Maskar - bionord

download report

Transcript Maskar - bionord

Parasitologi
- Tarmparasiter
Maskar
Caroline Bylfors
Medicinsk mikrobiologi
Vt 2014
Kapitel i Medical microbiology
• Kap 76: Parasitic classification, structure and replication
• Kap 79: Laboratory diagnosis of parasitic disease
• Kap 83: Nematodes
• Kap 84: Trematodes
• Kap 85: Cestodes
Parasitinfektioner
• Immunförsvar vid parasitinfektioner:
- IgE-ak ↑
- Eosinofili
• Ju fler parasiter desto mer symptom
Parasiters skydd mot immunförsvaret
• Variation av ytantigen
• Mimicry av molekyler
• Döljer antigensiten
• Gömmer sig intracellulärt
• Immunosuppresion av parasitspecifika antikroppar
Hur människor smittas
• Människa – människa
ex. Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides
• Människa – mellanvärd – människa
ex. Taenia spp, Schistosoma spp
• Människa – flera mellanvärdar – människa
ex. Diphyllobotrium spp
Indelning av maskar
A) Nematoder
- rundmaskar
B) Trematoder
- plattmaskar
C) Cestoder
- bandmaskar
Maskar - Nematoder
• Rundmaskar, ca 15-20 cm
• Skilda kön
• Osegmenterade
• Fullt utvecklad digestionskanal
• Ex. Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis
Ascaris lumbricoides I
• Ca 20-35 cm
• Vanligaste maskinfektionen i världen
• Varmt klimat, dålig hygien
• Humanfaeces som gödsel
• Honan: lägger 200 000 ova/dag
• Ova är fertila/infertila
Ascaris lumbricoides II
• Asymtomatiskt, buksmärtor, kräkningar, feber
• Pneumoni, vävnadsskador gallgång/lever,
tarmobstruktion, peritonit
• 10-12 månader
• Diagnostik: faeces, detektion av ova
Ascaris lumbricoides III
Smittväg:
Infektiösa (fertila) ova  människa
Ova kläcks i duodenum, larver  blodet till lungor (lever, hjärta)
Larverna mognar, hostas upp, sväljs  tunntarmen
Maskarna tillväxer, förökar sig
Fertila (infektiösa) och infertila ova avsöndras med faeces
http://www.cdc.gov/parasites/ascariasis/biology.html
Ova
Fullvuxen mask
Ova, infertila
Ova, fertila
http://www.cdc.gov/dpdx/ascariasis/index.html
Enterobius vermicularis I
• Springmask, ca 1 cm
• Äggen läggs i analöppning
• Kalla tempererade klimat, vanligaste masken i Sv.
• Vanligt på ex. förskola
Enterobius vermicularis II
• Symptom:
asymptomatiskt, analklåda, inflammation i
tarmen, appendicit, inflammation i vulva
• Ova = mkt resistenta, kläcks på natten
• Hygien är jätteviktig!
• Tejptest påvisar ova
Enterobius vermicularis III
Smittväg:
Ova via mat, kläder, damm, föda etc.
Ova mognar (15-26 dgr), kläcks i tunntarmen
Larver vandrar till colon, maskar (2-6 v)
Ova läggs under natten
Fekal-oral smitta vanligt, spec. hos barn  autoinfektion!
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/html/Enterobiasis.htm
Ova
Ova, ”brödskivor”
Fullvuxen mask
http://www.cdc.gov/dpdx/enterobiasis/gallery.html
Maskar - Trematoder
• Plattmaskar, flundror
• De flesta arter saknar digestionskanal
• Alla arter förutom Schistosoma spp är
hermafroditer
• Ex. Schistosoma haematobius, S. mansonii, S.
japonicum
Schistosoma spp I
• Tre (eg. 5) humanpatogena arter:
1. S. mansoni
2. S. haematobium
3. S. japonicum
(Afrika, Sydamerika)
(Afrika, mellanöstern)
(östra Asien)
• Artspecifik vattenlevande snäcka som mellanvärd
1. Biomphalaria glabrata
2. Bulinus globosus
3. Oncomelania nasophora
http://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/gallery.html
Schistosoma spp II
Smittväg:
http://www.nhm.ac.uk/nature-online/species-ofthe-day/scientific-advances/disease/schistosomamansoni/lifecycle/index.html
Ova från vatten/omgivande växtlighet mognar
Miracidier kläcks fram och tränger in i vattenlevande snäckor
Snäckan avger cercarier, tränger in i huden
på människor (”simmarklåda”)
Cercarierna tappar ”svansen”
http://www.stanford.edu/class/humbio103/Par
aSites2006/Cercarial_Dermatitis/diagnosis.htm
Schistosoma spp III
Parasiten når blodet via lymfan
Transporteras till portala venerna i levern, mognar till maskar
Maskarna transporteras till venerna i
- tarmarna
S. mansoni, S, japonicum
- urinblåsan
S. haematobium
Maskarna lägger ova som transporteras ut i blodet till levern,
men avges även med faeces och urin
http://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/index.html
Symptom och diagnostik
1 månad: feber, frossa, hosta (alla arter)
3-6 månader:
A) S. japonicum och S. mansoni
dysenterisk diarré, splenomegali, chirros
S. japonicum kan vandra till hjärnan och vara dödlig
http://emedicine.medscape
.com/article/999469-clinical
B) S. haematobium
hematuri, trängningar, blod i sperma, prostatit, cancer
• Diagnostik görs på ova från faeces och urin
Schistosoma spp IV
Ova
S. mansoni
Fullvuxen mask
S. haematobium
S. japonicum
http://www.cdc.gov/dpdx/schistosomiasis/gallery.html
Maskar - Cestoder
• Bandmaskar, binnikemask
• Saknar digestionskanal
• Tvekönade
• Segmenterade
• Kolhydrater
• Ex. Taenia saginata, T. solium
http://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/gallery.html#adults
Cestoder forts.
a)
Scolex
Sugfåror, sugkoppar och/eller hakar
b)
Hals
CNS
c)
Proglottider
Utgör strobila, varje proglottid = tvekönad individ
Taenia saginata I
• Överallt där man äter nötkött
• Ev i tvärstrimmig muskulatur hos nötdjur
• 2-8 m lång, ca 25 år
• Symptom: asymptomatiskt, tarmbesvär,
viktnedgång, ökad aptit
Taenia saginata II
Smittväg:
Nötkreatur äter infekterad föda
Larver kläcks i kons tarmar, transporteras till musklerna
Otillräckligt lagat kött → människa får i sig larver
Larver fastnar i tunntarmen mha scolex
Proglottider bildar strobila
Ova bildas i proglottider, avges med faeces
http://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/index.html
Taenia saginata III
• Diagnostik:
- Ova, (liknar T. solium)
- Scolex, 4 sugkoppar
- Proglottid, > 15 förgreningar från
uterus
Testis
http://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/gallery.html
Uterus
Vagina
Taenia solium I
• Överallt där man äter griskött
• Ev i tvärstrimmig muskulatur hos grisar
• Kan bli 2-4 m lång, ca 25 år (cysticercus ca 5 år)
• Symptom: asymptomatiskt, tarmbesvär,
viktnedgång, ökad aptit, huvudvärk, CNS-besvär
Taenia solium II
Smittväg:
Smittar på samma sätt som T. saginata
Symptom från buk som vid infektion med T. saginata
Autoinfektion med ova alt. ova från annan infekterad människa kan orsaka
cysticercocis
Cysticercus (dynt) – i subkutan vävnad, tunga, ögon och hjärna
http://www.cdc.gov/dpdx/cysticercosis/index.html
Neurocysticercosis
http://wwwlab.biomedicas.unam.mx/cistim
ex/Galeria/FIGURA%2021.jpg
http://www.bhj.org/journal/2002_440
4_oct/images/fig1_693.jpg
http://radiopaedia.org/articles/
neurocysticercosis
http://www.cdc.gov/dpdx/cysticercosis
/index.html
http://tmcr.usuhs.edu/tmcr/
chapter7/clinical2.htm
http://bioweb.uwlax.edu/bio203/
s2008/geske_rich/treatment.htm
Taenia solium III
• Diagnostik:
- Ova, (liknar T. saginata)
- Scolex, 4 sugkoppar + hakar
- Proglottid, > 8-13 förgreningar
från uterus
Testis
http://www.cdc.gov/dpdx/taeniasis/gallery.html
Uterus