"TÜBİTAK TEYDEB - Özel Sektöre Yönelik AR

download report

Transcript "TÜBİTAK TEYDEB - Özel Sektöre Yönelik AR

Sunum İçeriği
2
TÜBİTAK- Temel Görevleri
Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda
bulunmak
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası
Araştırma Yapmak
• Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,....)
Destek Sağlamak
• Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
• Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
• Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
3
TÜBİTAK - TEYDEB
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), 278 sayılı
Kanun Çerçevesinde;
• ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve
yenilik faaliyetlerini desteklemek ve
• bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin,
yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda
bulunmak,
amacıyla 1995 yılında TÜBİTAK altında kurulmuştur.
Bu amaç doğrultusunda
yürütmektedir.
destek
programları
tasarlamakta
ve
4
TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması
Teknoloji
Grupları
Destek
Grupları
Müdürlükler
Makine İmalat Teknolojileri
Grubu (MAKİTEG)
Teknoloji Transfer
Mekanizmaları
Destekleme Grubu
Eğitim, Tanıtım ve Program
Değerlendirmeler
Müdürlüğü (ETAP)
Malzeme, Metalurji ve
Kimya Teknolojileri Grubu
(METATEG)
(TEMEG)
2012
2012
Elektrik, Elektronik
Teknolojileri Grubu
(ELOTEG)
Bilişim Teknolojileri Grubu
(BİLTEG)
Biyoteknoloji, Tarım, Çevre
ve Gıda Teknolojileri Grubu
(BİYOTEG)
Ulaştırma, Savunma, Enerji
ve Tekstil Teknolojileri Grubu
(USETEG) 2012
Stratejik Programlar
Müdürlüğü (STAP)
Girişim Sermayesi
Destekleme Grubu
2012
2012
Mali Denetleme ve
Sözleşmeler Müdürlüğü
(MADES)
5
Ar-Ge ve Yenilik
Ar-Ge
Ar-Ge insanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar
tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır.
Temel
Araştırma
Boyutları
Uygulamalı
Araştırma
Bilgi dağarcığını artırma
Deneysel
Geliştirme
Yeni uygulamalar tasarlama
Yenilik
OECD tarafından hazırlanmış olan Oslo Kılavuzuna göre
•Teknolojik açıdan yeni ürün,
•Teknolojik açıdan iyileştirilmiş ürün
•Teknolojik süreç yeniliği
6
*OECD Frascati Kılavuzu
Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler
•
Yeni ürün geliştirilmesi
•
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
•
Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
•
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
7
Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?
Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların
çözümü ve sürdürülebilir gelişimi için
anahtar niteliğindedir.
Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum
gibi ham maddelerin birim kilogram fiyatları
maksimum sent’ler mertebelerinde iken,
bilgi ile birlikte bu maddelerin Otomobil,
Uçak, Helikopter, Uydu ve MikroChiplerde
kullanılması ile kilogram fiyatları milyon
dolar mertebelerine çıkabilmektedir.
8
HİBE DESTEK İLE
NELER BAŞARILDI?
9
Onlar Başardı!
TEKNOMAR MAKİNA İMALAT İTHALAT
İHRACAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
10
Onlar Başardı!
May-Agro Tohumculuk A.Ş.
11
Onlar Başardı!
Arçelik A.Ş.
12
Onlar Başardı! Baykar Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş
13
Onlar Başardı!
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.
14
Onlar Başardı!
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic . A.Ş.
15
Onlar Başardı!
FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri
San. ve Tic. Ltd. Şti.
16
Onlar Başardı! MDA İleri Teknoloji Seramikleri San. Tic. Ltd. Şti.
17
Onlar Başardı!
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
18
Onlar Başardı!
Mikro-Tasarım Ltd. Şti.
640x512 CTIA ROIC
19
Onlar Başardı!
OKSANTE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
İLAÇ VE LAB. AR-GE SAN. VE TİC. A.Ş.
20
Onlar Başardı!
Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.
21
Onlar Başardı!
ENTEKNO Endüstriyel Teknolojik Nano Malzemeler San.Tic.Ltd.Şti.
22
Onlar Başardı!
TOFAŞ, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
23
Onlar Başardı!
HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş.
24
Onlar Başardı!
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay San.A.Ş.
25
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları
Ar-Ge yapabilirim!
Üniv./Arş. Enst.
Firmalara
Ar-Ge Yapıyor…
Ar-Ge ile yeni ufuklar!
7. Çerçeve
Programı
1505- Üniversite-Sanayi
İşbirliği Destek Programı
(2012)
1507- KOBİ Ar-Ge
(2007)
1501 - Sanayi Ar-Ge
(1995)
EUREKA
1503 – Proje Pazarları
(2001)
1514- Girişim
Uluslararası
İkili ve Çoklu
İşbirlikleri
1513- Teknoloji
Sermayesi
Transfer Ofisleri
Destekleme
Destekleme
Programı(2012) Programı(2012)
1512- Bireysel Girişimcilik
Aşamalı Destek Programı
(2012)
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma
Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı
(2012)
1509 - Uluslararası
Sanayi Ar-Ge26
(2007)
Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci
Projelerin tüm süreçleri elektronik ortamda PRODİS sistemi üzerinden yürütülmektedir.
https://eteydeb.tubitak.gov.tr
Değerlendirme: Hakem raporları dikkate alınarak,
proje önerisinin destek kararı, TEYDEB Grup Yürütme
Komitesi tarafından alınır. Projelerin değerlendirilmesi
3 boyutta yer alan kriterlere göre gerçekleştirilir.
1.Projenin
endüstriyel Ar-Ge
içeriği, teknoloji
düzeyi ve yenilikçi
yönü,
3.Proje
çıktılarının
ekonomik yarara
ve ulusal
kazanıma
dönüşebilirliği.
2.Proje planı ve
kuruluşun
altyapısının
uygunluğu,
27
1995- 2012 Yılları Arasında Ne Yapıldı?
16.422 Proje Başvurusu
Desteklenen 9.721 Proje
*
2,9 Milyar TL Destek
*
5,6 Milyar TL Ar-Ge Hacmi
* 2012 yılı sabit fiyatlarıyla
28
Çankırı İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
29
2012 Yılı Öncesi Mevcut Destek programları
Amacı
1501
Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı
1507
KOBİ Ar-Ge Başlangıç
Destek Programı
1509
Uluslararası Sanayi ArGe Projeleri
Destekleme Programı
Destek Sınırı
•Proje bütçesi üst sınırı
yok
•Temel destek oranı %
40, ek desteklerle en
fazla %60
•KOBİ için proje fikir
sahibi araştırmacıya
7.500 TL teşvik ödülü
KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak
•Proje bütçesi üst sınırı
kaydıyla ilk 5 projesine(3+2) avantajlı 500.000 TL,
bir şekilde destek sağlayarak Ar-Ge
•Destek oranı %75
projesi yapmaya teşvik etmek.
•Proje fikir sahibi
araştırmacıya 7.500 TL
teşvik ödülü
Ülkemiz firmalarının EUREKA,
•Proje bütçesi üst sınırı
EUROSTARS ve ERA-NET gibi
yok
işbirliği ağlarındaki Ar-Ge projelerine •Büyük firmalarda
katılımını sağlamak.
destek oranı en fazla
%60, KOBİ’lerde %75
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge
faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge
yeteneğinin yükseltilmesine katkıda
bulunmak.
Üniversiteler, sanayi/ticaret odası
veya ihracatçı birliklerin proje
fikirlerini hayata geçirmek için
1503
düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına
yönelik etkinliklere finansal destek
Proje Pazarları
Destekleme Programı sağlamak.
2013 yılı için;
•Ulusal düzeyde 25.000
TL,
•Uluslararası katılımlı
olması durumunda
30.000 TL
Destek Süresi
Kimler Başvurabilir
Proje bazında
en çok 36 ay
Sektör ve
büyüklüğüne
bakılmaksızın
ülkemizde yerleşik
tüm sermaye
şirketleri
Proje bazında
en çok 18 ay
KOBİ tanımına giren
ülkemizde yerleşik
tüm sermaye
şirketleri
Sektör ve
Proje süresinde
büyüklüğüne
kısıtlama
bakılmaksızın
yoktur.
ülkemizde yerleşik
tüm sermaye
şirketleri
En az bir üniversite
ile; Sanayi Odası,
Ticaret Odası, Ticaret
ve Sanayi odası,
İhracatçı Birliğinden
bir veya daha fazla
katılımcı için bu
kuruluşlardan
herhangi biri
2012 Yılı Öncesi Mevcut Destek Programlarında Gerçekleşenler
2012 Yılında Yeni Başlatılan Destek Programları
1. Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi
2. Özel Sektörün Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını
Etkinleştirecek ve Sayılarını Artıracak Şekilde
Desteklenmesi
3. Özel Sektör, Kamu ve Üniversite İşbirliğini Teşvik Eden
Mekanizmalar ve Ortamın Geliştirilmesi
4. Stratejik Alanlarda Güdümlü Projelerin Desteklenmesi
1. Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO) Destekleme Programı
Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör
kuruluşları arasında işbirliği oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine
yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)’ni desteklemek
Başvurabilecek Kuruluşlar
Yükseköğretim
kurumu
bünyesindeki
birimler
Yükseköğretim
kurumlarının
ortak olduğu
şirketler
Teknopark
yönetici
şirketleri
Teknopark
yönetici
şirketlerinin
ortak olduğu
şirketler
Destek Oranları
Destek süresi
5 yıl
+ 5 yıl
Destek
Miktarı
Üst limiti yıllık
1.000.000 TL
Üst limiti yıllık
1.000.000 TL
Destek Oranı
%80
%60
TTO Hizmet Modülleri
Farkındalık,
tanıtım,
bilgilendirme ve
eğitim
Destek
programlarına
yönelik lojistik
hizmet
Proje geliştirme
(üniversite sanayi
işbirliği)
Fikri Sınai
Hakların yönetimi
ve lisanslama
Şirketleşme ve
girişimcilik
hizmetleri
Teknoloji Transfer Ofisleri kurulması için 2012 yılında açılan çağrıya 39
üniversiteden başvurusu ve 10 başvuru kabülü
33
2. Özel Sektörün Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını
Etkinleştirecek ve Sayılarını Artıracak Şekilde Desteklenmesi
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli
bulunan KOBİ ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki
finansman ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması
Çekirdek
Sermaye
Fon Yatırımcıları Kimlerdir
•TÜBİTAK
•Özel Yatırımcılar
•Fon Yöneticileri
Başlangıç
Sermayesi
Geçiş
Sermayesi
Köprü
Sermayesi
Girişimcilik eğitimi ve
iş rehberi desteği
Aşama 1
İş fikrinin projeye
dönüştürülmesi
Değerlendirme
İş
rehberi
desteği
Aşama 2
Şirketleşme ve teknolojik
doğrulama
Teknogirişim Sermayesi Desteği
(100.000 TL; hibe)
Değerlendirme
BSTB
Teknogirişim
programını
başarıyla
tamamlayan
firmalar
Aşama 3
TÜBİTAK 1507 Destek Programı
(550.000 TL; % 75 hibe)
Değerlendirme
Aşama 4
Ticarileştirme
Proje pazarları, girişim sermayesi
şirketleri
PAZARA
GİRİŞ
1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek
Programı
2. Özel Sektörün Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirecek ve
Sayılarını Artıracak Şekilde Desteklenmesi
35
3. Özel Sektör, Kamu ve Üniversite İşbirliğini Teşvik Eden
Mekanizmalar ve Ortamın Geliştirilmesi
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ ve büyük her ölçekteki kuruluş tarafından
ürüne/sürece dönüştürülerek ticarileştirilmesini sağlamak.
Ortaklı Başvuru
KOBİ ya da
Büyük Ölçekli
Sermaye
Şirketleri
(Müşteri
Kuruluş)
Üniversite ya da
Kamu araştırma
kurumları
(Yürütücü
Kuruluş)
 Yürütücü kuruluş projeyi gerçekler.
 Ancak müşteri kuruluştan %10
hizmet alımı olanağı vardır.
Destek Oranları
Destek süresi
En fazla 24 ay
Destek Miktarı
Proje Bazında en fazla 1.000.000 TL
Destek Oranı
Destek Miktarı
üzerine
% 100 TÜBİTAK Ek
Destekler
KOBİ %25
Büyük %40
TÜBİTAK %75
TÜBİTAK %60
Proje Teşvik İkramiyesi en fazla 180.000 TL
Proje Kurum Hissesi en fazla 50.000 TL
3 ay süreli 10.000 TL’lik fizibilite desteği
2012 yılı itibarıyla 20 Üniversite ile işbirliği sonucunda;
32 proje başvurusu ve 11 desteklenen proje
36
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
Müşteri Kuruluş
(KOBİ veya Büyük
Ölçekli)
Teknoloji Transferi
Büyük Ölçekli Firma ise,Proje bütçesinin % 40’ı
Proje Önerisi
Müşteri Talebi
KOBİ ise, Proje bütçesinin % 25’i
Proje Başvurusu
KOBİ ise; Proje bütçesinin % 75’i,
Büyük Ölçekli Firma ise,
Proje bütçesinin %60’ı
Yürütücü Kuruluş
Üniversite/Kamu Araştırma
Kurumu
Proje Teşvik İkramiyesi
Proje Kurum Hissesi
37
4. Stratejik Alanlarda Güdümlü Projelerin Desteklenmesi
1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
KARAR İLANI
PROJE
ÖNERİSİ
PANEL
ÖN BAŞVURU
ÇAĞRI
DUYURUSU
Otomotiv
BİT
Makine İmalat
Enerji
Gıda
KOMİTE
Stratejik Alanlarda Güdümlü Projelerin Desteklenmesi Amacıyla Çağrılı Mekanizmalar oluşturuldu. Destek miktarı
ve süresi her çağrı için ayrı belirlenmektedir.
Avantajlar nelerdir?
Sabit destek oranı:
• KOBİ (%75)
• Büyük Ölçekli (%60)
Proje genel gider desteği
( %10 ek destek )
Birden fazla ön ödeme
(transfer ödemesi)
Komite kararı ile Yurtdışı
Danışmanlık ve Hizmet Alımı
giderinin %20 sınırını aşabilmesi
Personel maaşları için
daha yüksek limitler
5. Stratejik Alanlarda Güdümlü Projelerin Desteklenmesi
ALT TEKNOLOJİ ALANLARI
ENERJİ
OTOMOTİV
MAKİNA İMALAT
GIDA
BİT
Güneş Enerjisi
Enerji Depolama
Kömür Ve Kömür Teknolojileri
Enerji Verimliliği
Elektrikli/hibrit araç
Yenilikçi ürün tasarımları
Malzeme Teknolojileri
İçten yanmalı motorlar
Mekatronik
Takım Tezgahları
Medikal Sistemler
Kalıp Sistemleri tasarımı ve
İmalatı
Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu
Tohum ve Hayvan Islahı
Gömülü Sistemler, Entegre
Devreler
Bulut Bilişim ve Mobil
Uygulamalar
İletişim Ağ Teknolojileri
TOPLAM
KAPANMIŞ AKTİF
ÇAĞRI
ÇAĞRI SAYSI
ÖN HAZ.
YAPILMIŞ
ÇAĞRI
2
3
3
Ön Başvuru
Sayısı
143
35
28
0
2
2
28
95
2
2
2
2
81
52
2
1
2
2
31
29
2
158
22
0
2
2
11
680 ön başvurudan 336 proje başvurusu alınmış, 173 proje desteğe uygun
görülmüştür.
680
Proje Başvurularının Sektörlere Göre Dağılımı
(1995-2012 Birikimli)
Başvuru sayısına göre ilk üç sektör;
•Makine ve İmalat %29
•Bilişim %17
•Elektrik-Elektronik %14
40
Firmalara Öneriler
Büyük ölçekteki işletmeler Ar-Ge merkezleri oluşturmalı
Üniversite sanayi işbirliği sürekliliği sağlanmalı
KOBİ’ler Ar-Ge birimi oluşturmalı, nitelikli personel çalıştırmalı
Gerektiğinde üniversitelerden, deneyimli yetkin kişi ve
kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almalı
Firma içinde bilginin kalıcılığı ve sürekliliği sağlanmalı
Özgün ürün geliştirip üretmeli
41
TEYDEB Bilgiye erişim
Yüz yüze görüşmeler
• Bilgilendirme günleri
• Seminerler
• Firma ziyaretleri
Elektronik tanıtım
• Webiner eğitimleri
• E-posta üyeliği ve
duyuruları
• Web sayfası
Tanıtım
Dokümanları
• Broşür, poster, kitapçık
• Tanıtım sunumu
• Bilgilendirme
dokümanları
• Tanıtım videosu
42
42
Soru ve Önerileriniz İçin
Programlar Bazında
İletişim ve başvuru için
[email protected]
eteydeb.tubitak.gov.tr
[email protected]
[email protected]
www.teydeb.tubitak.gov.tr
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Teşekkürler…