Ben de Reu - Chemie voor de Toekomst

Download Report

Transcript Ben de Reu - Chemie voor de Toekomst

Agro meets chemistry
kansen voor een duurzame economische ontwikkeling
van de Zeeuwse procesindustrie
Ben de Reu: gedeputeerde Economie en Milieu, Provincie Zeeland
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
College programma ”Stuwende krachten”
Focus op:
biobased economy en maintenance
havens en logistiek
recreatie en toerisme
landbouw en agro-food
visserij en aquacultuur
Concurrerend en duurzaam:
win-win voor people, planet en profit
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
Blik op de chemie van de toekomst
Op groene grondstoffen gebaseerde chemie
Energievoorziening CO2 neutraal
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
Waar willen we naar toe: ambitie

Biobased zit in het DNA van Zeeland

Topregio in Europa

Samenwerking met omliggende regio’s

Hoger in de waardepiramide
Voeding
Chemie en materialen
Energie
Waardepiramide biobased economy
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
Volume
Toegevoegde waarde
Gezondheid en lifestyle
Hoe bereiken we dat: drie kernthema’s
1. Toepassen groene grondstoffen, schone technologie, sluiten van kringlopen
2. Ontwikkelen van groene bouwstenen
3. Ontwikkelen nieuwe groene grondstoffen
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
Rijk & EU
Aansluiten bij topsectorenbeleid EL&I
Via Den Haag naar Brussel
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
Hoe ziet de organisatie er uit
Lobbygroep Zuid-West Nederland
Regiegroep Zeeland
Uitvoeringsbureau biobased Zeeland
Bio Base Europe Training Center, Terneuzen
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011
Tot slot
Samenwerking loont !
Symposium Chemie voor de Toekomst, 8 december 2011