Proje sunusu için tıklayınız.

Download Report

Transcript Proje sunusu için tıklayınız.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
PROJELERE YÖNELİK
FİNANSAL KAYNAKLAR
Hazırlayan: Dr. Nejla Can Güler
AB Uzmanı
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
21 Mayıs 2012, ZTBEAH
SUNUŞUN KAPSAMI
I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
II-SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARI
III- KALKINMA BAKANLIĞI (DPT) PROGRAMLARI
IV-AVRUPA BİRLİĞİ MALI KAYNAKLARI
V-ANKARA KALKINMA AJANSI MALI DESTEKLERİ
2
I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
Kaynak Başlıkları
1.
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)
(TÜBİTAK)
2.
Hızlı Destek Programı (1002) (TÜBİTAK)
3.
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı (1007) (TÜBITAK-S.B. Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü)
4.
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı (1008) (TÜBİTAK)
5.
Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı (1010) (TÜBİTAK)
6.
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (1011)
(TÜBİTAK)
3
I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
Kaynak Başlıkları
7.
Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi
Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı (1301) (TÜBİTAK)
8.
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)
(3501) (TÜBİTAK)
9.
Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2218) (TÜBITAK)
10.
Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2219) (TÜBİTAK)
11.
Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2221) (TÜBİTAK)
4
I- TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI
Kaynak Başlıkları
12.
Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2223) (TÜBİTAK)
13.
Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2224)
(TÜBİTAK)
14.
Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı (2234)
(TÜBİTAK)
15.
Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı (2237) (TÜBİTAK) (yeni)
16.
Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Programı (1003) (TÜBİTAK) (yeni)
17.
Uluslararası İşbirlikleri (TÜBİTAK)
5
1.1- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programı (1001) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik
problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak
yurtiçinde yapılan çalışmaları desteklemek.
• Son başvuru tarihi:
I.Dönem: 2 Mart 2012
II.Dönem: 7 Eylül 2012
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/pid/364/index.htm
6
1.2- Hızlı Destek Programı (1002) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde
yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme
projelerine destek sağlamak.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/pid/364/index.htm
7
1.3- TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme
Projelerini Destekleme Programı (KAMAG-1007)
(TÜBITAK-S.B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü)
• Programın amacı:
Evrensel gelişmeler ve ülke öncelikleri doğrultusunda, kamu
kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak ve
sorunlarına çözüm üretmek amacıyla bilim ve teknoloji alanlarında
Ar-Ge projelerini desteklemek.
• Son başvuru tarihi:
II. Dönem: Henüz açıklanmadı (tahmini Haziran-Temmuz)
• http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364
8
1.4- Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
(1008) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Türkiye’nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının
arttırılması, kişilerin patent başvuru yapmaya teşvik edilmesi ve
ülkemizde fikri ve sınai hakların tescili yönünde bilinçlenmeye
katkıda bulunmak.
• Son başvuru tarihi:
Başvuru için belli bir dönem kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/371/pid/364/index.htm
9
1.5- Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
(1010) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı ve yetersiz kaldığı
konularda, yurt dışında çalışmakta olan bilim insanlarının projeye
araştırmacı olarak dahil edilerek, araştırmacılarımızın TÜBİTAK
destekleriyle
yürüttüğü
projelerin
uluslararası
boyutlarını
zenginleştirmektir.
• Son başvuru tarihi:
I.Dönem: 2 Mart 2012
II.Dönem: 7 Eylül 2012
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/372/pid/364/index.htm
10
1.6- Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine
Katılma Programı (1011) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Ülkemizde istihdam edilmekte olan araştırmacıların, birden fazla
ülkenin araştırmacılarının ve kuruluşlarının ortaklaşa yürüttükleri
uluslararası projelere katılmak için ihtiyaç duydukları desteğin
sağlanması.
• Son başvuru tarihi:
I. Dönem: 09 Mart 2012
II. Dönem: 14 Eylül 2012
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/373/pid/364/index.htm
11
1.7- Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve
Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP)
Destekleme Programı (1301) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
•
Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler,
mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle
ülkemizin, bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere,
işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemek.
•
Destek türü: Toplantı organizasyonu, seyahat ve konaklama giderleri, büro, makine
ve teçhizat, bilgi yayma ile ilgili giderler, web sayfaları, veri bankaları ve sanal
laboratuarlar kurmak için gerekli harcamalar (donanım, yazılım ve diğer), fikri ve sınai
hizmetler ile danışmanlık ücretleri.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/374/pid/364/index.htm
12
1.8- Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme
Programı (Kariyer Programı) (3501) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının
çalışmalarını, proje desteği vererek, teşvik etmektir. Böylece, hem
genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en
iyi şekilde sürdürmelerini, hem de bilimsel düzen geliştirilmesini ve
bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılmasını sağlamaktır.
• Son başvuru tarihi:
I.Dönem: 2 Mart 2012
II.Dönem: 7 Eylül 2012
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/375/pid/364/index.htm
13
1.9- Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs
Programı (2218) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Üniversitelerde/araştırma kuruluşlarında doktora sonrası araştırma
yapacak genç araştırmacılara karşılıksız burs vermek.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/?ot=2&sid=455
14
1.10- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs
Programı (2219) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Doktorasını ya da tıbbi bilimlerde doktora ya da uzmanlığını almış,
yurt dışında araştırma yapacak bilim insanlarını desteklemek üzere
burs vermek.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/?ot=2&sid=455
15
1.11- Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı
(2221) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında
çalışmakta olan bilim insanlarının, üniversitelerimiz, kamu veya özel
sektör kurum ve kuruluşlarımızda araştırmalara katılmak, teknolojik
yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere,
davet edilmesi için destek vermek.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364
16
1.12- Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
(2223) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Yurt içinde düzenlenecek ulusal, uluslararası katılımlı etkinliklere
destek vermek. Destek istenen bilimsel etkinliklere, yazım-basım ve
etkinlik kalemlerinden kısmi destek talep edilebilir. (yaş sınırı var)
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364
17
1.13- Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği
Programı (2224) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
Yurt dışında uluslararası kongre ve konferanslara bildiri ile katılmak
isteyen araştırmacılara destek vermek.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=370&pid=364
18
1.14- Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme
Programı (2234) (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
- 2234-A: Bilimsel ve teknolojik işbirliği ağları ve platformları kurma
girişimi toplantıları
- 2234-B:Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapılacak
bilimsel işbirliği toplantıları, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler
- 2234-C: Uluslararası ortak programlama girişimleri kapsamındaki
etkinlikler ve kısa süreli araştırmacı değişimler
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
• http://www.tubitak.gov.tr/?ot=2&sid=455
19
1.15- Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
(2237) (TÜBİTAK) (yeni)
• Programın amacı:
Türkiye’de yerleşik üniversiteler/araştırma kuruluşları tarafından
belirli bir bilim alanında düzenlenen, yeterliliğini almış ve tezinin son
aşamasında olan doktora öğrencilerine yada araştırmacılara yönelik
teorik ve pratik uygulamaları içeren proje yazma eğitim
programlarının uygulandığı etkinliktir. Bilimsel etkinlik süresi bir
haftayı geçemez.
• Son başvuru tarihi:
I. Dönem: 13 Nisan 2012
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/521/pid/453/cid/27026/index.htm
20
1.16- Öncelikli Alanlar Ar-ge Projeleri Destekleme
Programı (1003) (TÜBİTAK) (yeni)
• Programın amacı:
İlgili kurum ve kuruluşlarla belirlenecek öncelikli alanlarda; sonuç
odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının
dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini
desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak.
• Son başvuru tarihi:Sağlık alanı henüz ilan edilmedi
Her çağrı konusu için çağrı takvimi TÜBİTAK tarafından belirlenir ve
çağrı metni ile birlikte ilan edilir.
• http://www.tubitak.gov.tr/sid/366/pid/364/cid/27608/index.htm
21
1.17- Uluslararası İşbirlikleri (TÜBİTAK)
• Programın amacı:
İşbirliği üç faaliyet alanını kapsamaktadır.
a-İkili İşbirlikleri
b-Çok Taraflı İşbirlikleri
c-Avrupa Birliği ile İşbirliği
• Son başvuru tarihi: İlgili birim web sayfalarından bilgi edinilebilir.
Daha fazla bilgi için:
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
•
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?sid=172
22
II- SAĞLIK BAKANLIĞI
DÖNER SERMAYE KAYNAKLARI
Programın İçeriği:
1.
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, döner sermaye kaynaklarından, mal-sarf
malzemesi-ekipman vb. alımı (S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı)
2.
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında, döner sermaye kaynaklarından, hizmet
satın alımı (S.B. Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü)
23
2.1- Döner Sermaye Kaynaklarından Ar-Ge Faaliyetleri
Kapsamında Mal-Sarf Malzemesi-Ekipman vb. Alımı
(S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı)
Programın amacı:
Finansmanı döner sermayeden karşılanmak üzere, araştırma ve
geliştirme faaliyetleri için Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatına
mal ve hizmet alımı yapılabilir.
Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları ile bağlı kuruluşlarında; sağlık
alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık
hizmetlerinden elde edilecek gelirler döner sermayeye gelir olarak
kaydedilebilir.
Döner sermaye kaynaklarından ödenmek üzere, eğitim, kongre,
konferans ve sempozyum gibi organizasyonlara katılım sağlanabilir.
24
2.1- Döner Sermaye Kaynaklarından AR-GE Faaliyetleri
Kapsamında Mal-Sarf Malzemesi-Ekipman vb. Alımı
(S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı)
• Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmeleri, sağlık
hizmetlerinin iyileştirilmesi…, eğitim, araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin desteklenmesi..,.. amacıyla tahsil edilen tutarın yüzde
5'sini geçmemek üzere, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oran,
Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarılır.
• Döner Sermayeden merkeze aktarılan %5’lık payın asgari %50’si
sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları
ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
desteklemek için ayrılır.
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, araştırma-geliştirme
kapsamında yürütülen faaliyetler için döner sermaye bütçesinden
kaynak kullanılabilmekte ve elde edilen sonuçlarla döner sermayeye
kaynak yaratılabilmektedir.
• Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
•
http://www.saglik.gov.tr/TR/ana-sayfa/1-0/20110505.html
25
2.2- Döner Sermaye Kaynaklarından Ar-Ge Faaliyetleri
Kapsamında Hizmet Satın Alınması (S.B. SAGM)
Programın amacı:
Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı, finansmanını
kendi bütçesinden (döner) karşılamak ve elde edilecek
sonuçları diğer ilgili taraflarla paylaşmak kaydıyla,
yapacağı araştırma ve geliştirme hizmet alımını (Ar-Ge
Hizmet Alımı)
Bakanlık Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile yapar.
• Ar-Ge projeleri kapsamında talep edilen Ar-Ge hizmet
alımlarının bedeli, her bir hizmet bedeli ayrı
hesaplanmak üzere, Üç Milyon Türk Lirası olarak
belirlendi.
26
2.2- Döner Sermaye Kaynaklarından Ar-Ge Faaliyetleri
Kapsamında Hizmet Satın Alınması (S.B. SAGM)
Programın kapsamı:
• Finansmanı kendileri tarafından karşılanmak ve
• Elde edilecek faydanın diğer ilgili taraflarla paylaşılmak üzere,
• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılacak her türlü
“araştırma ve geliştirme hizmet alımlarını kapsamaktadır.
Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
http://www.saglik.gov.tr/SEGM/belge/1-11492/ar---ge-dairesibaskanligi.html
27
III- KALKINMA BAKANLIĞI (DPT)
PROGRAMLARI
Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına;
I.Büyük ölçekli araştırma altyapılarında
II. Araştırmacı insangücü yetiştirilmesinde
(üniversiteye yönelik)
Destek verilmektedir.
28
3.I-Araştırma Altyapılarını Destekleme Programı
(DPT, S.B. Strateji Geliştirme Başkanlığı)
Programın amacı:
Ülkesel ve bölgesel öncelikleri, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz
önüne alarak, temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini
yürütecek, nitelikli araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı
oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını
sağlayacak projeler desteklenmektedir.
Program iki alt baslıkta yürütülmektedir.
1.Uzmanlık ve Mükemmeliyet Merkezleri
2.Merkezi Araştırma Laboratuarları
29
3.1.1.Uzmanlık ve Mükemmeliyet Merkezleri
Programın amacı:
Ar-Ge altyapısında ve araştırmacı insan gücünde belli kapasiteye
ulaşmış üniversite ve araştırma kurumlarında “uzmanlık ve
mükemmeliyet Merkezleri’nin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Projede; Önerilen merkezin ülke için neden öncelikle gerekli olduğu,
bu merkezin neden özellikle söz konusu kurumda kurulması
gerektiği, söz konusu merkezin kurulması için hangi nedenlerle diğer
destek mekanizmalarının uygun olmadığı hususlarının, somut
analizlere dayalı olarak, ortaya konması gerekmektedir.
30
3.1.2.Merkezi Araştırma Laboratuarları
Programın amacı:
Araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında, ileri
düzeydeki araştırma projelerinin yürütülmesini sağlayacak ve kurumdaki
bütün araştırmacıların ihtiyaçlarını dikkate alacak büyük ölçekli “merkezi
laboratuarlar” desteklenmektedir.
Merkezi laboratuar projeleri, rektörlüklerin ya da kurum idarelerinin
koordinasyonunda, kurumdaki tüm araştırmacıların ortak ihtiyaçlarından
yola çıkılarak oluşturulmalıdır. Farklı araştırma grupları veya farklı bölümler
tarafından ayrı ayrı sunulan projeler değerlendirmeye alınmamaktadır.
•
Son başvuru tarihi: İlan, Kurum tarafından, yılda bir kez yapılmaktadır.
2012 Yılı Yatırım Programı kapsamında desteklenmeye ilişkin proje çağrı
süresi 30 Nisan 2011 tarihinde kapanmıştır. 2013 yılı için Proje Teklif
Çağrısına çıkılmama kararı alınmıştır.
•
http://www.dpt.gov.tr/BilTek.portal
31
IV-AVRUPA BİRLİĞİ MALI KAYNAKLARI
1.
Katılım Öncesi Malı Yardım Aracı (IPA) (AB Bakanlığı, S.B.DIABGM)
2.
TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi)(AB Bakanlığı,S.B.DIABGM)
3.
Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci (LdV) Programı (Ulusal Ajans)
4.
Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri (Ulusal
Ajans)*
5.
Hayat Boyu Öğrenme Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) (Ulusal Ajans)
6.
MATRA Programı (AB Bakanlığı, S.B.DIABGM)
7.
AB Çerçeve Programları (TÜBİTAK)
32
4.1-Katılım Öncesi Malı Yardım Aracı (IPA)
(AB Bakanlığı, S.B. DİABGM)
Programın amacı: AB müktesebatına uyum sağlamak. Beş bileşenden oluşmaktadır:
1. Geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanma,
2. Sınır ötesi işbirliği,
3. Bölgesel kalkınma,
4. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,
5. Kırsal kalkınma
Katılım Öncesi AB Mali Yardımlar kapsamında, uygulanan projelerle, illerin AB mali
Yardımından faydalanma imkânı olmaktadır. İllerin, AB mali yardımlarından faydalanması
iki farklı şekilde gerçekleşmektedir.
Pilot Uygulamalar: Kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirdiği projelerin pilot
uygulamalarının illerde gerçekleşmesiyle.
Hibe Programları: Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb
Kuruluşlar tarafından geliştirilen hibe projelerine doğrudan finansman sağlanmasıyla.
•
Son başvuru tarihi:
İlan, AB Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
www.abgs.gov.tr www.cfcu.gov.tr
33
4.2-TAIEX (Teknik Destek ve Bilgi Değişim
Ofisi) (AB Bakanlığı, S.B. DİABGM)
Programın amacı:
AB Müktesebatının iç hukuka aktarılması, uygulanması, idari ve
teknik alt yapının oluşturulması aşamalarında faydalanıcı ülkelere
kısa süreli (uzman desteği, çalışma ziyaretleri, çalıştay), teknik
destek sağlar. Taşra teşkilatı çalışmalarda katılımcı olarak yer
alabilir.
Son başvuru tarihi:
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
www.abgs.gov.tr
34
4.3- AB Programı: Hayat Boyu Öğrenme Programı
(Ulusal Ajans)
1- Sektörel Programlar
Comenius
Erasmus
Okul Eğitimi
Yüksek Öğretim &
İleri Eğitim
Leonardo da
Vinci
Grundtvig
Yetişkin Eğitimi
Mesleki Eğitim ve
Öğretim
2- Ortak Konulu Program
4 Temel Faaliyet – Politika Geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma
3- Jean Monnet Programı
3 Temel Faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar;
Avrupalı Topluluklar
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE
GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
35
4.3- Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci
(LdV) Programı (Ulusal Ajans)
Programın amacı:
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika
ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmektir.
• Faaliyet türleri:
A- Hareketlilik (Mobility)
B- Yenilik Transferi (Transfer of Innovation)
C- Ortaklıklar (Partnerships)
36
A- Hareketlilik (Mobility) Projeleri
Programın amacı:
Sorumlu kişilerin ve çalışanların;
–
Mesleki bilgi ve becerilerinin artmasını
–
Teknolojiyi kullanabilmelerini
–
Yabancı dillerini geliştirmelerini
–
Sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini
Sağlamak.
•
Meslekî eğitim hibesi kullanılarak, belirli bir süre için, AB üye
ülkelerinden birindeki kurum/kuruluşların ziyaret edilmesini sağlar.
•
Bu program üç ana başlığa ayrılır.
37
A-Hareketlilik Projesi Hedef Grupları
IVT
PLM
VETPRO
Temel
mesleki
eğitim
alanlar
İş
hayatındaki
kişiler, yeni
mezunlar, işe
yeni
başlayanlar,
iş arayanlar
Mesleki
eğitimden
sorumlu
kişiler
38
A- Hareketlilik (Mobility) Projeleri
1- Temel Mesleki Eğitim (IVT):
Temel mesleki eğitim görmekte olan öğrenci ve çıraklar, meslek lisesi
öğrencileri
– AB üyesi bir ülkede staj veya eğitim faaliyeti
– Süre: 2–39 hafta
2- İş Hayatındaki Kişiler (PLM):
Çalışma hayatındaki kişiler, işsizler ve yeni mezunlar, işe yeni
başlayanlar
– AB üyesi bir ülkede staj veya eğitim faaliyeti
– Süre: 2–26 hafta
3- Mesleki Eğitimden Sorumlu Kişiler (VETPRO):
Mesleki eğitim ve öğretim uzmanları, mesleki eğitimden sorumlu kişiler
– AB üyesi bir ülkede çalışma ziyareti
– Süre: 1–6 hafta
39
A- Hareketlilik (Mobility) Projeleri
• Kimler müracaat edebilir: Eğitimden sorumlu kişiler, insan
kaynakları uzmanları, meslekî eğitim planlayıcıları ve yöneticileri,
öğretmenler, meslekî rehberlik uzmanları.
• Proje sunacak kurumlar: Mesleki Eğitim Kurumları, Kamu
Kurumları, Yerel Yönetimler, İşletmeler, KOBİ’ler, Meslek Örgütleri
(Odalar, Borsalar), Sivil Toplum Kuruluşları (Sendikalar, Vakıflar,
Dernekler)
• Son Başvuru tarihi:
Şubat 2012 (Yeni dönem başvurusu, muhtemelen, Şubat 2013)
40
B-Yenilik Transferi (Transfer of Innovation)
Projeleri
Programın amacı:
AB ortaklığı yoluyla, iyi uygulamaların ülkeler arasında
yaygınlaştırılması, farklı içeriklerde geliştirilmiş yeni ürün, araç, yöntem
ve uygulamaların ulusal ihtiyaçlara uyarlanması.
Temel amaç; hedef kitle ya da sektöre, yenilikçi eğitim araçlarını
ve imkanlarını kazandırmaktır.
Başvurular kurumsal düzeyde yapılmaktadır.
Son Başvuru tarihi:
Şubat 2012 (Yeni dönem başvurusu, muhtemelen, Şubat 2013)
41
C- Ortaklıklar (Partnerships) Projeleri
Programın amacı:
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında
gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik etmek. Yenilik geliştirme ve iyi
uygulama odaklı eğitim sistemlerini amaçlayan çok ortaklı projeler
desteklenmektedir. Destekler üç baslık atında yürütülmektedir:
*Yenilik Geliştirme
*Ağ Geliştirme
*Destek Faaliyetleri
Son Başvuru tarihi:
Şubat 2012 (Yeni dönem başvurusu, muhtemelen, Şubat 2013)
•
www.leonardo.gov.tr http://www.ua.gov.tr
42
Leonardo da Vinci Bütçe Dağılımı
Ortaklıklar
7%
Yenilik Transferi
33%
Hareketlilik
60%
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE
GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
43
4.4- Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve
İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)
Programın Amacı:
LdV Programı kapsamında sunulması muhtemel potansiyel fikir ve
projelere (Hareketlilik, Ortaklık ve Yenilik Transferi ile Komisyon
merkezli faaliyet alanı olan Yenilik Geliştirme Projeleri) ortak
bulmak, proje çalışmalarına ön hazırlık yapmak amacıyla kurum ve
kuruluşlara, proje ortaklarını daha yakından tanımaları, çalışma
planı hazırlamaları ve başvuru formu ile diğer ilgili ve gerekli
dokümanları birlikte doldurmaları gibi hazırlık ve planlama faaliyetleri
için verilen bir destektir.
http://www.ua.gov.tr
44
4.4- Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve
İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)
• Hazırlık Ziyareti: Hazırlık ziyaretinden yararlanmak isteyen kurum
ve kuruluşlar, bu ziyaret kapsamında yurtdışına göndermek için hibe
talep edecekleri kişileri seçerek, yurtdışındaki ortaklarından
edinecekleri davet mektupları ile birlikte müracaat ederek hibe
desteği alabilir.
• İrtibat seminerleri: Belirli tarihlerde “Program ülkesi Ulusal
Ajanslar” tarafından düzenlenen toplantılar; ortaklık kurması
muhtemel çeşitli kurumları temsil eden kişileri bir araya getirmeyi
amaçlayan, Ajans tarafından yapılan duyurulara istinaden yapılan
müracaatlar doğrultusunda, önceden belirlenen kotaya göre
katılımcılara, Merkez tarafından, ortak bulma semineridir.
45
4.4- Hayat Boyu Öğrenme Hazırlık Ziyaretleri ve
İrtibat Seminerleri (Ulusal Ajans)
• 2012 Yılı LdV Hazırlık Ziyaret Başvuruları
• 1.Dönem (01.06.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için)
1 Nisan 2012
• 2.Dönem (01.09.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için)
1Temmuz 2012
• 3.Dönem (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1
Eylül 2012
• 4.Dönem (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1
Kasım 2012
http://www.ua.gov.tr
46
4.5- Hayat Boyu Öğrenme Grundtvig
(Yetişkin Eğitimi) (Ulusal Ajans)
Programın Amacı:
Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin yetişkin eğitimine yönelik
politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmektir.
•
•
•
•
•
•
•
Grundtvıg Öğrenme Ortaklıkları
Grundtvıg Gönüllü Projeleri
Grundtvıg Çalışma Grupları
Grundtvıg Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti
Grundtvıg Ziyaret ve Değişimleri Faaliyeti
Grundtvıg Asistanlığı
Grundtvıg Hazırlık Ziyaretleri
Başvuru sahiplerinin, yetişkin eğitimiyle bağlantısının olması
gerekir.
Son Başvuru tarihi: Her alt gruba göre farklılık göstermektedir
http://www.ua.gov.tr
47
4.6- MATRA Programı (AB Bakanlığı, S.B.DIABGM)
(not: Kapalı)
Programın amacı:
AB müktesebatının veya katılım amaçlı politikaların
uygulanmasına,
Hollanda
ile
Türk
kamu
kurum/kuruluşları arasında sürdürülebilir bir işbirliği
kurulmasına yardımcı olmaktır.
• Program iki bileşen içermektedir.
- “Avrupa İşbirliği için MATRA”
- “İyi Yönetişim için MATRA”
48
4.6- MATRA Programı (AB Bakanlığı, S.B.DİABGM)
Avrupa İşbirliği için MATRA’nın alt-bileşeni olan “MATRA Katılım
Öncesi Projeler Programı” kapsamında; birincil ve ikincil mevzuatın
uyumu, kamu idari reformu, eğitim, adalet ve içişleri, sağlık, çevre,
bayındırlık, sosyal politika ve çalışma şartları alanları
desteklenmektedir.
Son Başvuru tarihi:
İlan, AB Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
Program kapalı
• http://www.minbuza.nl/en/Key_Topics/Matra_Programme
• http://www.abgs.gov.tr
49
4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP)
(TÜBİTAK)
Programın amacı:
Ülkelerin ulusal bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının
birbirine yakınlaştırılması, Avrupa’nın bilim ve teknoloji temelinin
güçlendirilmesi, ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi, küresel
düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi, üniversite-sanayi
işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla, AB üye ülkeleri ve aday ülkeleri
arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi.
Süre
: 2007–2013
Bütçe : 53,2 Milyar € (EURATOM ve JRC dâhil)
50
4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP)
(TÜBİTAK)
• 10 Tematik Alan
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sağlık
Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Nanoteknoloji
Enerji
Çevre (İklim Değişikliği dahil)
Taşımacılık (Havacılık dahil)
Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler
Uzay
Güvenlik
6,0 milyar €
1,9 milyar €
9,1 milyar €
3,5 milyar €
2,3 milyar €
1,9 milyar €
4,1 milyar €
0,6 milyar €
1,4 milyar €
1,3 milyar €
• Tematik Alan-SAĞLIK
Amaç: Avrupa’da sağlık koşullarının iyileştirilmesi; Sağlığa ilişkin
yeni endüstriler geliştirilmesi; Yaşlı sağlığını da içeren yeni teknoloji
ve metotlar üretilmesi; Etkin ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi
oluşturulması.
51
4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP)
(TÜBİTAK)
Sağlık- Ana Konu Başlıkları
a.
b.
c.
Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araçlar
İnsan sağlığı için, temel çalışmaların klinik uygulamalara
yansıtılması
Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu
d. Diğer “Yatay Konular”
•
Sağlık hizmetlerinin ekonomik değerlendirilmesi
•
Sağlık Politikaları
•
Yaşlı Sağlığı
•
Çocuk Sağlığı
52
4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP)
(TÜBİTAK)
Sağlık Alanı 2012 Yılı çağrıları 20 Temmuz 2011 tarihinde açılmış ve
kapanmıştır Çağrıda; aktif ve sağlıklı yaşlanma, nadir hastalıklar, organ
nakli, kök hücre terapileri, sistem biyolojisi, transplantasyon ve
yapay organlar için medikal teknolojiler, bulaşıcı hastalıkların tanısı,
duyusal bozukluklar ve sağlık hizmetleri gibi birçok farklı konuda, ortaklı
Ar-Ge projeleri ile koordinasyon ve destek eylemi projeleri
desteklenmiştir.
Son Başvuru Tarihi:
Teklif çağrıları, her yıl TÜBİTAK tarafından ilan edilmektedir.
Sağlık 2013 taslak çalışma programı yayınlanmıştır. Sağlık Alanı 2013
yılı çağrısının Temmuz ayında açılması beklenmektedir.
http://www.fp7.org.tr
53
4.7- AB Çerçeve Programları (7.ÇP)
(TÜBİTAK)
AB Çerçeve Programı Kapsamında Diğer Kaynaklar:
• Fikirler Özel Programı (7,4 Milyar Euro),
• PEOPLE-MARIE CURIE Burs ve Destek Programları (4,7 Milyar
Euro),
• Kapasiteler Özel Programı (4,2 Milyar Euro),
• EURATOM Çerçeve Programı
• AB Ortak Araştırma Merkezleri (Joint Research Centers-JRC)
• ERA-NET Projeleri Destekleme Programı
• COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği -European Cooperation
in Science and Technology)
AB Programları bu kapsamda yer almakta olup, Türkiye adına
TÜBİTAK tarafından takip edilmektedir.
http://www.fp7.org.tr
54
5- ANKARA KALKINMA AJANSI
MALI DESTEKLERİ
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; “teknik destek” ve
“mali destek” olarak ikiye ayrılır.
5.1-TEKNİK DESTEK
Programın amacı:
Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman
personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası
ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetleri
desteklemek.
Ajans, aynı proje veya faaliyet için, mali destek veya teknik destekten
sadece birini sağlayabilir. Ancak, girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını
geliştirme amaçlı güdümlü projeler için bu hüküm uygulanmaz.
55
5- ANKARA KALKINMA AJANSI
MALI DESTEKLERİ
5.2- MALİ DESTEK
Programın amacı:
Özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının,
üniversitelerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, yerel
yönetimlerin ve bunların birliklerinin, kooperatiflerin ve bunların birlikleri ile
diğer gerçek ve tüzel kişilerin projelerine mali destek sağlamak. Mali
Destekler;
– Faiz Desteği,
– Faizsiz Kredi Desteği,
– Doğrudan Finansman Desteği (kamu kurumlarının kullandığı),
Olarak verilmektedir.
56
5- ANKARA KALKINMA AJANSI
MALI DESTEKLERİ
5.2- MALİ DESTEK: Doğrudan Finansman Desteği
Çeşitli proje ve faaliyetlere, proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılan
karşılıksız destektir. İstisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın
“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Güdümlü Proje Desteği” şeklinde de
destek sağlanabilmektedir.
Doğrudan Finansman Desteği üç bileşenden oluşur:
•
•
•
Proje Teklif Çağrısı Yöntemi
Güdümlü Proje Desteği
Doğrudan Faaliyet Desteği
57
5- ANKARA KALKINMA AJANSI
MALI DESTEKLERİ
5.2- MALİ DESTEK:Doğrudan Finansman Desteği
•
•
•
•
•
Ulusal plan ve programlar çerçevesinde, bölgesel gelişme planları ve
programların uygulama kapasitesini geliştirmeye ve yerel ve bölgesel
kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve
fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamak.
Yatırım bileşeni olmayan faaliyetler desteklenmektedir. Azami süre üç
aydır.
Destekten yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve
kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.
Ayrıca, Ajans’tan talep edilen destek, proje teklifinin toplam uygun
maliyetinin % 25’inden az ve % 100’ünden fazla olamaz.
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2012 Yılı “Doğrudan Faaliyet Desteği” ve
“Teknik Destek” Programları açılmıştır.
58
5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
(DFD) Programı
Programın özel amacı:
Ankara’nın kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılmasını hedefleyen çalışmaları, kritik öneme sahip araştırma ve
planlama çalışmalarının yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik
kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetleri desteklemektir.
•
Destek miktarı: Asgari 22.000 TL ile azami 75.000 TL.
•
Proje süresi: 3 ay.
•
Kimler Başvurabilir: Ankara’da faaliyet gösteren; Kamu kurum ve
kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Organize sanayi
bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri,
Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bunların kurdukları veya
ortağı oldukları işletmeler.
59
5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği (DFD) Programı
2012 Yılı DFD Konuları:
•
•
•
•
•
•
Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik
araştırma faaliyetleri
Eğitim kurumları ile işletmeler arası yeni işbirliği modellerinin geliştirilerek
beşeri kaynakların ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik araştırma
ve fizibilite çalışmaları
Bölgede sağlık, kongre, kırsal ve kentsel turizmin geliştirilmesine yönelik
araştırma ve fizibilite çalışmaları
İlçelerde entegre atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi fizibilite çalışmaları
Bölgedeki afet risklerinin araştırılması ve bunların önlenmesi ve zararlarının
azaltılması üzerine araştırma ve fizibilite çalışmalarının yapılması
Bölgede eğitim, bilişim, sağlık, gibi hizmet sektörlerinde uzmanlaşma
analizinin yapılması ve insan sermayesinin profilinin çıkartılması
60
5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği (DFD) Programı
2012 Yılı DFD Programının öncelikleri:
1. Bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak üzere;
• Yatırım ve istihdamın çeşitlendirilmesi,
• İş gücü arz ve talebi,
• Girişimcilik, rekabetçilik ve yenilikçilik
Konularında mevcut durum tespiti, analiz, fizibilite ve benzeri çalışmalar
2. Bölgenin çevresel kalkınmasına\çevresel sürdürülebilirliğine katkı
sağlamak üzere;
• Atık yönetimi,
• Afet yönetimi
konularında mevcut durum veya sorun tespiti, teknik veya mekânsal analiz,
fizibilite ve benzeri çalışmalar
61
5.1-2012 Yılı Doğrudan Faaliyet
Desteği (DFD) Programı
Son Başvuru Tarihi:
Başvuru sahipleri, 01.04.2011 tarihinden itibaren Ajansa proje
başvurusunda bulunabilecektir. Belirli bir son başvuru tarihi
bulunmamakta olup, başarılı bulunan projelere sağlanacak mali
desteğin program bütçesi olan 906.000 TL’ye ulaşması durumunda
başvurular sonlandırılacaktır.
• Özel Düzenleme: Bir başvuru sahibi aynı faaliyet yılı içerisinde DFD
programı kapsamında, en fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir. Bir
tanesi Başvuru Sahibi, ikisi Proje Ortağı olarak en fazla üç ayrı
projede yer alabilirler.
• www.ankaraka.org.tr
62
5.2- 2012 Yılı Teknik Destek (TD)
Programı
Programın özel amacı:
Kurum/kuruluşların; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı
sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi
faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite
geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.
•
•
•
Toplam bütçe: 453.000 TL
Destek miktarı: 15.000 TL
Proje süresi: 1 ay.
•
Kimler Başvurabilir: Ankara’da faaliyet gösteren; Kamu kurum ve
kuruluşları, Yerel yönetimler, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler Organize sanayi
bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, İş geliştirme merkezleri,
Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri ile bunların kurdukları veya
ortağı oldukları işletmeler.
63
5.2- 2012 Yılı Teknik Destek (TD)
Programı
2012 Yılı TD Konuları:
• Eğitim,
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
• Geçici uzman personel görevlendirme,
• Danışmanlık sağlama,
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite
geliştirici faaliyetler
2012 Yılı Başvuru Konular:
•
Yerel yönetimlerin, faaliyet gösterdikleri bölgelerde geliştirilebilecek ekonomik
faaliyetlerin araştırılması ve stratejilerin belirlenmesi
•
Kurumsallaşma ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
• Proje hazırlama ve yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi
• Kurumlar arası işbirliği ağları oluşturulması
• Üretim, ticarileşme ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım alımlarının gerçekleştirilmesi ve
artırılması
• Dış ticaret, uluslararası pazarlama/tanıtım, rekabet ve markalaşma kapasitesinin
geliştirilmesi
64
5.2- 2012 Yılı Teknik Destek (TD)
Programı
Son Başvuru Tarihi: Başvuru Dönemleri:
• I. Dönem : Bitiş Tarihi: 30 Nisan
• II. Dönem : 2 Mayıs - 29 Haziran
• III. Dönem: 2 Temmuz - 31 Ağustos
• IV. Dönem: 3 Eylül - 31 Ekim
• V. Dönem : 2 Kasım- 7 Aralık
Özel Düzenleme: Başvuru sahibi ve varsa ortağına bir dönem
içerisinde en fazla bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez Teknik
Destek sağlanabilir.
• www.ankaraka.org.tr
65
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
309 12 24/1626
SB-SAGM
66