Εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Download Report

Transcript Εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «THINK GREEN» ΕΙΝΑΙ Η
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ) ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΒΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ
ΕΙΝΑΙ
Η
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
(ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ)
ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: Α)
ΧΟΝΔΡΙΚΟ – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΕ
ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΟΣΕΣ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:*
1.ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ~ 40% ΣΤΗΝ
ΕΕ ΚΑΙ ΗΠΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΜΕΝΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
1.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ:
• ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
*4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ENERTECH 09, 23-24/10/2009, Εισήγηση Δρ. Αγερίδη, Α.
Ανδρουτσόπουλου και Λ. Λαμπροπούλου (ΚΑΠΕ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
•
•
•
•
ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ &
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΗΘ)
• ΘΕΡΜΙΚΑ & ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ –
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
• ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
ΔΙΕΘΝΗ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
LEED (LEADERSHIP IN ENERGY &
ENVIRONMENTAL DESIGN) ΤΟΥ
GREEN BUILDING COUNCIL – ΗΠΑ,
ΚΑΝΑΔΑΣ, ΜΕΞΙΚΟ, ΙΝΔΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ENERGY STAR ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΗΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
ΔΙΕΘΝΗ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
BREEAM – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ
CODE FOR SUSTAINABLE HOMES –
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
DGNB (GERMAN SUSTAINABLE
BUILDING COUNCIL) – ΓΕΡΜΑΝΙΑ
HQE – ΓΑΛΛΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ:
• Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ
ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
• Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α. ΤΟ ΕΡΓΟ «THINK GREEN»
Η ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΘΕΤΕΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΟΠΩΣ:
• ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΣΗΘ
• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΣΕ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ
• ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
• ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «THINK GREEN»
ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΥ) ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΒΕΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ 4
ΔΡΑΣΕΩΝ:
ΔΡΑΣΗ 1:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΒΕΑ
ΔΡΑΣΗ2:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (Green
business angels)
ΔΡΑΣΗ 3:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ MENTORING
ΔΡΑΣΗ 4:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΥΛΗΣ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΜΜΕ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ), ΩΣΤΕ Ο
ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΜΜΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΜΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MENTORING
• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MENTORING?
• ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ?
• ΓΝΩΣΕΙΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ
ΜΕΝΤΟΡΑ
• Η ΟΜΑΔΑ – ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ MENTEES
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ
MENTEES
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ
• ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3. ΜΕΘΟΔΟΙ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΔΕΙΚΤΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ (ECO BALANCE)
• ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ (CO2 FOOT
PRINT)
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
4. Η ΕΠΙΤΟΜΗ ΟΛΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO
14001:2004
• ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (CASE STUDY)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ