Stadiu implementare proiecte-aprilie 2014

download report

Transcript Stadiu implementare proiecte-aprilie 2014

Proiect
Solicitant
valoare totală
Stadiu de contractare
proiect /
Data semnării
valoare
contractului de
Contracte
eligibilă cf.
Total
Contracte
finanţare
în
contracte semnate
POS Mediu
licitaţie
- lei -
Stadiu financiar
Valoare
autorizată la
plată (lei )
%
141.371.400,48
27,8
Axa prioritară 1
Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Iaşi
S.C. APA
VITAL S.A.
IAŞI
Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în jud.Neamţ
COMPANIA
JUDEŢEANĂ
APA SERV
S.A. NEAMŢ
Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul
Bacău
COMPANIA
REGIONALĂ
DE APĂ S.A.
BACĂU
Extinderea şi
modernizarea sist. de
alimentare cu apă şi
canalizare-epurare în
judeţul Botoşani;
S.C. NOVA
APASERV S.A.
BOTOŞANI
731.714.262
09.08.2010
17
17
-
28.03.2011
10
10
-
23.08.2011
10
5
4
42.776.888,01
9,4
23.08.2011
14
6
7
10.904.707,78
2,7
Extinderea şi reabilitarea
S.C. ACET S.A. 477,304,328.0
infrastructurii de apă şi
348,004,363.0
apă uzată în jud.Suceava. SUCEAVA
05.07.2011
18
18
-
80.184.056,76
23,1
Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă, a
sistemului de canalizare
S.C. AQUAVAS
şi a staţiilor de epurare în
S.A. VASLUI
aglomerările Vaslui,
Bârlad, Huşi, Negreşti din
judeţul Vaslui
09.07.2013
11
4
1
1.719.293,39
0,4
508.618.896
537,516,939.0
403,953,421.0
621.203.303
457.011.593
538.833.224
404.180.007
579.034.534
416.703.060
47.200.844,48
11,7
Proiect
Solicitant
Stadiu de contractare
valoare totală
Data semnării
proiect /valoare
contractului de
eligibilă cf. POS
finanţare
Total
Contracte Contracte
Mediu
contracte semnate în licitaţie
- Lei -
Stadiu financiar
Valoare
autorizată la
plată (lei)
%
Axa prioritară 2
Sistem integrat de
management al
deşeurilor în judeţul
Botoşani
Consiliul
Judeţean
Botosani
Sistem de management
integrat al deşeurilor în
judeţul Neamţ
Consiliul
Judetean
Neamţ
Sistem integrat de
management al
deşeurilor solide în
judeţul Bacău
Consiliul
Judeţean
Bacău
Sistem integrat de
management al
deşeurilor solide în
judeţul Vaslui
Consiliul
Judeţean
Vaslui
Sistem integrat de
management al
deşeurilor solide în
judeţul Suceava
Consiliul
Judeţean
Suceava
Sistem integrat de
management al
deşeurilor solide în
judeţul Iaşi
Consiliul
Judeţean
Iaşi
177.053.961
22.11.2010
12
11
1
65.949.318,03
49,9
24.02.2011
20
17
3
65.345.960,86
58,3
11.04.2011
24
18
-
118.890.365
87.432.431
14.04.2011
11
11
-
39.944.545,46
45,7
269.737.007
188.394.213
11.04.2011
13
11
-
43.974.221,95
23,3
16.05.2013
18
15
2
5.395.055,51
2,4
132.174.366
154.787.882
112.148.826
183.692.760
136.973.628
306.479.370
223.517.053
105.386.247,47
76,9
Proiect
Solicitant
valoare totală
proiect /valoare
eligbilă cf. POS
Mediu
- lei -
Data
semnării
contractului
de finanţare
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
Total
Contracte Contracte
contracte semnate în licitaţie
Valoarea
autorizată la
plată (lei)
%
Axa prioritară 3
Retehnologizarea sistemului
de termoficare din
municipiul Bacău în
vederea conformării la
normele de protecţia
mediului privind emisiile
poluante în aer şi pentru
creşterea eficienţei în
alimentarea cu căldură
urbană
Reabilitarea sistemului de
termoficare în municipiul
Iaşi în vederea conformării
cu standardele de mediu
privind emisiile in
atmosferă şi pentru
creşterea eficienţei
energetice în alimentarea cu
căldură urbană
Reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la
nivelul municipiului
Botoşani pentru perioada
2009-2028 în scopul
conformării la legislaţia de
mediu şi creşterii eficienţei
energetice
Municipiul
Bacău
329.175.694
06.09.2010
22
21
1
98.068.510,68
36,9
12
9
2
39.852.052,65
16
6
6
-
265.464.269
296.264.548
Municipiul
Iaşi
Municipiul
Botoşani
249.135.892
17.03.2010
184.684.270
149.307.714
24.02.2011
124.387.176,09
83,31
Proiect
Solicitant
valoare totală
proiect /
Data semnării
valoare eligibilă
contractului de
cf. POS Mediu
finanţare
lei
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
Valoare
Total
Contracte Contracte
autorizată la
contracte semnate în licitaţie
plată (lei)
%
Axa prioritară 4
Management pentru aria
naturala protejata – Lacul
Cuejdel
Management pentru ariile
naturale protejate - Lacul
Pingarati si Lacul Vaduri
Dezvoltarea
managementului pentru
Parcul National Ceahlau
Consiliul
Judetean Neamt
627.597
Consiliul
Judetean Neamt
793.436
642.805
Consiliul
Judetean Neamt
Plan de management
pentru situl Natura 2000: APM Bacău
Lunca Siretului Mijlociu
Management durabil în
Siturile Natura 2000:
ROSCI0117 Movila lui
Burcel şi ROSCI0221
Sărăturile din Valea
Ilenei
508.484
Fundaţia Corona
4.339.054
3.524.281
29.06.2010
13
13
-
422.329,60
83,1
29.09.2010
12
12
-
537.548,13
83,6
29.09.2010
14
13
-
2.821.531,17
80,1
20.10.2011
9
9
-
201.316,46
56,6
13.09.2011
12
11
-
625.945,99
91,5
416.640
355.784
784.056
684.056
Proiect
Solicitant
valoare totală
proiect /
valoare eligibilă
cf. POS Mediu
lei
Data semnării
contractului de
finanţare
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
Valoarea
Total
Contracte Contracte
autorizată la
contracte semnate în licitaţie
plată (lei)
%
Axa prioritară 4
Conservarea biodiversităţii
printr-un management
integrat al ariilor naturale
protejate „Fâneţele
seculare Ponoare” şi
„Fâneţele seculare
Frumoasa
Conservarea biodiversităţii
în ariile naturale protejate
Pădurea Seaca-Movileni,
Pădurea Bădeana şi
Pădurea Bălteni –
Hârboanca din jud.Vaslui
Îmbunătăţirea stării de
conservare a speciilor și
habitatelor de importanță
comunitară din Parcul
Naţional Călimani
Elaborarea planului de
management pentru
ROSPA0089 Obcina
Feredeului
Asociaţia Grupul
Ecologic de
Colaborare
Bucovina
Asociaţia
ProEducaţia
Verde Vaslui
Asociaţia
Tăşuleasa Social
448.119
20.10.2011
12
12
-
13.09.2011
7
7
-
20.10.2011
14
14
-
11
10
-
328.718,92
86,6
379.459
935.245
699.136,19
89
785.570
3.709.336
2.290.741,51 72,6
3.156.584
1.155.702
Asociatia Dorna
EcoActiv
1.096.360
12.12.2011
945.954,98
86,3
Proiect
Solicitant
Data
valoare totală
semnării
proiect /
contractului
valoare eligibilă
de finanţare
cf. POS Mediu
lei
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
Valoarea
Total
Contracte Contracte
autorizată la
contracte semnate în licitaţie
plată (lei)
%
Axa prioritară 4
Managementul durabil
pentru situl Natura 2000:
ROSCI0080 Fânaţurile de
la Glodeni
Model de management
privind ariile naturale
protejate atribuite în
custodie în jud. Neamţ si
Iaşi
Conservarea speciilor şi
habitatelor din ariile
protejate Creasta Nemirei
şi Slănic
Dezvoltarea
managementului în siturile
Natura 2000: Dealul lui
Dumnezeu şi Pădurea şi
pajiştile de la Mârzeşti judeţul Iaşi
Agenţia pentru
Protecţia
Mediului Vaslui
Asociaţia
Ecoturistică
Prietenii
Pădurii
Balţăteşti
Fundaţia pentru
Educaţie,
Dezvoltare şi
Sprijin
Comunitar
“Constantin
Brâncoveanu”
Bacău
Asociaţia
“HPN - HELP
PEOPLE AND
NATURE” Iaşi
287.328
242.078
3.246.675
2.747.851
10.08.2012
9
9
-
117.941,59
48,7
24.09.2012
11
11
-
468.337,60
17,1
11
10
-
1.226.118,68
9
8
-
1.045.917,27
2.788.002
2.367.264
1.635.342
1.386.852
03.07.2012
03.07.2012
51,8
75,4
Proiect
Solicitant
valoare totală Data semnării
contractului de
proiect /
finanţare
valoare
eligibilă cf.
POS Mediu
lei
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
Total
Contracte Contracte
contracte semnate în licitaţie
Valoarea
autorizată la
plată (lei)
%
Axa prioritară 4
Elaborarea planului de
management pentru aria
protejata Dealul Perchiu
din judetul Bacau
Conservarea speciilor şi
habitatelor de interes
comunitar din cinci arii
protejate ale jud. Suceava
Conservarea biodiversităţii
printr-un management
adecvat al ariei naturale
protejate „Moldova
Superioară
Managementul durabil al
trei arii protejate situate pe
râul Moldova
Management conservativ
al biodiversității în
Regiunea de Dezvoltare
Nord– Est
S.C.U.T.
V.E.R.D.E. Onesti
Asociaţia
pentru
Conservarea
Vieţii Sălbatice
Asociaţia
Grupul
Ecologic de
Colaborare
Bucovina
Asociaţia
S.O.S. Viitorul
Bacău
Asociaţia
Strategic
Group
755.497
638.370
3.790.988
3.201.134
514.079
08.06.2012
10
10
-
239.759,31
37,6
05.07.2012
11
11
-
785.259,60
24,5
17.06.2013
10
10
-
146.286,36
28,5
17.06.2013
10
8
-
610.114,43
18,2
17.06.2013
11
7
-
120.919,43
0,7
514.079
3.362.746
3.362.746
17.595.878
17.595.878
Proiect
Solicitant
Data semnării
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
valoare totală
contractului de
proiect /
finanţare
valoare
Valoarea
Contract
Total
Contracte
eligbilă cf.
e
autorizată la
%
contracte
în licitaţie
POS Mediu
semnate
plată (lei )
- lei Axa prioritară 4
Implementarea unui sistem adecvat
de management pentru conservarea
biodiversităţii în ROSPA 0110
„Acumulările Rogojeşti-Bucecea”
Asociatia
pentru
Botosani
Asociaţia
“Conservarea biodiversității în situl “Să
Natura 2000 Rarău-Giumalău printr- Îmbătrânim
un management integrat și
Frumos”
participativ”
Bucovina
Management eficient în Situl Natura Fundatia
2000:ROSCI0330 Oşeşti - Bârzeşti
Corona
Planuri de management pentru
siturile Natura 2000: ROSCI0255,
ROSCI0391, ROSPA0049
Management conservativ pentru o
minune a naturii “Cheile Sugaului
Municelu”
Asociaţia
Tinerii
Ecologi
Romani din
Iaşi
Fundatia
Clubul
Montan
Roman
840.926
17.06.2013
8
6
-
96.961,41
11,5
17.06.2013
12
10
-
651.897,48
8,3
17.06.2013
13
12
-
97.234,56
12,4
17.06.2013
7
7
-
112.005,6
7,2
01.11.2013
10
6
-
-
-
840.926
7.892.521
7.892.521
786.059
786.059
1.559.944
1.559.944
3.088.622
3.088.622
Proiect
Solicitant
valoare totală
proiect /valoare
eligbilă cf. POS
Mediu
- lei -
Data semnării
contractului de
finanţare
Stadiu de contractare
Stadiu financiar
Total
Contracte Contracte
contracte semnate în licitaţie
Valoarea
autorizată la
plată (lei )
%
Axa prioritară 5
Planul pentru
prevenirea, protecţia şi
diminuarea efectelor
inundaţiilor în bazinul
hidrografic Siret
Lucrari pentru
reducerea riscului la
inundatii in bazinul
hidrografic PrutBarlad
Administraţia
Naţională Apele
Române prin
Administraţia
Bazinală de Apă
“Siret”
Administraţia
Naţională Apele
Române prin
Administraţia
Bazinală de Apă
Prut-Barlad
7.825.144
22.12.2010
6
5
1
4.583.434,79
72,63
21.09.2011
9
8
1
89.983.863,21
48
6.310.600
231.934.218
187.435.201