Pia Hermanstads powerpoint

Download Report

Transcript Pia Hermanstads powerpoint

Det kræver LEDELSE, når et
tværfagligt og helstøbt samspil om
ungegruppen skal lykkes
Ungegruppen
i Hedensted Kommune
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Jobcenter
Social service
Ungegruppen
Kontaktpersoner
og anden forebyggende støtte
efter SEL § 52,3
Beskæftigelsesindsats for
kontanthjælpsmodtagere
og revalidender,
myndighedsopgaver
Afklaring og Opkvalificering
På Rørkjærgaard
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Basen på
Rørkjærgaard
UU
Horsens/Hedensted
Egehøjskolen
Tilsyn med unge i
egen bolig
Midlertidigt
ophold
Undervisning
Målet er altid
Uddannelse eller arbejde til
unge gennem opkvalificering
(og social inklusion)
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Det beskæftigelsesmæssige perspektiv
er altid det dominerende i
ungeindsatsen i Hedensted Kommune.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Social inklusion sker gennem arbejde – og at det at
have en erhvervsmæssig tilværelse ikke sker uden
social inklusion.
Det er socialt ekskluderende ikke at have arbejde.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
De skal være så
normale som muligt –
og det skal vi også !
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
TILLID OG TRYGHED,
KOMMUNIKATION OG RESPEKT
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDELSE
Glendower:
“Fra dybet kan jeg kalde ånder frem”.
Hotspur:
“ Det kan jeg med, og det kan hvem
som helst, men vil de komme når I
kalder på dem” ?
– Fra Shakespeares skuespil Henrik
den Fjerde.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
… OG SÅ EN LILLE ØVELSE
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Lederskab og følgeskab.
Ledelse forudsætter, at der er nogle,
der leder og nogle, der vælger at
følge.
Ledelse er en kontaktsport.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
MAN SKAL TURDE LEDE!
Ledelse er som den afskyelige
snemand, hvis fodspor var synlige,
men som ingen nogensinde har set
(Warren Bennis og Bert Nanus)
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDELSESFORSTÅELSEN
Ledelsesforståelsen er resultatbaseret,
fordi ledelse handler om at skabe
resultater sammen med andre.
- men er den også det i en kommunal
forvaltning?
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDELSESFORSTÅELSEN
Vi skal huske, at udviklingstiltag for
målgruppen også betyder
udviklingstiltag for
medarbejdergruppen.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDELSESFORSTÅELSEN
Ledelsesforståelsen er styrkebaseret,
fordi de bedste resultater nås, når
man tager afsæt i det, man er god
til.
Betyder det, at ledere skal være de,
der fagligt er bedst – eller kan man
lede uden det?
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDERADFÆRD
Lederadfærd kan defineres som et
målsættende, problemløsende og
sprogskabende (kommunikerende)
samspil med andre
Ledelse handler om at beslutte, hvor
man skal hen, og at løse de
problemer, der er forbundet med at
nå derhen (Professor Erik
Johnsen1998).
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
VÆRDIBASERET LEDELSE
I Hedensted Kommune er de
overordnede værdier ”ansvar, dialog
og udvikling”
… men har vi opsat nogle mål for
værdierne?
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
HVORDAN LEDER VI?
1. finde ud af, hvor man skal hen, og hvad
der skal gøres,
2. samle de mennesker, der kan gøre det og
3. sikre, at det faktisk bliver gjort (Kotter
2001).
Envisioning, Engaging og Executing
(Ridderstråle & Wilcox, 2008)
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDELSE
Ledelse er en specifik adfærd, og
denne kan i princippet udøves af
både medarbejdere og formelle
ledere.
…og det er ikke altid hensigtsmæssigt i
forvaltninger, hvor vi lever i de
bævende læbers land.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Vi skal undgå at spille
bullshit-bingo
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDERENS ADFÆRD ELLER
LEDERADFÆRD
Ledere laver ofte meget andet end
ledelse – nogle gange så meget
andet, at det kan være en udfordring
at få tid til også at udøve
lederadfærd.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
LEDERAUTORITET
Tidligere kunne man som leder forlade
sig på den formelle autoritet, der
fulgte med jobbet. Det kan man ikke
længere. Vi bliver nødt til at hente
vores autoritet i den personlige
forvaltning af rollen end i selve den
formelle rolle.
Lederen må udøve et personligt
lederskab – lederen må træde i
karakter (Andersen, 2005).
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
God lederadfærd
•
•
•
•
•
Opfølgende
Indlevende
Anerkendende
Engagerende
Vidensdelende
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop
Gode ledere generelt kendetegnet ved:
• God intelligens – god analytisk og sproglig
evne og en stor mental fleksibilitet
• Personlighedstræk som udadvendthed,
målrettethed, åbenhed, omgængelighed og
robusthed
• Motivationsfaktorer som lyst til og/eller
behov for at præstere samt præge og
påvirke omgivelserne.
Dato:
15. maj 2012
Titel:
Det kræver LEDELSE
ROUTE25 - Lederworkshop