Soubor prezentace obsahuje přehled používaných

download report

Transcript Soubor prezentace obsahuje přehled používaných

Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.
•
Úvod – představení firmy
•
Materiály používané při výrobě OK
•
DIN kódy a KDP design kód
•
Přehled portfolia OK KDP
•
Měření a testování kabelů
Představení firmy
Historie
Optické
kabely
1910 – Založení
firmy
1990– součást
KABLO Kladno
n.p.
1988 – spuštění výroby
optických kabelů
1992 – součást
SIEMENS A.G.
2001 – investice do nové
technologie pro výrobu
optických kabelů
2000 – Bancroft
Eastern Europe
Fund L.P
2001 – CDT
2008 – 2013 rozšiřování
kapacity výroby
2004 – Belden
2007 – součást
skupiny Wilms
Výhody optického vlákna
• Obrovská informační kapacita, teoreticky 200 THz
• Malé rozměry, nízká hmotnost
• Imunní k elektromagnetickému záření
• Galvanické oddělení vstupu a výstupu
• Nelze odposlouchávat
• Velká překlenutelná vzdálenost bez opakovačů
• Snadnější manipulace, menší poloměry ohybu
• Náklady na systém pro dálkový přenos jsou nižší
• Úspora mědi
• Tahová pevnost (10N/s, max. 50N, nevytahuje se jako měď )
• Odolnost na vícenásobný ohyb
Elektromagnetické spektrum
Typy vláken
Vícevidová vlákna
50/125 a 62,5/125
Jednovidová vlákna
9/125
• LAN sítě v budovách
• Jednodušší instalace než SM
• Menší přenosová rychlost – vidová disperze
• Přístupové sítě
• Metropolitní sítě
• Dálkové trasy
• Vysoká přenosová rychlost (40Gb)
OM1
OM2
OM3
OM4
1000BASE-SX
275 m
550 m
Nespecifikováno
Nespecifikováno
* Není stanoveno IEEE
10GBASE-S
33 m
82 m
300 m
550* m
40GBASE-SR4 100GBASE-SR 10
Nespecifikováno
Nespecifikováno
Nespecifikováno
Nespecifikováno
100 m
150 m
100 m
150 m
Složení optického kabelu
MM
SM
Těsná
Na přání
Standardizovaný
Optická
vlákna
Sekundární
ochrana
Barvený
kód
Dielektrické
Volná
Optický kabel
Armování
Centrální
Kovové
tahový
prvek
Periferní
Pláště
kabelu
Vnitřní
Vodoblokující
prvky
Samostatné
Univerzální
Venkovní
V tahových
prvcích
Optická vlákna používaná v KDP
Optická vlákna
Standard OFS ( DRAKA, CORNING, FUJIKURA, OPTOMAGIC, J-FIBER…)
ITU-T G.652C &D
G.654
G.655.C & E
G.655C &E , G.656
•„konvenční“ - 0 hodnota disp. křivky blízko 1310nm
•vlákna s nízkými útlumy na 1550, vhodné pro podmořské kabely
•posunutá 0 hodnota disp. křivky pod 1550 (cca 1450)nm
•v porovnání s G.655 má vhodnější (plošší) disperzní char. pro použití Ramanovských zesilovačů
ITU-T G.657A1
•Minimální poloměr ohybu 10 mm, odpovídá specifikaci ITU-T G.652.D
ITU-T G.657 A2
•Minimální poloměr ohybu 7,5 mm, odpovídá specifikaci ITU-T G.652.D
ITU-T G.657 B2
•Minimální poloměr ohybu 7,5 mm, neodpovídá specifikaci ITU-T G.652.D
ITU-T G.657B3
•Minimální poloměr ohybu 5 mm, neodpovídá specifikaci ITU-T G.652.D
62,5/125 OM1
•Používá se především v USA
50/125 OM2
•rozlišované dle parametrů BW a 1GbE LL na vlnové délce 850 & 1300nm
50/125 OM3
•10GbE/850nm 300m
50/125 OM4
•10GbE/850nm 550m
Teplotně odolná vlákna
Jiné rozměry vláken
•S odolností proti vysoké teplotě až do 300°C
•Vlákna 190µm
Sekundární ochrana
Těsná FRNC
Těsná Akrylát
Volná
•Barvený nebo natur
•0,9 mm
•Těsná „T“: min. 4 cm / max. 10 cm)
•Polotěsná „S“ min. 10 - 100 cm)
•Volná „F“ min. 100 cm)
•Platí pouze pro KDP
•Čirá SO + barvené vlákno
•polotěsná
•Vysoká mechanická odolnost
•Zvýšená teplotní odolnost
•BPT (polybutylentereftalát)
•Barvená nebo natur
•Tixotropní bezsilikonový gel
•Standardní průměry 1,5 – 4,5 mm
•Jiné průměry možné
Tahové prvky
Centrální
FRP
FeZn lano
Ocelový drát
Periferní
Aramid / Kevlar
(s vodoblokující úpravou)
Skelná příze
(s vodoblokující úpravou)
FRP
Plášťové materiály
Indoor / universal
PUR
PE (HDPE, MDPE)
PA6, PA11, PA12
(Nylon)
PUR
Méně používaný
materiál pro obsah
halogenů
Chemicky odolný
Dobrá mechanická
odolnost a odolnost
proti běžným
chemikáliím
PA6 houževnatý,
malý koeficient
tření, odolnost proti
oděru.
Stejné vlastnosti
jako „indoor“ bez
retardantů hoření
Odolný proti šíření
plamene
flexibilní při nízkých
teplotách
Cenově výhodný
PA11, PA 12 nižší
bod tání, křehne při
-70°C
FRNC
PVC
Jiné označení LSZH,
LSOH, LSNH, FRNC,
ULSZH, LSZHFR,
HFFR, OFNR
nasákavost FRNC
materiálu
UV stabilita FRNC
materiálu
Outdoor
Flexibilní
Bezhalogenní,
odolný proti šíření
plamene,
Odolný proti
mikroorganismům
a plísním.
PA11 a PA12 vysoká
cena
Armování
1) ochrana proti hlodavcům (RP - Rodent Protection)
2) ochrana proti mechanickému poškození (zemní práce, přímé uložení do země, apod.)
Skelná příze
FRP – armování FRP
prvky
CST - zvlněná ocelová
páska
Vrstvený plášť - Al folie
(ALPE / PEALPE)
SWA - ocelové dráty
PA plášť
Značky kabelů
Základní znaky DIN VDE
J (I)AJ/A (U)V
D
Q
F
(ZN) (2ZN)
(BN)
B
S
Lg
vnitřní kabel
vnější kabel
univerzální (vnitřní/vnější) kabel
vlákno v těsné SO
gelem plněná trubička s vlákny
suchá kabelová duše
gelem plněná kabelová duše
dielektrický obvodový tahový prvek
dielektrický obvodový tahový prvek (rodent)
armování
kovový prvek v kabelové duši
stáčení ve vrstvách
E
G
Y
2Y
4Y
9Y
11Y
H
(L)
(SR)
(R1.0vzk)
T, (T)
jednovidové vlákno
mnohavidové vlákno
PVC plášťový materiál
PE plášťový materiál
PA plášťový materiál
PP plášťový materiál
PUR plášťový materiál
LSOH plášťový materiál
hliníková páska pod pláštěm
CST armování
drát Ø 1.0mm, galvanizovaný
samonosná konstrukce
Některé další používané výrazy a zkratky
CST
SWA
WBF
FRPA
korugovaná ocelová páska
armování ocelovými dráty
vodoblokující skelná příze
FRP armování
Příklad:
J/A-DQHBH 6x2,5 (R1,0vzk) 72E9/125G.652D LG BLK
A-DSQ(ZN)(L)2Y4Y WBF 12G62,5/125 YEL
J-V(ZN)H 2E9/125 WHI
Kódování kabelů
pozice v SAP item no.:
4
pozice v Design no.:
1
Kabely s vlákny v
těsné sekundární
ochraně - číslice
Kabely s vlákny ve
volné sekundární
ochraně - písmeno
5
význam znaku
6
2
význam znaku
3
7
význam znaku
4
význam znaku
0
vlákno v těsné SO
0
0 simplex / pouze buffer
S
LSZH Semi-tight buffer
0
PE plášť
1
simplexní kabel
1
Ø simplexu 1,8mm
T
LSZH Tight buffer
1
LSZH plášť
2
duplexní kabel
2
Ø simplexu 2,0mm
B
Buffer - TSO
3
heavy-duplexní kabel
4
Ø simplexu 2,4mm
4
break-out kabel
8
Ø simplexu 2,8mm
5
distribuční kabel
9
Ø simplexu 2,9mm
6
multi-distribuční kabel
A
distrib kabel - Aramid
9
zákaznické konstrukce
E
distrib kabel - E-glass
A
CLT 2,5 mm
8
Fig.8
0
pokud nic jiného
0
PE outer jacket, dry
B
CLT 3,5 mm
A
Aramid (WB)
F
vnitřní FRNC plášť
1
PE outer jacket, filled
F
MLT 6x2,5mm [6x12] - 72
E
E-glass (WB) - std RP
L
vnitřní Al/PE (Laminated)
2
LSZH outer jacket, dry
G
MLT 8x2,5mm [8x12] - 96
F
FRPA
P
vnitřní PE plášť
3
LSZH outer jacket, filled
H
MLT 12x2,5mm [12x12] - 144
M
Mikro-cable (bez tah. prvků)
A
AlPE outer jacket, dry
I
MLT 18x2,5mm [18x12] - 216
R
Improved RP (WB E-glass)
Z
zákaznické konstrukce
W
SWA DJ
Barevné značení
Vlákna ve volné sekundární ochraně
1. až 12.: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová
13. až 24.: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, natural, oranžová, růžová - s černými proužky
Barva těsné sekundární ochrany
1. až 12.: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá, oranžová, růžová
13. až 24.: červená, zelená, modrá, žlutá, bílá, šedá, hnědá, fialová, tyrkysová, černá*, oranžová, růžová - s černými proužky * bílý proužek
Barvy volné sekundární ochrany
1.: červená, 2.: zelená, ostatní: bílá
IEC 60304,VDE 0888
TIA/EIA-598
Jiné barvy vláken a sekundárních ochran jsou na požádání možné.
Přehled
produktů
KDP®
• Patch cord kabely
• Tight buffer distribuční kabely (minibreakout)
• Breakout kabely
• Taktický kabel (military)
• Central loose tube kabely
• Multi loose tube kabely
• Primární kabely pro podzemní sítě FTTx
• Primární kabely pro nadzemní sítě FTTx
• Drop kabely (Účastnické kabely pro sítě FTTx)
• Vnitřní instalace sítí FTTx
Patchcord kabely
Buffer
•FRNC
•Akrylát
•0,9 mm
Simplex
Duplex
Dupex
Heavy Duplex
•1,6 - 3,0 mm
•Plášť FNC, PVC, PUR
•„ZIP“ průřez
•1,6 - 3,0 mm
•Plášť FNC, PVC, PUR
•Kruhový průřez
•2,8 – 4,8 mm
•Plášť FNC, PVC, PUR
•simplex 2,0 mm až
3,0 mm
•FRNC, PVC, PUR
Distribuční kabely (minibreakout)
Standard
•Max 24 vláken
•FRNC, PUR
•0,9 mm
Proti hlodavcům
•1,6 - 3,0 mm
•FRNC, PUR, PE
•0,9 mm
Přímé uložení
•Max 24 vláken
•FRNC nebo HDPE
•0,9 mm
Multi-distribuční
•36 – 144 vláken
•FRNC
•0,9 mm
Multi-distribuční
•24 vláken (2x12)
•FRNC
•0,9 mm
Breakout kabely
Standard
•Simplex 1,8 – 2,9 mm
•FRNC, PUR
•Max 24 vláken
Proti hlodavcům
•1,6 - 3,0 mm
•FRNC, PUR, PE
•0,9 mm
Přímé uložení
•Max 24 vláken
•FRNC nebo PE
•0,9 mm
Bez centrálního prvku
•Max 48 vláken
•FRNC
•Vyšší flexibilita
Taktický kabel (military)
4 vlákna
Odolný buffer 0,9 mm z akrylátu
Vysoká flexibilita (mnohonásobné odvíjení a navíjení)
Provozní teploty -40°C až +60 °C
Odolnost v tlaku 2000 N/10cm
Tahová pevnost 2000 N
Poloměr ohybu 20 mm (G.657)
Vysoká odolnost proti chemickým látkám
PUR plášť odolný proti proražení
Central loose tube kabely
„Light“ verze
•Max 24 vláken
•FRNC, PE, PUR, PA
Standard, rodent
•Max 24 vláken
•Aramid, skelná
příze
•FRNC, PUR, PE
2 pláště
Korugovaná Fe páska
•Max 24 vláken
•FRNC nebo HDPE
•Přímé uložení
Armování FeZn dráty
Armování FeZn dráty
•Max 24 vláken
•PE, FRNC, PUR
•Max 24 vláken
•PE, FRNC, PUR
•2 vrstvy armování
•Max. 24 vláken
•PE, FRNC
•Přímé uložení
FRP armování
•Max. 24 vláken
•PE,FRNC
•Přímé uložení
•Dielektrický
Samonosný
Samonosný
•Max. 12 vláken
•Max. 50 m
•FeZn lano, FRP
•Aramid
•Max. 24 vláken
•Max. 70 m
•FeZn lano, FRP
Multi loose tube kabely
„Light“ verze
•Max 432 vláken
•FRNC, PUR, PE
Plněné gelem
•Max 216 vláken
•FRNC, PUR
•0,9 mm
Standard, rodent
•Max 432 vláken
•FRNC, PUR, PE
Cu žílav duši kabelu
•Max 144 vláken
•FRNC, PUR, PE
•Jádro 1,0/1,4/1,8
Korugovaná Fe páska
•Max 216 vláken
•FRNC nebo PE
Armování FeZn dráty
•Max 432 vláken
•FRNC, PE
Cu pár v duši kabelu
Samonosný
•Max 144 vláken
•FRNC, PUR, PE
•Jádro 0,4/0,5/0,6/0,8
•Do 120 m rozteče
podpěr
•FeZn lano, nebo FRP
prut
Primární kabely pro podzemní sítě FTTx
72 vláken
•Duct 10/8 mm
•HDPE, PA
•5,6 mm
96 vláken
•Duct 12/10 mm
•HDPE, PA
•6,6 mm
144 vláken
144 vláken
•Duct 12/10 mm
•HDPE, PA
•7,0 mm
•Duct 16/12mm
•HDPE, PA
•8,6mm
192 vláken
216 vláken
288 vláken
•Duct 12/10 mm
•HDPE, PA
•7,6 mm
•Duct 16/12mm
•HDPE, PA
•8,6 mm
•Duct 16/14 mm
•HDPE, PA
•10,0 mm
Primární kabely pro nadzemní sítě FTTx
Jeden plášť
Dva pláště
Plochý kabel
•48 – 144 vláken
•3kN, 6kN, 10kN
•Do 220 m
•72 – 144 vláken
•3kN, 6kN, 10kN
•Do 220 m
•Ochrana proti
průstřelu
•Max. 12 vláken
•Do 120 m
Plochý kabel
•Max. 24vláken
•Do 120 m
Drop kabely (účastnické kabely pro sítě FTTx)
Drop „mini“
Drop plochý
•Max 2 vlákna
•FRNC, PUR
•Do 50 m
•FRP nebo ocelový drát
Pro zafukování
• Max. 4 vlákna
• 2,0 mm
• HDPE
Drop kruhový
•1 vlákno
•PE, vnitřní FRNC
•Do 60 m
•Běžné kotvy
Pro zafukování
• Max. 12vláken
• PA
• 2,5mm / 2,8mm /
3,5mm
•Max 24 vláken
•FRNC
•Vlákna 250 µm
•Do 130 m
Pro zafukování
•Max 24 vláken
•PA
•2,8 mm
Pro zafukování
•Max. 12 vláken
•HDPE
•2,5 mm
Vnitřní instalace sítí FTTx
DROP
•1 vlákno
•FRNC
•Aramid 4,0 mm
•Skelná příze 5,0 mm
DROP
•2 vlákna
•FRNC
•4,8 mm
DROP
•Max 2 vlákna
•FRNC
•FRP nebo ocelový drát
Quadplex
•FRNC
•Buffer 0,9 mm
Speciální kabely
CLT „twin“
Duplex CLT
•48 vláken (2×24)
•PE
•Možno zavěsit
•24vláken (2×12)
•FRNC, PE
Hybridní kabel
•Max. 2 vlákna
•FRNC
•2×2×0,5/0,9
Chránička vláken
•Pro 1 vlákno
•FRNC
•Min. 5 m průchodnost
•I pro 12 a 24 vláken
•Min. 2 m průchodnost
Měření kabelů
SM vlákna
•1310 nm
•1550 nm
•1625 nm
MM vlákna
•850 nm
•1300 nm
Měří se po každé operaci
• Výroba sekundární ochrany
• Splétání kabelové duše (MLT)
• Opláštění
• Archivace záznamů
Testování kabelů v laboratoři
EN 60794-1-2
•E1 tah
•E2 oděr
•E3 tlak
•E4 rázy
•E6 opakovaný ohyb
•E7 zkrut
•E10 ohyb ve smyčce
•E11A ohyb ve spirále
•E11B ohyb „U“
•E17 tuhost
•F1 střídání teplot
•F5 vodonepropustnost
Zkoušky požární odolnosti
Části 1 a 2 IEC 60332 metody zkoušek pro šíření plamene pro jeden vertikálně instalovaný vodič nebo kabel
Část 3 IEC 60332
uvádí v různých částech detaily zkoušek tam, kde je určitý počet kabelů svázán do svazku tak, aby vytvořily zkušební vzorky instalace.
Zkoušky požární odolnosti
Část 3-10: Zařízení
•Zkušební zařízení
Část 3-21: Kategorie A F/R
•Tato část normy zahrnuje kategorii A F/R a platí pouze pro silové kabely s vodiči o průřezu větším než 35 mm2 nainstalované na zkušebním
žebříku, které jsou rozmístěny na přední a zadní straně žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého objemu nekovového materiálu 7
litrů na jeden metr zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 40 minut. Tento způsob montáže je určen pro speciální kabely navržené pro
použití v jednotlivých instalacích, když to specifikace pro kabel vyžaduje. Kategorie A F/R není určena pro všeobecné použití.
Část 3-22: Kategorie A
ČSN EN 50266-2-2
•platí pro silové kabely nainstalované na zkušebním žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého objemu nekovového materiálu 7 litrů
na jeden metr zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 40 minut. Tento způsob montáže používá přední stranu žebříku. Pro kabely s
vodičem o průřezu větším než 35 mm2 se podle počtu požadovaných zkušebních kusů kabelu použije standardní nebo široký žebřík, pro vodič s
průřezem rovným nebo menším než 35 mm2 se použije standardní žebřík. Tato kategorie je určena pro všeobecné použití tam, kde se
požaduje vyhodnocení velkých objemů nekovových materiálů
Část 3-23: Kategorie B
•Tato část normy zahrnuje kategorii B a platí pro silové kabely nainstalované na zkušebním žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého
objemu nekovového materiálu 3,5 litrů na jeden metr zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 40 minut. Tento způsob montáže používá
přední stranu žebříku. Tato kategorie je určena pro všeobecné použití tam, kde se požaduje vyhodnocení středního objemu nekovových
materiálů.
Část 3-24: Kategorie C
•Tato část normy zahrnuje kategorii C a platí pro kabely nainstalované na zkušebním žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého
objemu nekovového materiálu 1,5 litrů na jeden metr zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 20 minut. Tento způsob montáže používá
přední stranu standardního žebříku. Tato kategorie je určena pro všeobecné použití tam, kde se požaduje vyhodnocení nízkého objemu
nekovových materiálů.
Část 3-25: Kategorie D
•Tato část normy zahrnuje kategorii D a platí pouze pro malé kabely s vnějším průměrem 12 mm nebo menší a průřezem 35 mm2 nebo menším
nainstalované na zkušebním žebříku tak, aby se dosáhlo celkového jmenovitého objemu nekovového materiálu 0,5 litrů na jeden metr
zkušebního vzorku. Doba přiložení plamene je 20 minut. Tento způsob montáže používá pouze přední stranu standardního žebříku. Tato
kategorie je určena pro použití malých kabelů, kde se požaduje vyhodnocení velmi nízkého objemu nekovových materiálů
Zkoušky požární odolnosti
ČSN EN 61034-1
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízen
ČSN EN 61034-2
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
ČSN EN 50267-1
Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Zkušební zařízení
ČSN EN 50267-2-2
Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-2: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů měřením pH a
vodivosti
ČSN EN 50267-2-3
Zkoušky plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2-3: Postupy - Určení stupně kyselosti plynů během hoření materiálů kabelů stanovením váženého
průměru pH a vodivosti kompositních materiálů
ČSN IEC 60331-11
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C
ČSN IEC 60331-25
Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny
Instalace kabelů
40%
60%
Od trubičky 8 ID pro více než 1000m cca 40%
Instalace kabelů
Instalace kabelů
1m
20 m
Instalace kabelů



Poloměr ohybu

Průměr smyčky
Děkuji za pozornost