The Impact/Seriousness of Diabetes Mellitus

Download Report

Transcript The Impact/Seriousness of Diabetes Mellitus

DIABETIC COMPLICATIONS

COMPLICATIONS

COMPLICATIONS

COMPLICATIONS

COMPLICATIONS

CVD Risk Factors: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Smoking - promotes atherosclerosis Sedentary lifestyle – bawal ang tamad !!!

Family history Abdominal obesity – esp. central obesity Hypertension Dysglycemia Dsylipidemia

How to reduce cholesterol level ?

   Non – pharmacologic Pharmacologic Treatment goals

How to reduce cholesterol level ?

 Non – pharmacologic - diet – bawal ang apat na paa !!

- exercise – more than 30 minutes, more than 3x a week

How to reduce cholesterol level ?

 Treatment Goals: total cholesterol – less 160 triglycerides – less 100 LDL – less 70 (high risk) HDL – >45 (male) >55 (female)

How to reduce BP ?

   Non – pharmacologic Pharmacologic Treatment goals

How to reduce BP ?

 Non – pharmacologic lifestyle modification: - low fat , low salt diet - limited alcohol use - regular physical exercise - smoking cessation

How to reduce BP ?

 Treatment Goal: BP should be less 120/80 pre-hpn 120/80 stage I 140/90 stage II 160/100

UTAK (CEREBROVASCULAR)

PUSO (CARDIOVASCULAR)

NGIPIN (PERIODONTAL)

MATA (RETINOPATHY)

BATO (NEPHROPATHY)

UGAT (NEUROPATHY)

PAA (PERIPHERAL ARTERIAL)

MATA (RETINOPATHY)

• pangunahing dahilan ng pagkabulag • Type 1 diabetes= lahat may retinopathy pagkatapos ng 10 taon • Type 2 diabetes= >60% may retinopathy pagkatapos ng 10 taon

• maaari ring ito ang unang simtomas sa diabetes • karamihan din sa mga diabetiko ay may retinopathy na sa panahong nalaman na sila ay may diabetes mas malala ang retinopathy sa mga type 1 na diabetiko

mga simtomas

• panlalabo ng paningin • pagdilim ng paningin • pagdoble ng paningin • itim na ‘spots’ sa paningin

mga ‘risk factors’

• hindi kontroladong asukal • hindi kontroladong ‘blood pressure’ • mataas na mantika ng dugo

pangangalaga ng mata

 Gawing regular ang pagmomonitor sa asukal sa dugo  Magplano ng tamang pagkain  Magpatingin sa ophthalmologist minsan sa isang taon o mas madalas pa depende sa mungkahi ng doktor  Panatilihing normal ang presyon ng dugo

gamot

• LASER THERAPY • IBA PANG ‘EXPERIMENTAL’ NA GAMOT

SAKIT SA PUSO

STROKE

THE ARTERIAL WALL

ATHEROSCLEROSIS (paninigas ng ugat)

MGA SANHI NG

PANINIGAS NG UGAT

ANO ANG DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG SAKIT SA PUSO & STROKE?

 Iwasan ang:    sobrang pag-inom ng alak paninigarilyo matakaw sa maalat, matamis o matataba na pagkain  Sobrang timbang (overweight)  Regular na exercise

ANO ANG DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG SAKIT SA PUSO & STROKE?

 Regular check-up sa doktor  Altapresyon  <130/80 mmhg  Diabetes  Fasting - <100 mg/dl  After a meal - <140 mg/dl  Lahi  BP check-up  FBS, 2-hPGBS

ANO ANG DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG SAKIT SA PUSO & STROKE?

 Regular check-up sa doktor  Laboratory examination:  Total cholesterol - <200 mg/dl  LDL cholesterol - <100 mg/dl  HDL cholesterol – men >45 mg/dl women > 50 mg/dl  Triglyceride - < 150 mg/dl  HbA1c - < 6%  ECG

DIABETIC NEPHROPATHY (Komplikasyon sa bato)

ANO ANG DIABETIC NEPHROPATHY • Isang kondisyong unti-unting pagkasira ng bato dahil sa epekto ng diabetes

ANO ANG NANGYAYARI SA KIDNEYS PAG MAY DIABETIC NEPHROPATHY

• • Glomerular Hypertension kauna-unahang pagbaba gong abnormal sa kidneys Protina sa ihi a. Microalbuminuria b. macroalbuminuria

ANO ANG NANGYAYARI SA KIDNEYS PAG MAY DIABETIC NEPHROPATHY

• End Stage renal disease ( Tuluyang pag kasira ng kidneys) ay nang yayari 5-10 yrs matapos madiskubre ang komplikasyong ito.

PANO MALALAMAN KUNG MAY DIABETIC NEPHROPATHY • • Micral test Normal o pagiging malaki ng sukat ng kidneys sa Ultrasound • Anemia

MGA SANHI NG PAGKAKAROON NG DIABETIC NEPHROPATHY • • • • • Hyperglycemia - mataas na asukal sa dugo Hypertension o High blood pressure Proteinuria o Protina sa ihi Paninigarilyo Hyperlipidemia o mataas na kolesterol

PAANO MAGAGAMOT O MAIIWASAN ANG DIABETIC NEPHROPATHY • • • • Control ng blood sugar Control ng blood pressure Dialysis Kidney transplant