ΒΟΗΘΟΣ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Download Report

Transcript ΒΟΗΘΟΣ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Λυκούργος Κλαμαριάς
Κτηνίατρος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Αθήνα



Γρήγορα
Ταυτόχρονα
Μονόδρομος
(Α) Προετοιμασία
(Β) Συμμετοχή
(Γ) Ολοκλήρωση
Α1
Α2
Α3
Α4
Προετοιμασία Χώρου
Προετοιμασία Εργαλείων
Προετοιμασία Ζώου
Προετοιμασία Προσωπικού




Καθαριότητα – Τακτοποίηση
Έλεγχος Μηχανημάτων
Οξυγόνο, Αναισθητικά, Οροί
Μονιτορ
Διαθερμία, Αναρρόφηση
Αναλώσιμα
Ράμματα, Γάζες, Επιδεσμικό
Επικουρικά Βοηθητικά Υλικά
Λεκάνες, Πετσέτες, Καθαριότητας
ΡΑΜΜΑΤΑ
 Μη Απορροφήσιμα :
Εξωτερικά
Nylon, Silk


Απορροφήσιμα :
Εσωτερικά
Catgut – PDS Vicryl,Dexon, PGA,
Είδος Βελόνας
Κόπτουσα ( Τριγωνική)
Μη Κόπτουσα, Ατραυματική
( Στρογγυλή)




Οργάνωση Συλλογών
Κλιβανισμός.
Διατήρηση.
Παράθεση

Βασική

Επικουρική – Ειδική
Ορθοπαιδικά
Σπλάχνων
Οφθαλμολογικά



ΞΗΡΟΣ : 200 β / 90 min
Κόπτοντα Εργαλεία
ΥΓΡΟΣ : 133 β / 60 min / 35 psi
Οθόνες
ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΗ : Ειδικά Αντισηπτικά
Μικρή αποτελεσματικότητα

Λίγο πριν έναρξη της επέμβασης
Άσηπτος τρόπος
Βασικές και Ειδικές συλλογές
Νυστέρια
Γάζες
Οθόνες
Καλύμματα εργαλείων ( οστεοτρύπανο…..)

«Τα αφήνω να πέσουν στο τραπέζι»













Γενική εικόνα ζώου.
Χορήγηση προαναισθησίας.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Ανάλογη χειρουργική θέση
Κουρά, Πλύσιμο, Ασηψία
Τοποθέτηση ηλεκτροδίων
Τοποθέτηση Οθονών.



Ιστορικό, Φάρμακα
Καρδιάς, Επιληψίας, Θυρεοειδούς, Κορτιζόνη…..?
Ζύγισμα (0.6 – 1 Kg )
Κλινική εικόνα
Ηρεμία – Ανησυχία
Υπνηλία – Διέγερση
Σάλια – Έμετος – Διάρροια
Εικόνα Ματιών ( Συμμετρία? Κίνηση ? )
Αίμα



Καλύτερα δαγκώνει το «κοιμισμένο» ζώο.
ΜΗΝ εκθέτετε τους εαυτούς σας σε περιττούς
κινδύνους.
ΜΗΝ επιτρέπετε στον ιδιοκτήτη να «εκφράσει την
αγάπη του» στο μισοκοιμισμένο ζώο

Βοηθός
Γνώση σταδίων και κινήσεων
επέμβασης
Γνώση στοιχειωδών ιατρικών
πράξεων
(ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΣΥΛΛΗΨΗ
ΑΓΓΕΙΟΥ – ΚΟΨΙΜΟ)
Γνώση ονοματολογίας
εργαλείων και υλικών

«Αναισθησιολόγος»
Γνώση λειτουργίας
μηχανημάτων
Αναγνώριση ζωτικών
παραμέτρων και διαταραχών


Η γνώση των εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων
καθιστά ένα βοηθό «ΚΑΛΟ»
Η γνώση των σταδίων κάθε χειρουργικής
επέμβασης και των «ιδιαιτεροτήτων» κάθε
χειρουργού είναι αυτές που τον καθιστούν
«ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟ»
ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΡΔΙΑΣ : 50 - 150
ΟΞΥΜΕΤΡΟ : 70 – 100
ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΣ : (ΕΤ) 35 - 50
Μάτια
Αντανακλαστικά -Ξηρότητα
 Αναπνοή
Ρυθμός – Τρόπος - Ήχοι
 Κτύποι Καρδιάς
Σφυγμός – Ακρόαση - Μόνιτορ
 Χρωματισμός
Βλεννογόνων - Γλώσσας





Περιποίηση χειρουργικού τραύματος
Αντισηπτικά, Αλοιφές, Επίδεση
Ολοκλήρωση «Ξυπνήματος» - ΑΝΑΝΗΨΗ
Ζωτικές παράμετροι, Αντιδράσεις
Χορήγηση προβλεπόμενων φαρμάκων
Αντιβιοτικά , Αναλγητικά, Λοιπά - ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
Μεταφορά στο χώρο ανάνηψης
Ασφαλής μεταφορά για ασθενή και προσωπικό