Przykładowa prezentacja

download report

Transcript Przykładowa prezentacja

Zasady tworzenia
prezentacji
dr Tomasz Ściężor
Ś-3, PK
Podstawowe pojęcia i czynności
Prezentacja jest to dokument, zawierający wszelkie
materiały do przeprowadzenia pokazu, składający się
przede wszystkim z zestawu slajdów.
Prezentacja zawiera materiały dotyczące jednego tematu,
które mogą być zapisane w jednym pliku.
Slajd jest pojedynczym obrazem na pokazie. Jest on
zasadniczo tworzony w odpowiednim programie (np.
MS PowerPoint) i może zawierać tekst, tabele, rysunki,
wykresy, efekty dźwiękowe, efekty wideo i inne
elementy.
Praca nad tekstem
• Nie pisz zbyt dużo
• Pisz jasno i prosto
• Zastanów się, dokąd zmierzasz?
• Zwróć uwagę na to, że tekst podkreśla, nie opowiada
• Zwróć uwagę na odpowiedni kolor i kontrast, aby tekst był czytelny
• Zastanów się, do kogo skierowana jest prezentacja
Wykresy i tabele
Tekst w prezentacji jest ważny, ale nie oddziałuje wizualnie tak, jak elementy graficzne.
Wykresy spełniają w prezentacji określone funkcje. Najważniejsze z nich to:
•
Porównywanie. Wykres może zilustrować zależność zachodzącą między danymi.
•
Urozmaicenie. W środek serii slajdów wypełnionych samymi listami mozna wstawić jeden
slajd z wykresem, aby pokaz nie stał się zbyt monotonny.
•
Tendencje. Kiedy chcesz pokazać zmiany jakiejś wartości w czasie, to wykres zaprezentuje to
najbardziej sugestywnie.
UWAGA Jedne typy wykresów są lepsze do przedstawiania jednego rodzaju informacji, a drugie
lepiej pokazują inny typ danych. Na przykład jeżeli usiłujesz porównać dwie lub więcej pozycji
danych, to wykres kolumnowy, słupkowy i powierzchniowy najwyraźniej podkreślają różnice w
porównywanych danych.
Podobne zasady obowiązują przy wstawianiu tabel do slajdów.
Obrazki
• Cliparty - wybrane z zestawu gotowych obrazków,
zapisane w odpowiednich plikach.
• Grafika importowana - utworzona w innych
wyspecjalizowanych programach lub pobrana z
Internetu.
• Własne rysunki - narysowane w programie, służącym
do tworzenia prezentacji (np. PowerPoint)
• Animacje - obiekty (tekst, grafika, wykres, logo itd.)
poruszające się po slajdzie
Dźwięki
Prezentacja może również zawierać dźwięki. W programie tworzącym prezentację (np.
PowerPoint) możliwa jest obsługa multimediów, dźwięków wbudowanych, jak również
nagrywanie dźwięków.
Obiekt dźwiękowy - Kiedy dodajesz efekt akustyczny do bieżącego slajdu, program (np.
PowerPoint) traktuje dźwięk jako obiekt slajdu.
Kiedy używamy plików WAV, a kiedy MIDI?
Kiedy zależy nam na wysokiej jakości dźwięku bądź nasza prezentacja przedstawia konkretne
utwory muzyczne (w tym wokalne) wykonywane przez określonych odtwórców, w prezentacji
używamy plików WAV. Jeżeli zależy nam jedynie na linii melodycznej, używamy plików MIDI.
UWAGA! Pliki WAV zajmują zawsze dużo miejsca na dysku, powiększając rozmiary
prezentacji, która przez to może wolniej działać!
Często do urozmaicenia slajdu (np. zaznaczenia przejścia między slajdami) wystarczy użyć
wbudowanych efektów dźwiękowych programu (np. PowerPointa).
Pamiętajmy, że w przypadku wykorzystania w prezentacji plików WAV, MIDI lub innych plików
dźwiękowych, powinny one zawsze znajdować się w tym samym folderze, co prezentacja.
Wideo
W prezentacji można wykorzystywać pliki wideo (np. klipy),
pochodzące z innych źródeł.
Popularne formaty plików wideo to:
• AVI - dane dotyczące obrazu i dźwięku są umieszczone
razem w jednym pliku, jedne za drugimi (tego rodzaju
plikami są również pliki MOV programu Apple Quicktime)
• MPEG - dane dotyczące obrazu i dźwięku są
skompresowane, dzięki czemu plik zajmuje mniej
miejsca na dysku. W tej technice system "przewiduje",
co będzie za chwilę na ekranie i pozostawia na nim
niektóre kształty i kolory
Pokaz prezentacji
Pokaz prezentacji jest wyświetlaniem slajdów na ekranie. Pojedynczy slajd będzie pokazany
na ekranie z całym tekstem, obrazkami, wykresami i innymi wstawionymi elementami.
Przygotowana prezentacja zawsze musi być powiązana z jednoczesną prezentacją ustną.
Niedopuszczalne jest, aby to, co mówi prelegent, nie miało nic wspólnego z tym, co jest
widoczne na ekranie. Niedopuszczalne jest również, aby prelegent po prostu czytał to, co
widać na ekranie.
Prezentacja ma być uzupełnieniem wystąpienia prelegenta, a wystąpienie prelegenta musi być
powiązane z prezentacją.
Prezentacja i wystąpienie prelegenta muszą się wzajemnie uzupełniać!
Przygotowując prezentację musimy pamiętać, że:
•
•
•
•
•
Różne efekty przejścia przyciągają uwagę widowni.
Animacja umożliwia wyświetlanie listy pozycja po pozycji, zgodnie z rytmem dyskusji.
Dzięki ukrywaniu slajdów można trzymać niektóre informacje "pod ręką" i podawać je tylko
w razie wyraźnej potrzeby, na przykład w przypadku zapytania ze strony widowni.
Mechanizm taktowania umożliwia wyliczenie czasu wyświetlania każdego ze slajdów. Cała
prezentacja nie powinna przekraczać pół godziny, w razie konieczności mozna ją wydłużyć
do godziny. Dłuższe prezentacje nie spełniają swoich funkcji, nudząc widownię.
Narzędzia do rysowania na slajdach pozwalają dokonywać na nich różnorodnych
zakreśleń, skreśleń itp. w trakcie referowania
Do każdej prezentacji można dołączyć narrację, dzięki czemu nie jest konieczna obecność
prelegenta (np. na stoisku wystawy).