thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

Download Report

Transcript thực hành vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

38
Bài 3
THỰC HÀNH VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA
VẬT THỂ ĐƠN GIẢN
B. Các bước tiến hành
Lập bản
vẽ gồm
bavật
hình
vuông
góc
vật thể sau trên
Bước
1 : Phân
tích
thểchiếu
, chọn
hướng
chiếu
khổ giấy A4 ?
TRÊN
Em hãy phân tích xem vật thể được cấu tạo
từ những khối hình học nào? Và chọn
hướng chiếu?
TRÁI
TRƯỚC
Hình 3.2 Phân tích hình dạng giá chữ L
Bước 2. Chọn tỷ lệ thích hợp với khổ giấy A4, bố trí hình
biểu diễn.
Em hãy nghiên cứu cách bố trí các hình chiếu trong SGK!
Hình 3.3. Bố trí các hình chiếu
a) Vẽ khối chữ L
Bước 3.Vẽ mờ từng phần của vật thể
450
Em hãy nghiên cứu cách vẽ khối chữ L !
Bước 3.Vẽ mờ từng phần của vật thể
b) Vẽ rãnh hình hộp
450
c) Vẽ lỗ hình trụ
Bước 3.Vẽ mờ từng phần của vật thể
450
Bước 4. Tô đậm các nét biểu diễn cạnh thấy và nét đứt
biểu diễn cạnh khuất, gạch chấm mảnh cho đường tâm
450
Bước 4. Tô đậm các nét biểu diễn cạnh thấy và nét đứt
biểu diễn cạnh khuất, gạch chấm mảnh cho đường tâm
Bước 5 : Ghi kích thước
18
38
14
14
28
20
50
Em hãy nghiên
cứu cách ghi kích
thước theo tiêu
0
chuẩn
bản vẽ?
45
•
Bước 6 : Vẽ khung vẽ, khung tên, ghi nội dung khung tên
HÌNH 3.8 BẢN VẼ GIÁ CHỮ L
C. Các đề bài
Các em vừa quan sát các vật mẫu đã có
trong SGK, mỗi ô vuông nhỏ có cạnh là
10mm mỗi em bốc thăm để biểu diễn một
vật thể.
Tổ trưởng cho tiến hành bốc thăm
Tuần sau nộp cho Thầy.
C. Các đề bài
Từ trái
Từ trên
Từ
trước
Tham khảo
tntu.sgu.edu.vn/data/baitap/autocad/bttrang21.doc