20 ερωτήσεις για τη φτώχια στον κόσμο

Download Report

Transcript 20 ερωτήσεις για τη φτώχια στον κόσμο

20 Ερωτήσεις
ΦΤΩΧΙΑ
20 Ερωτήσεις
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1. Ποιοι θεωρούνται φτωχοί;

Φτωχοί είναι εκείνοι που το επίπεδο ζωής
τους είναι κατά πολύ κατώτερο από το
επίπεδο ζωής που απολαμβάνουν οι
περισσότεροι στην κοινωνία στην οποία ζουν
2. Με ποιες ελλείψεις συνδέεται η
φτώχια;

Συνήθως συνδέεται με την έλλειψη
πρόσβασης σε βασικούς πόρους που
περιλαμβάνουν το φαγητό, το πόσιμο νερό,
την υγιεινή και την εκπαίδευση
3. Ποιοι εργάζονται για την
καταπολέμηση της φτώχιας;

Η καταπολέμηση της αποτελεί
προτεραιότητα τόσο των κυβερνήσεων των
χωρών, όσο και των Διεθνών Οργανισμών
(ΟΗΕ, Unicef).
4. Τι είναι η «απόλυτη φτώχια»;

Η απόλυτη φτώχια είναι η κατάσταση στην
οποία τα άτομα δεν κατέχουν ούτε τα
στοιχειώδη αγαθά για την επιβίωση τους,
όπως είναι η τροφή, το νερό, η στέγη.
5. Ποιοι άνθρωποι θεωρούνται ότι
βιώνουν «σχετική φτώχια»;

Οι άνθρωποι που δε ζουν σε «απόλυτη
φτώχια» αλλά μπορούν να θεωρηθούν
φτωχοί στα πλαίσια της χώρας που ζουν.
6. Στην Ευρώπη, ποιες
κοινωνικές ομάδες είναι ευάλωτες
στη φτώχια;

Μερικές κοινωνικές ομάδες είναι
περισσότερο ευάλωτες από κάποιες
άλλες, όπως οι ρομά, τα παιδιά, οι
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, οι άνεργοι,
οι μετανάστες και οι μονογονεϊκές
οικογένειες.
7. Ποιες είναι οι σοβαρότερες
συνέπειες της φτώχιας;

Οι σοβαρότερες συνέπειες της φτώχειας είναι
η πείνα, η έλλειψη στέγασης, οι ασθένειες, ο
αναλφαβητισμός, οι επιδημίες, η ανεργία, η
μετανάστευση.
8. Ποιοι είναι οι 8 αναπτυξιακοί
στόχοι της χιλιετίας;








Εξάλειψη της ακραίας πείνας και της φτώχειας
Επίτευξη καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενδυνάμωση του
ρόλου των γυναικών
Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
Βελτίωση της μητρικής υγείας
Καταπολέμηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και άλλων
ασθενειών
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας
Οικοδόμηση μιας παγκόσμιας συνεργασίας για την
ανάπτυξη
9. Ποια προβλήματα
αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των
παραγκουπόλεων;
Οι κάτοικοι των παραγκουπόλεων ζουν σε
άθλιες συνθήκες
Δεν έχουν:
 - πρόσβαση σε πόσιμο νερό
 - ηλεκτρικό δίκτυο
 - αποχετευτικό σύστημα και υπονόμους
 - κέντρα υγείας και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη
 - σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα (είτε
δεν υπάρχουν είτε υπολειτουργούν)

10. Πώς συνδέονται οι κλιματικές
αλλαγές με τις φυσικές
καταστροφές;

Είναι πιθανόν η κλιματική αλλαγή που
προκαλείται εξαιτίας του φαινομένου του
θερμοκηπίου να μεταβάλλει τη
συχνότητα, το εύρος και το χαρακτήρα
των ακραίων καιρικών φαινομένων και
των κλιματικών καταστροφών.
11. Πώς θα συμβάλει η μείωση του
κινδύνου από τις φυσικές
καταστροφές στη μείωση της φτώχιας;


Η μείωση του κινδύνου από τις φυσικές
καταστροφές θα συμβάλει στη μείωση της
φτώχιας μέσω της διασφάλισης ότι η
περιουσία των ανθρώπων δεν
καταστρέφεται από τέτοια φαινόμενα. Σε
αντίθετη περίπτωση η φτώχια
εδραιώνεται και εντείνεται τόσο σε
ατομικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
.
12. Ποιες χώρες υφίστανται τις
μεγαλύτερες ζημιές από τις
φυσικές καταστροφές και γιατί;

Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες
υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε
ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και
δυσβάστακτες ζημιές, εξαιτίας της
έλλειψης υποδομών, αλλά και
τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών.
13. Πώς επηρεάζουν οι διατροφικές
επιλογές μας τη δημιουργία φτώχιας;
Δώσε ένα παράδειγμα.

Τα σιτηρά που χρειάζονται για να τραφεί μία αγελάδα
μπορούν να θρέψουν πολύ περισσότερους
ανθρώπους από εκείνους που θα τρέφονταν από το
κρέας της αγελάδας. Έχει αποδειχθεί, ακόμη, ότι οι
ποσότητες του νερού, των καυσίμων και της ενέργειας
που καταναλώνονται για την εκτροφή ζώων και την
επεξεργασία κρεάτων, είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερες
από αυτές που χρειάζονται για την παραγωγή και
κατεργασία οσπρίων, λαχανικών, κτλ. Η χορτοφαγία,
επομένως, ίσως αποτελεί και ένα πολύ βασικό
παράγοντα για την εξοικονόμηση ενέργειας.
14. Ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί
μετανάστες;

Με τον όρο περιβαλλοντικοί μετανάστες,
εννοούμε τους ανθρώπους εκείνους, οι
οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη
χώρα τους λόγω φυσικών καταστροφών,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται, οι
πλημμύρες, η ξηρασία, οι τυφώνες, οι
σεισμοί, ηφαιστειακές εκρήξεις και οι
πολεμικές επιθέσεις, που έτσι και αλλιώς,
καταστρέφουν το περιβάλλον και οδηγούν
τους πληθυσμούς στη φτώχια
15. Πώς οι κλιματικές αλλαγές
επηρεάζουν τη μετανάστευση;

Η μετανάστευση ξεκινά από τις οικονομικά
υπανάπτυκτες ή λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες-περιοχές (Ινδία, Κίνα, Μέση Ανατολή,
ΝΑ Ασία, Αφρική), οι οποίες υφίστανται τις
δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Αντίθετα, οι υπεύθυνες για το
φαινόμενο αυτό ανεπτυγμένες χώρες της
Δύσης είναι εκείνες που πλήττονται λιγότερο
από αυτό.
16. Πότε έχουμε υποσιτισμό;


Υποσιτισμό έχουμε όταν ο άνθρωπος δεν
τρέφεται σωστά, όταν καταναλώνει πολύ
λίγη, ελάχιστη, τροφή από την κανονική
ποσότητα που θα έπρεπε.
Έτσι, ο οργανισμός δεν αναπτύσσεται
σωστά μιας και δεν δέχεται τα
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
(βιταμίνες, πρωτεΐνες κ.λπ).
17. Ο υποσιτισμός είναι
αποτέλεσμα 4 παραγόντων…






Ο υποσιτισμός είναι αποτέλεσμα:
α) φτώχιας
β) περιόδου πολέμου
γ) περιόδου ξηρασίας
δ) κλιματικών αλλαγών
ε) ασθενειών
18. Ποια είναι τα συμπτώματα του
υποσιτισμού;











- μείωση βάρους
- φούσκωμα στο στομάχι
- κακή ανάπτυξη
- αιμορραγία των ούλων
- η αναιμία (έλλειψη σιδήρου)
- κόπωση
- δυσκολία συγκέντρωσης
- μειωμένη απόδοση
- αργοί χρόνοι αντίδρασης
- χλωμό πρόσωπο, ξηρό δέρμα
- αδυναμία, ζαλάδες
19. Γιατί κινδυνεύουν
περισσότερο από τον υποσιτισμό
τα παιδιά;

Περισσότερο κινδυνεύουν από τον
υποσιτισμό τα παιδιά γιατί ο οργανισμός
τους είναι αδύναμος και βρίσκεται στη
φάση της ανάπτυξης. Χωρίς την
κατάλληλη τροφή τα παιδιά δεν μπορούν
να αναπτυχθούν όπως πρέπει. Tα
περισσότερα υποσιτιζόμενα παιδιά
περιέρχονται σε αυτή την κατάσταση
πριν από την ηλικία των τριών ετών.
20. Ποιες αποκαλούμε «ασθένειες
της φτώχιας»;




AIDS
Ελονοσία
Φυματίωση
Μηνιγγίτιδα