Revolutionernas tid (bildspel text)

download report

Transcript Revolutionernas tid (bildspel text)

Industriella revolutionen
En genomgång av:
- Hur gick det till?
- Vilka konsekvenser fick revolutionen?
- Vad innebar den för människor och samhälle?
Vad innebar detta?
Världen förändras för många
Jordbrukssamhälle
• De flesta arbetar med jordbruk =
bönder
• De flesta bor på landet
• Varor köps och säljs i landet eller
till grannländer
Industrisamhälle
• De flesta arbetar i fabriker =
arbetare
• De flesta bor i städerna
• Varor köps och säljs över
hela världen
Vad behövdes?
•
•
•
•
•
•
Kapital = pengar
Arbetskraft = folk som kan arbeta
Naturresurser (vatten, kol, järn…)
Teknik = nya maskiner
Samhällsorganisation
Utbildning = skolor
Ett land hade rätt förutsättningar…
Vår resa börjar i Storbritannien
Kolonier & handel = makt
I början av 1700-talet har Storbritannien börjat
utvecklas mot att bli en riktig stormakt i Europa.
Man har rika kolonier att handla med som Indien,
Nordamerika, Australien och flera länder i Afrika.
Handelsmän åker från Storbritannien till kolonierna
med enkla produkter som glas och verktyg.
Kolonier
Kapital
Handel
Handelsmännen blir enormt rika och har stor tillgång
på kapital (pengar/resurser).
Kapitalet blir nödvändigt för att
kunna bygga upp industrier.
= handelsmän investerar i
uppfinningar och industrier i
Storbritannien.
Industrialism
Storbritannien
Nu byter man produkterna mot kryddor, ädelträ,
sidentyger och porslin som man kan sälja dyrt i
Storbritannien
Pengar och naturresurser
Storbritannien är rikt på de
naturresurser / råvaror som
krävs för att utveckla nya
maskiner och industrier.
- Järn
- Kol
- Vatten
Handelsmän vill investera sina
pengar för att bli ännu rikare
• De lånar ut pengar till
uppfinnare för att utveckla nya
maskiner = får del i vinsten.
• De investerar pengar i den nya
ekonomin = industrier / fabriker.
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Kolonier
Fabriksmaskiner
Uppfinningar leder till nya
maskiner som mekaniserar
jordbruk och tillverkning
Mekanisering = tillverka med
maskiner, inte för hand
Storbritannien
Kapital
Uppfinningar
Råvaror
Mekanisering
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Storbritannien
Viktiga maskiner :
Ångmaskinen
- Jordbruksmaskiner (traktor)
- driver andra maskiner i fabriker
- Ånglok och ångbåtar = snabbt transportera
råvaror och produkter över hela världen
Spinning Jenny som kunde spinna ull till tråd.
Flygande skytteln som gjorde det möjligt att
göra automatiska väv-maskiner som kunde
kopplas till ångmaskiner.
Men – pengar och råvaror är
värdelösa utan
IDÉER
Liberalism
Upplysning
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Upplysningen betydde att
samhället och vetenskapen inte
styrdes lika hårt av kyrkan
längre.
Präster bestämde inte vad
vetenskapen fick komma på.
Storbritannien
Forskare och politiker kunde
undersöka nya idéer utan att bli
straffade.
Liberalismen utvecklas = alla
människor ska ha vissa friheter
som inte kan kränkas.
T.ex. tryckfrihet, yttrandefrihet.
I Storbritannien betyder de nya
idéerna att många är öppna för
förändring och utveckling.
Affärsmän och uppfinnare får
fritt utrymme att utveckla nya
saker.
Ny teknik = nytt behov av handel
De första industrierna arbetar
framför allt med textilier = tyg.
Liberalism
Upplysning
Nu får handelsmännen en ny roll =
att förse industrierna med råvaror
att förädla, d.v.s. spinna bomull till
tråd, väva till tyg och sy kläder av.
Den ull man fick från får räcker
inte. Istället börjar man använda
bomull som odlas i kolonierna
(Indien och Amerika)
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Triangelhandel
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Handelsmännen säljer slavarna
till bomullsplantage i Amerika.
Slavarna får ingen lön = billig
arbetskraft = billig bomull.
Storbritannien
För pengarna de får för slavarna
köper handelsmännen bomull
som de tar tillbaka till
Storbritannien och säljer dyrt
till fabrikerna.
Slaveri
För att få billigare bomull köper
handelsmän slavar i Afrika.
Ny teknik förändrar samhället
Effektivare jordbruk genom
maskiner (rationalisering) gör
att många på landet blir
arbetslösa.
Urbanisering
De arbetslösa bönderna flyttar
in till städerna där de nya
jobben finns i industrierna.
De nya jobben i industrin kräver mer
kunskaper än bondesamhället.
Alla behöver lära sig skriva, läsa och
räkna = allmän skolgång.
Liberalism
Upplysning
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Triangelhandel
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Storbritannien
Slaveri
Arbetskraft
Utbildning
Arbetslöshet
allmän skolgång
Urbanisering
Det finns fler arbetslösa än arbeten =
de som äger fabrikerna kan sätta låga
löner och få billig arbetskraft.
Från ståndssamhälle till klassamhälle
Liberalism öppnar möjligheter för
förändring
Alla människor har rätt att skapa sin
framtid = inte styrt av din bakgrund.
Liberalism
Upplysning
Ståndssamhälle
Adel
Präster
Borgare
Bönder
(Egendomslösa)
Klassamhälle
Överklass
Medelklass
Arbetarklass
(Statare)
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Triangelhandel
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Storbritannien
Arbetskraft
Utbildning
Arbetslöshet
allmän skolgång
Urbanisering
Slaveri
Naturligtvis har du större möjlighet att
tillhöra överklass om du kommer från
en rik familj.
MEN
Det är lättare att röra sig mellan
samhällsklasser än ständer.
PENGAR avgör, inte födsel
Städerna blir överbefolkade
Folk bor tätt, det är svårt att få
rent vatten och avlopp.
Sjukdomar sprids snabbt.
Kriminalitet och prostitution
ökar i städerna.
Fabriksägare slösar inte
pengar på säkerhet och bra
arbetsmiljö.
Fabriksarbete är smutsigt,
farligt och skadar du dig kan
du få sparken.
Liberalism
Upplysning
Socialism
En ny ideologi kräver bättre
rättigheter för arbetare.
Arbetare går samman i
fackföreningar för att ställa
krav på fabriksägare.
Får de inte som de vill kan de
strejka = vägra arbeta.
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Triangelhandel
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Slaveri
Storbritannien
Arbetskraft
Utbildning
Arbetslöshet
Arbetsmiljö
allmän skolgång
Socialism
Livskvalitet
Urbanisering
Konservativa ser industrialismens
snabba förändring i samhället som
ett hot.
Problem:
Arbetare som protesterar.
Kriminalitet i städerna
Fler som vill bestämma i
samhället.
Liberalism
Upplysning
Konservativa ville tillbaka till
tiden då kungen och adeln
var starka och styrde allt.
De anser att det behövs en
stark makt för att behålla
ordning och reda.
Konservatism
Konservatism
Konservera = bevara som det
varit förut
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Triangelhandel
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Slaveri
Storbritannien
Arbetskraft
Utbildning
Arbetslöshet
Arbetsmiljö
allmän skolgång
Socialism
Livskvalitet
Urbanisering
Konservatism
Liberalism
Upplysning
Kolonier
Kapital
Uppfinningar
Handel
Produkter
Råvaror
Mekanisering
Triangelhandel
Råvaror
Industrialism
Jordbruksmaskiner
Fabriksmaskiner
Slaveri
Storbritannien
Arbetskraft
Utbildning
Arbetslöshet
Arbetsmiljö
allmän skolgång
Socialism
Livskvalitet
Urbanisering
Nyttiga länkar
• Tekniska museets industrihistorik
– Hur var det att leva under industrialismen, att
arbeta i fabrikerna, hur påverkades världen?
• Wikipedia om industriella revolutionen
• Svensk film om industriella revolutionen (10
min)
• Kort engelsk film om industriella revolutionen