bakalářská práce

download report

Transcript bakalářská práce

Martin Němeček
VUT v Brně fakulta stavební
bakalářská práce
vedení: Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.
Zadání práce na studijním oboru pozemní stavitelství:
- Návrh rodinného domu po stavebně technické stránce
Vlastní cíl práce:
- Užití přírodního materiálu nebo materiálu na přírodní bázi
=> např. dřevovláknitá izolace, hliněné omítky,
dřevěná konstrukce domu
- Provozně energetická náročnost budovy
=> energeticky pasivní dům, ale zároveň také
primární energie na pořízení stavby!
=> dřevostavba + dřevovláknitá izolace
Zajímavost - Primární energie vložená do výstavby klasického pasivního domu ze
železobetonu a polystyrenu je rovna energii, kterou tento dům spotřebuje za 100 let
svého užívání! (Ing. arch. P. Taftová).
U dřevostavby s izolací na přírodní bázi je to 4,1x méně! - (PEI)
- Rozvolněné tvarosloví
=> jak velikost obálky domu ovlivní jeho energetickou bilanci
UMÍSTĚNÍ STAVBY
Místo stavby - Velká nad Veličkou (okres Hodonín, větší solární
zisky než ve zbytku republiky)
Pozemek a terén: myšlený pozemek, mírný sklon k jihu
Orientace hlavní fasády: jižní (ideální pro pasivní dům z hlediska
tepelných zisků a obecně pro denní osvětlenost objektu)
CHARAKTERISTIKA STAVBY
- samostatně stojící, dvoupodlažní, nepodsklepený objekt
- objekt rozčleněn do tří hmot
- dvě ploché střechy nad 1.NP (nadzemním podlažím), pultová
střecha nad 2.NP, všechny střechy jsou extenzivně ozeleněny
- energeticky pasivní dům
- fasáda obložena modřínovým obkladem, část jižní stěny omítnuta
- vlevo objekt garážového stání pro dva osobní automobily
DISPOZICE 1.NP
▼- vstup
100 – závětří
106 – spíž
111 – WC
113 – technická místnost
(větrací jednotka, TUV)
DISPOZICE 2.NP
ZALOŽENÍ OBJEKTU
- Betonové základové pasy - vystupují nad terén a vytváří tak
provětrávanou mezeru => to umožňuje použít v podlaze izolaci
na přírodní bázi namísto hojně používaného polystyrénu, skladba
má možnost kontroly opravy či
modernizace, nemusí být hydroizolace
- Betonové základové patky – pro
založení garáže, terasy
- úvaha nad založením celé stavby
na patkách => úspora betonu
PODLAHA 1.NP
- dřevěné I nosníky výšky 400mm
- prostor mezi I nosníky vyfoukán
dřevovláknitou nebo celulózovou izolací
(instalování izolace viz. obrázek)
- nosníky se poté zaklopí OSB (dřevoštěpkovou) deskou, ta pak
nese horní skladbu podlahy
KONSTRUKCE STĚN
- dřevěné sloupky 60x120mm (smrk),
jsou kladeny po 62 centimetrech
=> vytváří jednotlivé stěnové dílce
- užití OSB, sádrovláknitých, dřevovláknitých desek
- konstrukce montována přímo na stavbě
- dutina ve stěně opět vyfoukána izolací
VNITŘNÍ STĚNY
- dřevěné sloupky
1. opláštěny sádrovláknitou deskou + izolace dřevovl. deskami
2. vyzdívka hliněnými cihlami + izolace => vlhkostní stabilita,
tepelná stabilita, zásobník zachycené sluneční energie
- všechny obytné místnosti jsou opatřeny
hliněnou omítkou
STŘECHY
- obdobná skladba jako u podlahy
- dvě spodní střechy jsou ploché (sklon 2°)
horní pultová střecha má sklon 7°
- navíc je tu horní plášť, který nese
extenzivně ozeleněnou střechu
(ta vidět na dalším slidu)
LETNÍ TEPELNÁ STABILITA
1. Přesahy střech a pergoly - stínění 27° od
svislice (na vizualizaci poznat podle stínu)
2. Vyzdívka z hliněných cihel a hl. omítky
- absorbují nadměrné sluneční zisky
DŮLEŽITÉ SOUČÁSTI
- Dřevěná izolační okna –
trojité zasklení, které je
vyplněno vzácným plynem
=> výborné izolační
vlastnosti
- Rekuperační jednotka – v jednotce
je příchozí čerstvý vzduch ohříván odváděným
vzduchem odpadním (hlavní princip malé
potřeby energie na vytápění u pasivního domu)
- Solární vakuové kolektory - 8m2 – ohřev
užitkové vody a dohřev větracího vzduchu
HLAVNÍ IZOLACE ZE SLAMĚNÝCH BALÍKŮ
- další přírodní varianta hlavní izolace u pasivní stavby
- balík 28x40x70cm
- orientace stébel kolmo na tepelný tok
- tepelná vodivost slaměného balíku λ=0,055 W/mK
(téměř jako ostatní izolace)
- výpočet nastíněn v seminární práci, která byla součástí bakalářské práce
- izolační schopnost stěny splňuje požadavky na pasivní dům
U=0,13 W/m2K
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
- výsledek 15 kWh/m2a = hraniční hodnota pro pasivní dům
(doloženo výpočtem dle PHPP)
- na obrázcích je viděl rozhraní
výpočetních programů a energetický
štítek budovy
PRÁCE BYLA OCENĚNA V RÁMCI
SOUTĚŽE OBOROVÉHO KOLA
„STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A ODBORNÉ ČINNOSTI“
POD NÁZVEM
„Pasivní rodinný dům s využitím přírodních materiálů“
2. místem
=> NEJLEPŠÍ FAKULTNÍ PRÁCE NÁVRHU
OBYTNÉ BUDOVY