Endokrinní soustava

download report

Transcript Endokrinní soustava

Endokrinní soustava





Druhou řídící soustavou
těla
Zajišťují homeostázu
(celkový metabolismus,
hospodaření s vodou a
ionty), růst a rozmnožování
Hormony
Pomalejší a širší působení
Působí ve velmi malé
koncentraci



Z endokrinních žláz nebo tkáňové
hormony přes krevní oběh k cílovým
buňkám (vazba na receptory v
cytopl. membr., v buňce druhý
posel, buněčná signalizace)
Princip zpětné vazby (zvýšení nebo
snížení sekrece hormonů je
ovlivněno buď koncentrací daného
hormonu v krvi, nebo koncentrací
regulované látky)

Pozitivní zpětná vazba
(zvýšením hladiny glukózy se
zvyšuje hladina inzulinu)

Negativní zpětná vazba
(většina ostatních hormonů,
zvýšená hladina vápníku v krvi
snižuje produkci parathormonu
z příštítných tělísek a naopak)
Hypofunkce (snížená činnost),
hyperfunkce (zvýšená činnost)
Hypofýza (podvěsek mozkový)


Stopkou spojena s
hypothalamem, v tureckém
sedle kosti klínové
Přední lalok – adenohypofýza,
řízena regulačními hormony z
hypothalamu (pro každý hormon
látka zvyšující a snižující tvorbu)

Somatotropin (somatotropní,
růstový hormon) – syntéza bílkovin
a růst dlouhých kostí do délky, růst
v dětství a dospívání
Hypofýza (podvěsek mozkový)
Přední lalok – adenohypofýza




Prolaktin – růst mléčné žlázy, laktace,
podporováno sáním dítěte, „ochrana
před časným otěhotněním“
Kortikotropin (adrenokortikotropní
hormon, ACTH) – vylučování
glukokortikoidů, např. kortizol kůry
nadledvinek (udržování glykémie)
Tyrotropin (thyreotropní hormon) –
štítná žláza, množství vyloučeného
hormonu snižuje další produkci
Gonádotropní hormony (růst a činnost
mužských a ženských pohlavních žláz)


Folitropin (folikuly stimulující hormon,
FSH) – růst folikulů ve vaječnících,
estrogeny, spermatogeneze
Lutropin (luteinizační hormon, LH) –
růst folikulů, ovulace, tvorba žlutého
tělíska, testosteron
Hypofýza (podvěsek mozkový)

Zadní lalok – neurohypofýza,
hormony vytvořené v
hypothalamu vylučuje do krve


Antidiuretický hormon (ADH) –
zvyšuje propustnost sběracích
kanálků ledvin pro vodu,
spolupráce s aldosteronem
kůry nadledvin
Oxytocin – hladké svalstvo
děložní sliznice (netěhotná x
těhotná žena), podněcuje
stahy dělohy při porodu,
podporuje laktaci; umělé
vyvolání porodu
Štítná žláza

Tyroxin a trijodtyronin, které
obsahují jód





Ovlivňují metabolismus a
účinnost jiných hormonů
(adrenalin)
Struma (vole) – málo jódu, větší
syntéza
Hypotyreóza, hypertyreóza
Kretenismus (nedostatečný
fyzický vzrůst a duševní
zaostávání)
Kalcitonin – snižuje hladinu
vápníku v krvi
Příštítná tělíska


Parathormon – stimuluje
rozrušování kostní tkáně
(vápenaté a
hydrogenfosforečnanové
ionty do krve), nedostatek svalové záškuby
Příklad jednoduché
negativní vazby

Málo vápenatých iontů v krvi –
receptory příštítných tělísek –
vylučování parathormonu –
degradace kostí – zvýšení
Ca2+ – potlačení produkce
parathormonu
Nadledvinky

Kůra


Glukokortikoidy (ovlivňují
glykémii, ve vyšších
dávkách snížení
imunobiologických reakcí
– transplantace, alergie)
Mineralokortikoidy

Aldosteron – zpětné
vstřebávání sodných (+
voda) a vylučování
draselných iontů v
kanálcích ledvin
Dřeň nadledvin



Adrenalin (zrychluje a prohlubuje
srdeční činnost, zvyšuje minutový
objem krve, zvyšuje tlak a zrychluje
tep, rozšiřuje cév v kosterním
svalstvu, játrech, srdci, zúžení v
kůži, rozšiřuje průdušky, tlumí
činnost svalstva žaludku a střev)
noradrenalin
Vylučování ovlivňováno
sympatikem z mezimozku
Adrenalin
Noradrenalin
Stres

Fyzická nebo psychická
zátěž vyvolá biologickou
odezvu



Poplachová reakce –
aktivace sympatiku,
vyloučení adrenalinu
Rezistence (dlouhodobé,
opakované působení stresu)
– organismus mobilizuje
rezervy, zvyšuje se aktivita
kůry nadledvin
Vyčerpání – nadměrná
intenzita a trvání stresu
Slinivka břišní (pankreas)




Exokrinní – pankreatická
šťáva – i endokrinní –
Langerhansovy ostrůvky,
inzulin
Normální glykémie (4,56,2 mmol/l), stoupá po
jídle
Inzulin umožňuje vstup
glukózy do buněk
Glukagon (účinek
odpovídá adrenalinu,
opačně než inzulin) –
zvyšuje štěpení
glykogenu na glukózu v
játrech, nikoli ve svalech
Pohlavní orgány

Pohlavní
soustava
Novotný, Hruška:
Biologie člověka
pro gymnázia.
Fortuna, Praha,
2003. Alternativně
Machová:
Biologie člověka
pro učitele.
Další endokrinní orgány



Placenta
Šišinka (epifýza, nadvěsek
mozkový) – melatonin, brzdí
v dětství tvorbu pohlavních
hormonů, působí na
psychické stavy v mozku,
rozhoduje o stavu imunitního
systému
Brzlík – podílí se na vývoji
lymfocytů