A társalgási stílus

Download Report

Transcript A társalgási stílus

A társalgási stílus
Összeállította: Dóber Valéria
Magánéleti szövegek stílusa
• Műfajuk sokféle
• Elhangozhatnak szóban, lejegyezhetjük őket
írásban
• Kötetlen társas érintkezés stílusa
• A kommunikációs funkciók változatosak
• Szabadon fejezi ki az érzelmeket
A mondatformák
• Gyakoriak a tagolatlan és hiányos mondatok
• Sok szófordulatot tartalmaznak, amelynek célja a
kapcsolattartás és a kapcsolatfelvétel (megszólítás,
köszönés, felszólítás)
• A szövegre jellemző a lazább mondaszövés, a
kifejtetlenség, az elhallgatás
• A hiányzó információkat a metakommunikáció,
személyes érintkezés pótolja
A szókincs
• Változatos, több stílusrétegből merítenek
• Felhasználják a szleng, az argo, a regionális
köznyelv és tájnyelv szavait
• Gyakoribb bennük a módosítószó,
indulatszó, kötőszó és a töltelékszó
A stílus maga az ember
• Az egyén nyelvi stílusa, társalgási módja
tükrözi az egész személyiségét, műveltségét
• Viselkedés és nyelvi kultúra szorosan
összefügg
• A társalgás fontos elemeit illemszabályok
határozzák meg
• Ahogy viselkedünk, ahogy beszélünk,
önmagunkról vallunk
Gondold át a legfontosabb
illemszabályokat!
Köszi a figyelmet, ugye megvolt?