Mens du leser

Download Report

Transcript Mens du leser

TEKST
+
DEG
+
LESESTRATEGIER
=
DU LÆRER
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
For å forstå teksten du leser
- er det viktig at du IKKE leser passivt.
- må du bruke strategier før, under og etter
lesing.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Lærebøker byr på mange utfordringer
for deg og meg
• Språket er ofte tungt og
vanskelig.
• Mange vanskelige ord
• Mange nye fagord
• Uryddige og ustrukturerte
lærebøker
• Sorterer ikke
• Du må tenke frem deg til
mye selv, «lese mellom
linjene».
Eksempel på en veldig tung tekst
med vanskelig språk og mange
fagord:
Jordas indre massetransport og de
ytre platebevegelsene med jordskjelv
og vulkanisme er resultater av indre
energiomsetning og varmetransport
mot overflaten. Selv om
platetektonikken på Jorda i dag er
enestående i Solsystemet vårt, har
alle stjerner og planeter indre
energiomsetning og varmetransport
som bestemmer deres dynamikk og
utvikling.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Årsakssammenheng
• Mange tekster er
vanskelige fordi de ikke
viser deg hvordan ting
henger sammen.
• Tekstene mangler ofte ord
som på grunn av, fordi,
selv om, mens, tross alt,
slik at, hvis , dersom
• At du selv bruker ordet
fordi så ofte som mulig
mens du leser, vil lære
deg mye mer.
Vier ikke årsak
Viser årsak
Mange mennesker
lever sammen i et
samfunn. Det er
ulike meninger om
hva som er rett og
galt. Lovene som
gjelder er samlet i
Norges lover.
Fordi mange
mennesker lever
sammen, kan det
være ulike
meninger om hva
som er rett og galt.
Derfor trenger vi
noen felles lover.
Disse lovene er
samlet i Norges
lover.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
«Nå har jeg lest i ti minutter,» sier
Per og har for lengst mistet
interessen for fagboka.
Han er ferdig, har lest alt det
læreren sa han skulle gjøre.
Dette er noe dritt tenker han,
kjedelig og dumt.
Hva er det Per misliker?
- Faget?
- Å lese?
- Innholdet i teksten?
Eller kan det faktisk være at han
leser med liten leseforståelse?
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Ofte sagt av elever om å øve til prøver:
«Eg bare lese gjennom kapitlet någen gangår eg,
så håpe eg på det besta»
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Hjernen
For å huske MÅ hjernen
vår sortere kunnskap i
grupper og lagre det i
«filer».
«Filer»
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Hvordan leser en godt trent leser?
• Tenker seg frem til innholdet og
«stiller inn» tankene før han
begynner å lese
• Vet hvorfor han leser dette
• Stopper når han ikke forstår
• Sorterer innholdet
• Forklarer teksten for seg selv og
lager oppsummeringer, skriftlig og
muntlig.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Å lese en tekst uten å
gi deg selv et
OPPDRAG, uten at
bruke en strategi,
gjør ofte at du husker
og forstår LITE.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
LESESTATEGIER/LÆRINGSSTRATEGIER
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
BISON og ORDJAKT
BISON
• Bla gjennom i kapitlet
• Ta et raskt overblikk og tenk høyt sammen
• Se på bilder, ingress, sammendrag, overskrifter og nøkkelord
- Skriv en tanketekst:
Jeg tror dette kapitlet kommer til å handle om……
ORDJAKT
• Gå på ordjakt: Prøv å legg merke til nøkkelord. Husk: ikke alle fagbøker
synliggjør nøkkelord, du må gjerne «scanne» litt.
- Lag et to-kolonneskjema og forklar ordene du fant i ordjakten.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Lag et tankekart, før du leser, mens du
leser og/eller etter du har lest
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
LES MED BLYANT I HÅNDEN!
Gi deg selv et oppdrag til hvert avsnitt du leser
Du kan for eksempel:
- Prøve å gjenfortelle innholdet i avsnittet skriftlig eller
muntlig.
- Lage spørsmål til innholdet og svare på dem (Hvorfor og
hvordan lar deg ofte reflektere).
- Finn forklaring på viktige/vanskelige ord
- Oppsummer avsnittet i 3 setninger
- Trekk ut hovedideen i teksten i 1 setning.
- Sett hendelser inn på en tidslinje. Liten eller stor!
- Tegn det du leste. Kjempeeffektivt!
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Startsetninger du kan bruke når du
skriver/snakker om et avsnitt du har
lest:
•
•
•
•
Jeg har lest at….
Jeg tror hovedideen i avsnittet er….
Dette avsnittet handler om….
Det som er viktig i dette avsnittet er at…..
fordi………
• Grunnen til…….
• På grunn av/FORDI
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Overskriftene i et kapittel
• Tips: Gjør om overskriftene til spørsmål og
svar på dem skriftlig eller muntlig! Da får du
ofte tak i hovedinnholdet.
• Å svare på spørsmål som begynner med
hvorfor og hvordan lærer deg mye.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Å sortere informasjon fra teksten inn i
et venndiagram får frem likheter og
forskjeller
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Å sette informasjon inn i et kolonneskjema gjør det
oversiktlig og lett å huske
Teori
Bevis
Påstand
Bevis i teksten
Store asteroider
kolliderte med
jordoverflaten og
utryddet dinosaurene
1. Sammenstøtet
førte til at
temperaturen på
jorden økte.
Atmosfæren ble
full av støv.
2. Støvet stengte for
sollyset, planter
døde og
dinosaurene fant
ikke noe å leve av
Napoleon var en stor leder
1.
2.
3.
Årsak
Virkning
Den urettferdige
verdenshandelen
Fattigdom
Stoppet revolusjonen
Ny grunnlov
Rettferdig skattesystem
Begrep
Begrepet er viktig i forhold Faktasetning med
til temaet fordi:
begrepet
Stendersamfunn
Det ble en fransk
revolusjon fordi
stendersamfunnet var så
urettferdig.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Det franske
stendersamfunnet var delt
inn i 3 stender.
Mens du leser:
Plasser hendelser på en
tidslinje for å vise
sammenhenger,
rekkefølge, årsak og
konsekvens
Napoleon
vil ha
makt
Tegne det du har lest! Det
hjelper deg å huske!
Napoleon
mister
makta
Napoleon
får makt
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
POST-IT
• Lag notater
på post-it
lapper og
klistre dem
inn i
lærebøkene
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Skriv en 5 avsnittsartikkel om det du har lest og lært. Kan brukes i
ALLE fag og hjelper deg å strukturere stoffet på en enkel måte.
Husk at avsnittene kan være veldig korte 
1
Innledning
2
Avsnitt
3
Avsnitt
4
Avsnitt
5
Avslutning
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
4 trinn for å forstå
1.Les det
2.Skriv det
3.Si det
4.Del det
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Koblingsord hjelper deg å formulere
deg mer presis.
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
Hvorfor er det lurt å jobbe med
lesestrategier?
• Du leser mer effektivt
• Du lærer mer
• Du blir mer bevisst din
egen læringsprosess
• Du vil ha bruk for dette
resten av livet
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole
SKAPER
MOTIVASJON
Lesestrategier – en oversikt
Før lesing
•Aktivere tidligere kunnskap
•Forberede lesingen
• Foregripe lesingen
• Finne ut hva målet og hensikten med lesingen er
Under lesing
• Overvåke egen forståelse
• Stille spørsmål
• Finne sammenhenger
• Trekke slutninger
• Oppklare
• Visualisere
• Tenke høyt
• Lese selektivt
• Skille ut viktig informasjon
• Fokusere på språk
• Fokusere på tekststruktur
Etter lesing
• Vurdere og reflektere
• Oppsummere
Kristina Lothe Ørland - Revheim Skole