Demenciával küzdő idősek segítése a szociális alapellátásban

download report

Transcript Demenciával küzdő idősek segítése a szociális alapellátásban

Demenciával küzdő idősek segítése
a szociális alapellátásban
Dr. Szabó Lajos
2010.
Az időskori demenciák
gyakorisága



65 év felett 10-15%
75 év felett 20-25%
85 év felett 30% körül
A leépülés folyamata /Reisberg/
Fázis
Prekli Enyhe Mérs.
n.fázis kogn.z dem.
.
Súlyos 0
1-2
2-3
-ság
MMS 30-25 25-20
Szoc.k
.
7-6
7-6
5-4
középs Súlyos Termidem. dem. nális
á.
4-5
6
7
20-10 < 10
3
2
-
1
-
A demenciával küzdő idősek ellátása Budapesten:
a jelen helyzet










a demenciával küzdő idősek becsült száma a Fővárosban kb. 30 ezer fő
A tartós bentlakásos otthoni elhelyezés kapcítása kb. 10 ezer férőhely
A bentlakásos otthonokban gondozott demensek arány 30-40% között – ez
3-4 ezer gondozottat jelent
A bentlakásos otthoni ellátáson kívüliek száma kb. 26-27 ezer
Jelentős részük kontinuens gondozást igényel vagy fog záros időn belül
A házi segítségnyújtás időráfordítása, kapacítása nem elég /1-1.5 óra
naponta/
Az idősek klubjai csak a mérsékelt demenciával küzdőt tudja befogadni
Legalább 80%-ban a gondozó családok terhe az ellátásuk
A gondozó családok semmilyen támogatást nem kapnak
A demenciával küzdők nappali ellátása még nem épült ki
A gondozó családok terhei







A diagnózissal szembesülés során kialakuló krízis helyzetben a
családok magukra maradnak
A gondozó családtagra nehezülő gondozási teher aránytalanul
nagy – nehéz egyensúlyokat tartani. A „szendvics generáció”
nehézségei
A munkaerőpiacról kiesés kockázata növekszik
A stressz-terhelődés nyomán fizikális és pszichés zavarok
alakulnak ki
A gondozó családok nem rendelkeznek megfelelő gondozási
stratégiákkal, nem tudják kezelni a zavaró viselkedést
Rendszerint nincs megfelelő szociális támogató hálózat
A stigmatizáció és kirekesztődés kockázata nagy
Az ellátás fontos elemei











Konzultációs hátterek biztosítása / tanácsadás, családkonzultáció,
pszichoedukációs program/
Hozzátartozói támogató csoport
Kiterjesztett házi segítségnyújtás
A gondozó családot támogató szociálpolitikai intézkedések /munkaidő
kedvezmény, kedvezményes nyugdíjba vonulás, kiegészítő juttatások/
Támogató szolgálat
Önkéntesek és kortárs segítők, érdekképviselet, civil szerveződés
Speciális nappali ellátás
Átmeneti gondozó ház
Lakóotthoni támogatott életvitel
Tartós bentlakásos otthoni elhelyezés – speciális gondozási egység
Integrált ellátás