Şifoniyer - Fikirlerin Yorumu

Download Report

Transcript Şifoniyer - Fikirlerin Yorumu

SANAL ŞİFONİYER YAPIMI
Sanal şifoniyerin net resminin gösterilmesi.
Şifoniyer
Ölçek: 1/10
İmalatı yapılacak komodinin işe
başlamadan önce gerekli ön,
yan, üst görünüşleri ve gerekli
ölçüler mutlaka belirtilir.
Sanal şifoniyerin izometrik perspektifinin çizilmesi
İmalatı
yapılacak
şifoniyerin işe
başlamadan
önce gerekli
izometrik
perspektifi ve
gerekli ölçüleri
mutlaka
belirtilir.
Şifoniyer
Ölçek: 1/10
GEREKLİ PARÇA KESİM LİSTESİNİN
TESPİTİ


NOTLAR
İşe başlamadan önce gerekli parça kesim
listesi doğru ve eksiksiz olarak mutlaka
tespit edilir.
ŞİFONİYERİN YAPIMINDA
KULLANILACAK MALZEME VE
BAĞLANTI GEREÇLERİ








10 adet kulp
1 adet polimerin tutkal (deniz tutkalı)
1 adet huş kenar bandı
17X17, 20X30 düz vida, 3.5X18 yıldız vida
1 adet 210X280 cm ölçülerinde mdflam
1 adet 170X210 cm ölçülerinde arkalık
11 adet 10 mm çapında kavela
5 takım 40 lık çekmece rayı
Şifoniyer Parçaları
Genişlik
Uzunluk
Adet
Ait olduğu yer
50
110
1
Üst tabla
47
88
2
Yan tabla
47
104
1
Alt tabla
104
6,5
1
Baza
108
16,2
5
Klapa
Genişlik
Uzunluk
Adet
Ait olduğu yer
14
40
10
Çekmece kasası yanı
14
97,6
5
Çekmece kasası önü
12
97,6
5
Çekmece kasası arkası
106
81
1
Dolap arkalığı
38,5
98,5
5
Çekmece arkalığı
Sanal şifoniyer yapımında
kullanılacak mdflamın
izometrik perspektifinin
gösterilmesi.
Malzeme kesim listesine
göre mdflamın elyaf
yönüne dikkat ederek nasıl
kesileceğinin gösterilmesi.
Malzeme kesim listesine
göre mdflamın dilimlere
ayrılması.
Malzeme kesim
listesine göre mdflamın
dilimlere ayrılması.
Şifoniyerin yapımında
kullanılacak parçaların
gösterilmesi
Şifoniyer yan tablasının
gösterilmesi.
Yan tablaya kavela
delikleri açılır.
Kavelalar yuvalarına çakılır.
Yan tablanın yüzeyine
kavela deliklerinin
açılması.
Kavela delikleri alttan
8 cm yanlardan 4 cm
merkezlenerek 14 mm
derinlikte açılır.
Şifoniyer alt tablasının
gösterilmesi.
Alt tablaya kavela
delikleri açılır.
Alt tablaya kavelalar
çakılır.
Alt tablanın yanlarla
birleştirilmeden önceki
halinin gösterilmesi.
Alt tabla yan tablalarla
birleştirilir.
Üst tablanın
gösterilmesi.
Şifoniyerin ters
çevrilerek
gösterilmesi.
Üst tablaya kavela
delikleri açılır.
Üst tabla yan
tablalarla birleştirilir.
Şifoniyerin
ayakları
üzerine
dikilmesi.
Bazanın
gösterilmesi.
Baza parçasına
kavela delikleri
açılır.
Baza parçasına
kavelalar çakılır.
Şifoniyerin ters çevrilerek
gösterilmesi.
Alt tablaya kavela delikleri
açılır.
Baza alt
tablayla
birleştirilir.
Şifoniyerin ayakları
üzerine dikilmesi.
Çekmece kasası yan
parçasının gösterilmesi.
Çekmece kasasının genişliği
şifoniyer iç genişliğinden
24 mm kısa olarak yapılır.
Çekmece kasası yan
parçasına kanal açılması.
Kanal alttan 8 mm
mesafede, 5 mm
genişlik ve 5 mm
derinlikte açılır.
Çekmece kasası ön
parçasının gösterilmesi.
Çekmece kasası ön
parçasına kanal açılması.
Kanal alttan 8 mm
mesafede, 5 mm genişlik
ve 5 mm derinlikte açılır.
Çekmece kasasının
birleştirilmesi.
Arka tabla kanal üst
seviyesiyle aynı hizada, yan
tablalardan 3 mm kısa olacak
şekilde bağlanır.
Çekmece kasasının
birleştirilmesi
Çekmece kasası üstten
2,5 cm mesafede ve
parça kalınlığının yarısı
hizasında 4.0X50 yıldız
vidayla bağlanır.
Çekmece kasası altlık
parçasının gösterilmesi.
Arkalık çekmece
kasasıyla birleştirilir.
Çekmece kasasının ters
çevrilerek gösterilmesi.
Arkalık çekmece kasasına
monte edilir.
Çekmece kasasının ayakları
üzerine dikilmesi.
40 lık çekmece rayının
gösterilmesi.
Çekmece rayının çekmece
kasası yan parçalarına
monte edilmesi.
Çekmece rayı çekmece kasası
yan tablasının arka kısmıyla aynı
hizada bağlanır ve tekerlek arka
kısma gelir.
Diğer çekmece rayının
çekmece kasasına monte
edilmesi.
Yukarıdaki işlem
tekrar edilir.
Şifoniyere takılacak
çekmece rayının
gösterilmesi.
Çekmece rayının
şifoniyer yan tablasına
monte edilmesi.
Çekmece rayı
önden 2 mm
içeride ve
alttan 3 mm
yukarıda
olacak şekilde
bağlanır ve
tekerlek ön
kısma gelir.
Şifoniyer ve çekmece
kasasının birlikte
gösterilmesi.
Diğer çekmece
raylarının şifoniyere
monte edilmesi.
Çekmece rayları
arasındaki
mesafe 15,7 cm
cm alınır.
Çekmece kasası
şifoniyere takılır.
Diğer çekmece kasası
parçaları şifoniyere
yerleştirilir.
Çekmece ön klapasının
gösterilmesi.
Çekmece ön klapası
çekmece kasası üzerinde
işaretlenir.
Çekmece ön
klapasının çekmece
kasasına monte
edilmesi.
Çekmece ön
klapasıyla
çekmece
kasası 20X35
düz vidayla
birleştirilir.
Çekmece kasası
yerine yerleştirilir.
Diğer çekmeceler
şifoniyere yerleştirilir.
Kulpun gösterilmesi.
Kulp çekmece ön
klapasına monte
edilir.
Diğer kulplar çekmece
ön klapasına takılır.
Arkalık parçasının
gösterilmesi.
Arkalık parçası
şifoniyere monte edilir.
Sanal şifoniyerin bitmiş
halinin gösterilmesi.