Nowe media elementarz

download report

Transcript Nowe media elementarz

Nowe media.
Elementarz
Czym są media?
• Media to:
• - środki (narzędzia, instrumenty, itp.) techniczne
informacji i komunikacji - ITC
• - społeczne praktyki używania tych środków (instytucje,
osoby, sposoby, etc.)
• Przykłady:
•
telewizja - technika przekazywania ruchomych
obrazów na odległość
•
Telewizja - instytucja - np. Telewizja Polska S.A.,
Polsat, TVN
Media analogowe
– Dla człowieka - na poziomie makroskopowym - świat jest ciągły, nie zmienia się
skokowo, choć ma taką naturę na poziomie mikroskopowym. Tę postrzeganą
ciągłość można transponować na sygnały w sposób analogowy, czyli zgodny,
podobny, odpowiedni.
• .
– Sygnały analogowe są związane z typem kanału (zmysłów) przekaźnika, którym
są przekazywane, a przeto nie mają ani jednakowej formy, ani rodzaju nośnika.
Sygnał dźwiękowy (np. mowa czy muzyka) nie jest przekazywany w tej samej
formie i tym samym kanałem co sygnał wizualny (np. obraz).
•
Komunikowanie analogowe przekazuje całą informację obecną w
oryginalnym przekazie w formie stale zmiennych sygnałów, które
odpowiadają fluktuacji dźwięków czy fal świetlnych wywoływanych przez
źródło informacji. Ludzkie zmysły są systemami analogowymi, tak jak
większość współczesnych mass mediów.
Jakie są media?
Analogowe (tradycyjne, dawne, stare)
•
•
•
•
Rysunek, malarstwo, fotografia tradycyjna
Mowa, muzyka, fonografia, radiofonia
Teatr, film, telewizja
Pismo, drukarstwo
Cyfrowe (nowe)
•
•
•
•
•
•
•
•
Internet
www - strona internetowa DVD, pendrive
E-book i biblioteka cyfrowa
telewizja cyfrowa (satelitarna, kablowa, naziemna)
wiadomości sms i poczta elektroniczna
gra komputerowa
fotografia cyfrowa
telefonia internetowa
Najnowsze media
–
–
–
–
–
–
–
–
Wikipedia
Facebook
Blog
Second Life
YouTube
Twitter
Podcast
Telefon komórkowy 3G
Nowe media cyfrowe
• Nowe media (w najszerszym sensie)
to media, które korzystają z urządzeń, nośników i
systemów elektronicznych, działających w oparciu o
informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.
• Media cyfrowe to dowolny format prezentacji i
użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych,
audiowizualnych), które są zapisywane,
odtwarzane, dystrybuowane i edytowane w
formie cyfrowej (binarnej).
Media cyfrowe (digitalne)
• Media cyfrowe są oparte na kodzie cyfrowym, używanym
przez komputer.
• Kod cyfrowy składa się z dyskretnych (oddzielnych) jednostek
lub znaków.
• Komputer operuje systemem dwójkowym (binarnym), który
ma zaledwie 2 cyfry: 0 i 1, a zatem zapis „10” oznacza liczbę 2
w systemie dziesiętnym.
• Cyfrowy- digitalny (ang. digit (palec) digital ‘cyfrowy’) oparty
na technice cyfrowej, np. cyfrowym zapisie danych.
Media cyfrowe versus analogowe
Tym, co szczególnie odróżnia urządzenia cyfrowe od
analogowych mediów audio-wizualnych i drukowanych to
przede wszystkim:
Łatwość i szybkość zmieniania i aktualizacji
treści,
łatwa dostępność,
zdolność do uzyskania informacji zwrotnej od
odbiorców (interaktywność).
Multimedia
• Multimedia (z łac. Multum + Medium) to media cyfrowe, które
wykorzystują tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu
dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin
„multimedia” ma również zastosowanie w mediach
elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania
treści multimedialnych.
• Multimedia posiadają cechy tradycyjnych sztuk pięknych
jednak mają szerszy zakres.
Hipermedia
Hipertext
•
•
Hipertekst to zasadniczo zwykły tekst, w którym
niektóre słowa są specjalnie zaznaczone podkreśleniem i różnym od reszty znaków
kolorem. Stanowią one ŁĄCZA (ang. links) czyli
odnośniki do innych dokumentów. Nie są to
jednak dokumenty przypadkowe, lecz
powiązane kontekstowo ze słowem tworzącym
hiperłącze.
Internet jest miejscem, w którym najpełniej
realizuje się idea hipertekstu, bowiem hipertekst
to miliony stron WWW.
Struktura łączy
Sieci medialne
• Media sieciowe pojawiły się wcześniej niż media w pełni cyfrowe.
Był bowiem medium sieciowym telegraf, a także telefon
(analogowy), czy radio CB.
• Jednak obecnie sieci medialne są podstawą dla nowych mediów
sieciowych, przy czym sieci te mogą mieć charakter fizyczny, jak
szerokopasmowy kabel, ale mogą być bezprzewodowe, jak satelity
czy telefonia komórkowa, przy czym muszą przenosić ogromne
ilości danych do licznych powiązanych węzłów.
• Sieci są oparte na pełnej interoperatywności i interkonektywności,
więc mogą być do niej podłączane różne urządzenia .
Media sieciowe
• Media sieciowe (czasem określane jako sieciowe systemy
medialne) odnoszą się do mediów połączonych w sieci
komputerowe, takich jak Internet.
• Media sieciowe są dynamicznie rozwijane przez postęp technologii i
i oprogramowania
• Następujące cechy wyróżniają media sieciowe:
– Media sieciowe są demokratyczne i zdecentralizowane. Odbiorcy mogą być
również twórcami przekazów.
– Media sieciowe wymagają wykorzystania komputerów jako urządzeń wejścia /
wyjścia do sieci telekomunikacyjnej
– Media sieciowe wymają istnienia społeczności użytkowników
Sieć użytkowników
1
Prawo Metcalfe'a
• Użyteczność sieci telekomunikacyjnej lub
innego systemu teleinformatycznego rośnie
proporcjonalnie do kwadratu liczby urządzeń
(użytkowników) do niej podłączonych.
• Peer-to-Peer
•
P2P (od ang. peer-to-peer – równy z równym) – model
komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje
obydwu stronom równorzędne prawa (w
przeciwieństwie do modelu klient-serwer).
•
Pierwotnie idea Internetu była zbliżona do sieci P2P –
wszystkie hosty pełniły równorzędną rolę w procesie
wymiany informacji. W wyniku gwałtownego rozwoju,
symetria Internetu została złamana.
Scentralizowany Internet ułatwiał kontrolę nad
elektronicznym rozpowszechnianiem materiałów
chronionych prawem autorskim.
Internet rozumiany jako sieć witryn WWW i serwerów
FTP nie nadaje się do tego, czego pragnęli zwykli
użytkownicy, czyli wymieniania się posiadanymi
plikami z muzyką.
•
•
Tim Berners-Lee projektował World Wide Web w formie zbliżonej do sieci P2P, ponieważ zakładał iż
każdy użytkownik internetu będzie aktywnym i współautorem tworzenia i łączenia treści przez
powiązanie „pajęczyny ", linków. To przeciwieństwo obecnego nadawczo-podobnej struktury sieci.
W 1999 pojawiła wykorzystywana do pobierania plików multimedialnych sieć P2P – Napster, założony przez Shawna
Fanninga, który umożliwiał każdemu, kto pobrał i zainstalował aplikację, na udostępnienie wybranych zasobów swojego
komputera innym użytkownikom w Internecie.
Na komputerze należało zainstalować specjalne oprogramowanie, które łączyło się z serwerem, wysyłało mu listę
udostępnianych plików (w tym przypadku tylko muzyki, lecz nowsze sieci oparte na systemie Napstera – takie jak OpenNap
– umożliwiają udostępnianie również innych typów plików), i stanowiło jednocześnie interfejs użytkownika sieci P2P. Serwery
Napstera umożliwiały wyszukiwanie plików. Użytkownik na podstawie listy pasujących plików wybierał, co i od kogo chce
ściągać, po czym program łączył się z komputerem udostępniającym plik i ściągał go
"Sky peer-to-peer„ - Scape-r), Gnutella,
Inne usługi wymiany plików
• BitTorrent – protokół
wymiany i dystrybucji
plików przez Internet
• klient protokołu
BitTorrent, który także
nosi nazwę BitTorrent
Media społeczne - przykłady
• Blogs: Blogger, LiveJournal, Open Diary, TypePad, WordPress,
Vox, ExpressionEngine, Xanga
• Micro-blogging / Presence applications: Twitter, Plurk, Tumblr,
Jaiku, fmylife
• Social networking: Bebo, BigTent, Facebook, LinkedIn,
MySpace, Orkut, Skyrock, Hi5, Ning, Elgg, Drupal
• Social network aggregation: NutshellMail, FriendFeed
• Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com
Media społeczne – dalsze przykłady
•
•
•
•
•
•
Współpraca
Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint
Social bookmarking (or social tagging)[6]: Delicious, StumbleUpon, Google Reader, CiteULike
Wiadomości : Digg, Mixx, Reddit, NowPublic
Opinion sites: epinions, Yelp
Multimedia
–
–
–
–
–
•
Opinie i przeglądy
–
–
•
•
Towary epinions.com, MouthShut.com
Business Reviews: yelp.com
Społeczności Q&A: Yahoo! Answers, WikiAnswers, Askville, Google Answers
Rozrywka
–
–
–
•
Zdjęcia Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug, Picasa
Wideo: YouTube, Viddler, Vimeo, sevenload
Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Stickam, Skype
Podcasty
Wymiana plików muzycznych
Media & Entertainment Platforms: Cisco Eos
Virtual worlds: Second Life, The Sims Online, Forterra
Gry online Miniclip, Kongregate
Inne
–
Agreggatory informacji : Netvibes, Twine (website)
Media społeczne
• Zbiór aplikacji internetowych zbudowanych na
idei i technologii Web 2.0, które umożliwiają
tworzenie i wymianę treści przez
użytkowników.
YouTube (Twój ekran)
•
otwarty serwis internetowy, należący do You Tube, LLC umożliwiający prezentację filmów,
wideoklipów lub własnych miniprodukcji w Internecie, reklamujący się hasłem "Broadcast
Yourself" (ang. dosł. Wyemituj siebie). Powstał w lutym 2005 roku.
Umobilnienie mediów
• przesuwanie medium (tablice, księgi)
• przenoszenie medium (książka, gazeta,
walkman, iPod)
• przesyłanie medium (list)
• transportowanie medium (aparaty walizkowe)
• przychodzenie do medium (do telegrafu, do
hot spotu)
• noszenie medium (telefony komórkowe)
Jaka mobilność?
• Podstawą zakresu definicji jest mobilność - co jest
przenoszone?
• Który z elementów procesu komunikowania jest mobilny:
– przekaz (informacja),
– aparat
– czy użytkownik?
Cztery kategorie mediów przenośnych:
– stacjonarne bezprzewodowe (domowe),
– nomadyczne bezprzewodowe (hot spot, PDA z Wi-Fi),
– transportowane mobilne (radio samochodowe),
– mobilne przenośne (komórka, netbook, Kindle).
Komórka telefonii komórkowej
1
Schemat stacji nadawczych telefonii komórkowej
http://fizyka.maszyna.pl/komorki.php
Człowiek i Medium Cyfrowe
• Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z
mediami cyfrowymi. Aby było to możliwe są
wyposażone w odpowiednie urządzenia wejściawyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
– interfejs tekstowy — urządzenie wejściowe to klawiatura, a
wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie
znakowym,
– interfejs graficzny — wejście to urządzenie wskazujące (np.
myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny,
– interfejs strony internetowej — wejście i wyjście jest
realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w
przeglądarce internetowej.
– Interfejs haptyczny – np. ekran dotykowy
Media jak ludzie
• Media cyfrowe – w szczególności interaktywne
jak komputer – ulegają antropomorfizacji
•
Antropomorfizacja lub antropomorfizm – nadawanie nie będącym ludźmi przedmiotom,
pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania.
Termin jest kombinacją dwu greckich słów, άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających
"ludzki", oraz μορφή (morphē), oznaczającego "kształt" lub "formę".
•
Szczególnym przypadkiem animizacji jest antropomorfizacja w odniesieniu do
przedmiotów nieożywionych, gdy przypisuje się im cechy wręcz ludzkie.
Interfejs głosowy
• Polega na komunikowaniu się z medium za
pomocą głosu (sterowanie i dyktowanie)
Media haptyczne
• Haptyczny (gr. Haphe) dotykowy, odnoszący
sie do zmysłu dotyku.
• Technologia haptyczna to taka, która komunikuje się z użytkownikiem
poprzez dotyk
• Ostatnio w efektory haptyczne zaczęto wyposażać ekrany dotykowe.
Byron Reeves, badacz relacji media a
ludzie:
• Nasze interakcje z komputerami, telewizją i nowymi mediami są z zasady
społeczne i naturalne, tak jak interakcje z innymi ludźmi.
• Stawianie znaku równości między mediami a realnym życiem nie wynika
bynajmniej z niewiedzy lub młodego wieku, lecz jest zjawiskiem
powszechnym i niezależnym od naszej świadomości.
• Traktując media jako istoty społeczne, oczekujemy zatem bezwiednie, że
będą one przestrzegać określonych norm i zasad życia społecznego: nasz
komputer ma być nie tylko sprawny, ale również "grzeczny"!