Třída: RYBY

download report

Transcript Třída: RYBY

Třída: RYBY
Obecná charakteristika
Stavba těla
Obecná charakteristika ryb
 Nejpočetnější
třída obratlovců
 Přizpůsobeny k životu ve vodě
 Některé ryby náznaky suchozemských
živočichů


(bahník – náznak končetin+plicní vak)
(letoun měkkoploutvý – umí létat)
Stavba těla ryby (kapr obecný)
 Tělo
rozděleno na: hlava, trup, ocas
 Hlava je nepohyblivá
 Na zadní části hlavy jsou ploché kosti =
skřele (kryjí žábra)
 Ploutve:



Ocasní (nepárová, pohyb)
Hřbetní a řitní ( nepárové )
Prsní a břišní ( párové )
Kapr obecný
Kapr obecný
Stavba těla ryby (kapr obecný)
 Povrch
těla: vícevrstevná pokožka
(produkuje šupiny, poskládané jako tašky
na střeše)
 Plynový měchýř – spec.orgán,
hydrostatickou fci – nadnášení
 Postranní čára – proudový orgán, slouží k
orientaci v kalné vodě či za tmy
 Smysly – zrak, sluch, čich, hmat (vousky)
Stavba těla ryby (kapr obecný)
soustava – žábra (pod skřelemi)
 V žábrách se krev okysličuje, tepnami je
rozváděná po těle, vrací se zpět do žáber)
 Oběhová soustava – uzavřená, srdce je
dvoudílné ( síň + komora)
 Ryby jsou studenokrevné
 Vylučovací soustava – ledviny +
moč.měchýř
 Dýchací
Ryby – obecné shrnutí








Jsou vodní obratlovci
Mají vnitřní kostru, jejíž osou je páteř složená z
obratlů
Pohyb jim umožňují ploutve a svaly
Tělo nadlehčuje plynový měchýř
Dýchají žábrami
Mají dvoudílné srdce
Nervová soustava – mozek, mícha, nervy
Smysly – oči, vnitřní ucho, čichové jamky,
hmatové vousy, postranní čára
Zajímavosti
 Nadřád:



Lalokoploutví
Předchůdci obojživelníků
Pradávná skupina ryby, vyhynuly před 70
mil.lety
V r.1938 v Africe ulovili živou Latimérii
podivnou
Latimérie podivná
Zajímavosti
 Nadřád:




Dvojdyšní
Zástupcem je bahník australský
Žije ve stojatých vodách, za sucha se
zahrabává do bahna
Upadá do klidu, nepřijímá potravu
Dýchá plicními vaky
Bahník africký