nedokončená výroba (vzniká v průběhu výroby)
• hotové výrobky, které v podniku zůstávají před jejich odesláním
k odběratelům.
Pro řízení oběhu zásob se používají dva základní modely, které vychází
z různých předpokladů.
DETERMINISTICKÝ x STOCHASTICKÝ
KONEC
1/14
MENU
j.c.  m. j.  N d
PE – Provozní ekonomie
IV. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Deterministický model počítá s tím, že všechny faktory, které zásoby
ovlivňují, jsou předem dané.
Při tomto druhu modelu zásob je spotřeba, výroba i doba nutná
k realizaci dodávky pravidelná a předem známá. Potom pro počet
dodávek p, realizovaných v období T, při objemu výroby V, spotřebě
součástek na jeden výrobek s a velikosti dodávky q, platí:
Dodací cyklus dodávky
KONEC
2/14
MENU
j.c.  m. j.  N d
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Deterministický model
q
qop
t
t
T
KONEC
3/14
MENU
j.c.  m. j.  N d
PE – Provozní ekonomie
IV. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Nákladová funkce
N
………… celkové náklady na
zásobování
………. jednotkové skladovací
náklady
……… náklady na 1 dodávku
q ………… velikost 1 dodávky
s
………… počet dílů v 1 dodávce
V ………... počet dodávek
KONEC
4/14
MENU
j.c.  m. j.  N d
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
N
Celkové náklady
Náklady na skladování
Náklady na dopravu
KONEC
5/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Derivaci nákladové funkce podle q položíme rovno nule a odvodíme
vztah pro optimální velikost dodávky
Toto je tzv. Wilsonův vzorec pro určení optimální velikosti jedné dodávky.
KONEC
6/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Pro optimální dobu mezi dodávkami platí:
a po dosazení za optimální velikost dodávky:
KONEC
7/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Příklad:
Obchodní organizace má po dobu 6 měsíců zajistit dodávky určitého
výrobku v množství 2000 ks. Náklady na 1 objednávku činí 250 Kč bez
ohledu na její velikost. Náklady na skladování jednotky množství po
dobu jednoho roku jsou 0,5 Kč/ ks za 1 den. Určete:
• optimální velikost dodávky
• náklady odpovídající optimální velikosti dodávky
KONEC
8/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Velikost dodávky q
(ks)
Náklady
skladování
Náklady
dopravy
Celkové
náklady
68
6 205,00
7 352,94
13 557,94
69
6 296,25
7 246,38
13 542,63
70
6 387,50
7 142,86
13 530,36
71
6 478,75
7 042,25
13 521,00
72
6 570,00
6 944,44
13 514,44
73
6 661,25
6 849,32
13 510,57
74
6 752,50
6 756,76
13 509,26
75
6 843,75
6 666,67
13 510,42
76
6 935,00
6 578,95
13 513,95
77
7 026,25
6 493,51
13 519,76
KONEC
9/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
2. Deterministický model zásob
_________________________________________
Vztah nákladů zásobování na ve likosti dodávky
Náklady (Kč)
13 640,00
13 620,00
13 600,00
13 580,00
13 560,00
13 540,00
13 520,00
13 500,00
60
65
70
75
80
85
Velikost dodávky q (ks)
KONEC
10/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
3. Stochastický model zásob
_________________________________________
Stochastický model
Ve skutečnosti se v zásobování mohou projevit náhodné vlivy, které
znemožňují předem jednoznačně určit zásobovací režim. Jsou to
především:
• překročení dodací doby
• nedodržení objednaného množství
• překročení spotřeby ve výrobě
• nedostatečná znalost budoucí spotřeby zásob (znalost pouze
pravděpodobností)
KONEC
11/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
3. Stochastický model zásob
_________________________________________
Ve srovnání s deterministickým modelem tak podnik mohou zatížit
náklady, které plynou z nedostatku zásob (kromě nákladů na
skladování a dopravu).
K omezení těchto nákladů slouží pojistná zásoba, která je minimální
velikostí zásob v podniku. Úroveň zásob, která je signálem pro další
objednávku, je tzv. signální zásoba:
KONEC
12/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
3. Stochastický model zásob
_________________________________________
Skutečný průběh stavu
zásob
Okamžik objednání
Signální zásoba
Pojistná zásoba
tdod
KONEC
13/14
MENU
PE – Provozní ekonomie
VI. CVIČENÍ
_________________________________________
DĚKUJI ZA POZORNOST
kontakty:
Mail: [email protected]
Web: www.fd.cvut.cz/personal/melictom
KONEC
14/14
MENU