Argumentationsteknik

Download Report

Transcript Argumentationsteknik

Argumentationsteknik
Påstande, belæg, hjemmel
Gendrivelse og rygdækning
Toulmins argumentationsmodel
Argumentationsteknik
Den enkle model
Styrkemarkør
Belæg
graden af sikkerhed
hvormed påstanden fremsættes
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
Påstand
synspunkt
hjemmel
”eftersom”
metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
kildehenvisninger
Eksempel: Kommunikation

”En åben kommunikation vil løse alle
udfordringer”
Styrkemarkør
Belæg
graden af sikkerhed
hvormed påstanden fremsættes
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
Påstand
synspunkt
hjemmel
”eftersom”
metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
kildehenvisninger
Eksempel: Kommunikation

”En åben kommunikation vil løse mange
udfordringer”
Styrkemarkør
Belæg
graden af sikkerhed
hvormed påstanden fremsættes
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
Påstand
synspunkt
hjemmel
”eftersom”
metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
kildehenvisninger
Eksempel: Kommunikation

”En åben kommunikation vil løse mange
udfordringer”
Styrkemarkør
Belæg
graden af sikkerhed
hvormed påstanden fremsættes
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
Påstand
synspunkt
”Vigtigt at alle
ved hvad vi
taler om”
hjemmel
”eftersom”
metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
kildehenvisninger
Eksempel: Kommunikation

”En åben kommunikation vil løse mange
udfordringer”
Styrkemarkør
Belæg
graden af sikkerhed
hvormed påstanden fremsættes
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
Påstand
synspunkt
”Vigtigt at alle
ved hvad vi
taler om”
hjemmel
”eftersom”
metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
kildehenvisninger
”Skabelsen af
fælles 3.”
Argumentationsteknik
Udvidet model
Belæg
Styrkemarkør
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
Påstand
synspunkt
gendrivelse
hjemmel
”eftersom”
Metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
Kildehenvisninger
”imidlertid”
forbehold, usikkerhed
forudsætninger
andre mulige vinkler
rygdækning
”støttes af”
andre undersøgelser, underbygger hjemlen
Argumentationsteknik
Udvidet model
Belæg
Styrkemarkør
”fordi”
teorier og modeller
sekundære data
primære data
”En åben
kommunikation
vil løse mange
udfordringer”
Påstand
synspunkt
”vigtigt at adskille
indhold og forhold”
”Vigtigt at alle
ved hvad vi
taler om”
”Hvem siger at
modparten lytter
”åbent”?”
gendrivelse
hjemmel
”Skabelsen af
fælles 3.”
”eftersom”
Metodelegitimering
navngiven, velanskrevet, traditionsrig
Kildehenvisninger
”imidlertid”
forbehold, usikkerhed
forudsætninger
andre mulige vinkler
rygdækning
”støttes af”
andre undersøgelser, underbygger hjemlen