ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Download Report

Transcript ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΥ
2 ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μια σύντομη περιγραφή του,
αφιερωμένη σε όλους τους αποφοίτους
του, την Αμαλία, τη Σοφία, τον
Παναγιώτη, το Γιάννη, το Γιώργο, τη
Βικτώρια, το Βάιο …
Ιστορική αναδρομή



Λειτουργεί στο Σχολείο, από το Σχολικό έτος
δημιουργίας του Σχολείου, το 2001-2002.
Είναι ο πρώτος τομέας της Τεχνικής Εκπαίδευσης
του Ν. Καρδίτσας που κατάφερε την προηγούμενη
δεκαετία, μαθητές του να επιτύχουν την εισαγωγή
τους στις περιζήτητες για την Τεχνική Εκπαίδευση
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).
Σήμερα, απόφοιτοί του είναι αξιόλογα στελέχη της
τοπικής αγοράς εργασίας της Καρδίτσας (π.χ.
κατάστημα Πληροφορικής Computer Center, στην
Κεντρική Πλατεία).
Τάξεις-Ειδικότητες-μαθήματα
Β’ Τάξη Τομέα Πληροφορικής
Μαθήματα:
1.
Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής
Τεχνολογίας (3Θ)
2.
Λειτουργικά Συστήματα Ι (2Θ+1Ε)
3.
Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο
(4Ε)
4.
Δίκτυα Υπολογιστών Ι (3Θ+1Ε)
5.
Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου (2Ε)
6.
Συντήρηση Υπολογιστών (2Ε)
Σύνολο: 18 ώρες (8Θ+10Ε) μαθήματα Τομέα

Γ’ Τάξη


1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ειδικότητα: Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών
και Δικτύων Υπολογιστών
Μαθήματα:
Δομημένος Προγραμματισμός (3Θ+2Ε)
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (3Θ+1Ε)
Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (2Ε)
Βάσεις Δεδομένων (1Θ+3Ε)
Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual
Programming) (4E)
Εφαρμογές Πολυμέσων (4Ε)
Σύνολο: 23 ώρες (7Θ+16E) μαθήματα ειδικότητας
Επαγγελματικές προοπτικές
Ο πτυχιούχος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα μπορεί να εργαστεί:

Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α.
φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες
Πληροφορικής.

Σε Επιχειρήσεις που:
1.
Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
2.
Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα
υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες.
3.
Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού.


Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες
Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες
και εφαρμογές λογισμικού
Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και
προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών
υπηρεσιών.
Συμπέρασμα:
Καθήκοντα πτυχιούχου: Χρήση, πώληση,
κατασκευή και υποστήριξη υλικού
(συσκευών), λογισμικού (προγραμμάτων)
και δικτύων υπολογιστών.
Εργαστήρια Πληροφορικής που
χρησιμοποιεί
5 εργαστήρια, τα 2 από τα οποία υιοθετούν
την πρακτική του ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού (π.χ
Ubuntu Linux)
 Το 1Ο Σχολείο της Καρδίτσας που
μετέτρεψε εργαστήριο του σε UBUNTU
Linux.
 Όλα τα εργαστήρια έχουν την δυνατότητα
βιντεοπροβολής (π.χ. λογισμικό Italc,
Aristoclass), και 1 διαθέτει διαδραστικό
σύστημα (τύπου 4).

Επαγγελματικό Λογισμικό Τομέα
Πληροφορικής








Photoshop CS3: Επεξεργασία εικόνας
CorelDraw X4: Επεξεργασία εικόνας
Dreamweaver CS3: Κατασκευή ιστοσελίδων
Illustrator CS3: Επεξεργασία εικόνας
Flash CS3: Κατασκευή κινούμενων σχεδίων
(animation)
Adobe Acrobat 9 Pro: Δημιουργία και διαχείριση
αρχείων pdf (π.χ. μετατροπή pdf σε word)
Netbeans Java: Προγραμματισμός σε Java
Visual Basic Express 2008: Προγραμματισμός
σε Visual Basic
Περισσότερες πληροφορίες για
το Σχολείο
Ιστοσελίδα 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας
http://2epal-kardits.kar.sch.gr
 Ιστολόγιο 2ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας
http://blogs.sch.gr/2epalkardits
 Ιστοσελίδα 1ου ΣΕΚ Καρδίτσας
http://1sek-kardits.kar.sch.gr
 Ιστολόγιο 1ου ΣΕΚ Καρδίτσας
http://blogs.sch.gr/1sekkard

Σ.Ε.Κ. Καρδίτσας = Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο
Καρδίτσας = Το σύνολο των εργαστηρίων της
Τεχνικής Εκπαίδευσης της Καρδίτσας
Σας ευχαριστώ…
Μπασιακούρα Αριστέα,
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19, 2ου
ΕΠΑΛ Καρδίτσας
Τομεάρχης Πληροφορικής 1ου ΣΕΚ
Καρδίτσας
Ιστολόγιο: http://blogs.sch.gr/arbasiak