Bajky a jejich autoři 1

Download Report

Transcript Bajky a jejich autoři 1

BAJKY A JEJICH AUTOŘI 1

Autor: Katka Česalová Datum: 1. 2. 2013 Cílový ročník: 6. ročník

Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

• • • • • • • • • • • • Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Literatura a čtenářství 6. - 7. ročník Tematický okruh: Bajky Téma: Bajky a jejich autoři 1 Metodický list/anotace: žáci se seznámí s tímto literárním útvarem a evropskými autory bajek, definují charakteristické vlastnosti zvířat, která často v bajkách vystupují, na základě textu Ezopovy bajky si rozšiřují svou čtenářskou gramotnost Jazyk: čeština Očekávaný výstup: pozná epický žánr bajka a její vybrané evropské představitele, odpovídá na otázky k textu Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 12 – 13 let

CO JE TO BAJKA

• • • •

prozaický nebo veršovaný příběh, ve kterém zvířata jednají jako lidé mají kladné nebo záporné lidské vlastnosti autoři používají jinotaje - alegorii z bajky vyplývá poučení

Která zvířata v bajkách často vystupují?

Přiřaď k nim charakteristické vlastnosti!

1)

2) 3)

4) 5)

6 ) 7)

EVROPŠTÍ AUTOŘI BAJEK

- Ezop – staré Řecko - Jean de La Fontaine - Francie - Ivan Andrejevič Krylov - Rusko

UKÁZKA:

Ezop : VLK A LIŠKA

Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230-018-0. s. 54 – 58.

OTÁZKY K UKÁZCE: 1. Které postavy jednají v ukázce?

2. Jak se mladý lišák jmenoval?

3. Jak ho oslovovala maminka liška?

4. Která zvířata mohli lovit vlk a lišák?

5. Které zvíře ulovili?

6. Co neudělal mladý lišák správně?

7. Jaké ponaučení si z této bajky vezmeš?

ODPOVĚDI NA OTÁZKY K UKÁZCE: 1. Liška, vlk, mladý lišák.

2. Benedikt.

3. Bendoušku, Bendo, Bendíčku.

4. Prasata (svině), voly, krávy, koně.

5. Kobylu.

6. Neposlechl vlka a odešel od něj z učení příliš brzy. Byl přehnaně sebevědomý.

7. Poslouchat rady starších a zkušenějších lidí (např. rodičů a učitelů).

POUŽITÉ ZDROJE

Použitá literatura:

Dorovská, Dagmar, Řeřichová, Vlasta. Čítanka 6. 1. vydání. Olomouc: Prodos, spol. s r. o., 1998. ISBN 80-7230 018-0. s. 54 – 58.

Děkuji vám za pozornost.