Regelkursus, afsnit 6

download report

Transcript Regelkursus, afsnit 6

Regelkurset, afsnit 6
Definitioner 5
Når både mødes 3 (Afsnit C+D)
Definition: Mærke
DS Regelkursus 2013-2016
Zone
DS Regelkursus 2013-2016
Definition: Mærke-plads




Mærke-plads kan også omfatte plads til at bomme eller stagvende.
En forpligtelse til at give plads kan være mere omfattende end en
forpligtelse til at holde klar.
Til mærket: Så længe man ikke er ved mærket
Runde mærket: når man er nødt til at begynde at dreje for at runde
Overlappet med mærket og så tæt på som muligt (som følge af andre
både)
DS Regelkursus 2013-2016
Definition: Holde op

At en båd kan ”holde noget op” betyder, at båden kan
passere genstanden uden at skulle stagvende.
DS Regelkursus 2013-2016
Definition: Hindring

Eksempler på hindringer:





Grundt vand (evt. sømærke, der afmærker dette)
Opankret eller kæntret båd
Konkurrent med retten til vejen
Forbudte områder iflg. sejladsbestemmelser
Ikke hindring:

Alt, der kan undgås med en mindre kursændring inden for
en skroglængdes afstand, f.eks. en almindelig fiskebøje.
DS Regelkursus 2013-2016
Afsnit C


Indeholder tre regler (18, 19 og 20),
som fastlægger begrænsninger for
båden med retten til vejen
De tre regler gælder kun ved mærker
og hindringer
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.1: hvornår gælder reglen

Regel 18 kan blive ”tændt” eller ”slukket” i
løbet af en mærkerunding – evt. flere gange.
DS Regelkursus 2013-2016
Situationer, hvor regel 18 ikke gælder
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.2: Give plads; holde klar
a)
b)
c)
d)
e)
Overlap – grundregel
Overlap/ikke overlap ved zonen
Bryde overlap/stagvende i/forlade zonen
Bryde/etablere overlap sent
Ikke i stand til at give plads
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.2(a): Overlap-grundregel

Når bådene kommer ind i zonen, har den indvendige
båd ret til at sejle til mærket selv om den skal holde
klar
DS Regelkursus 2013-2016
21: Frifindelse
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.2(a): Overlap-grundregel
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.2(a): Skal man runde?
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.2(a): Plads til runding
DS Regelkursus 2013-2016
Ved startmærke
DS Regelkursus 2013-2016
18.2(a): Ved start eller mål
DS Regelkursus 2013-2016
18.2(b+c): Overlap ved zonen
DS Regelkursus 2013-2016
18.2(b+c): Intet overlap ved zonen
DS Regelkursus 2013-2016
18.2(b+c): Intet overlap ved zonen
DS Regelkursus 2013-2016
Forhold mellem afsnit A og regel 18



I nogle situationer
gælder flere regler
I eksemplet 10 og
18.2(b)
Reglerne stiller
forskellige krav til
bådene


Holde klar
Give plads ved mærke
DS Regelkursus 2013-2016
Forhold mellem afsnit A og regel 18


Når flere regler gælder,
kan en båd med en
rettighed bryde en anden
regel
Her bryder Blå regel 10,
men den frifindes ikke,
fordi den tager mere plads
end den har ret til:
den sejler ikke til mærket
DS Regelkursus 2013-2016
18.2(d): Bryde/etablere overlap sent
DS Regelkursus 2013-2016
18.2(e): Ikke i stand til at give plads
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.3: Stagvende ved et mærke
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.3: Stagvende ved et mærke
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 18.4: Bomning
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 19: Passere en hindring

Denne regel handler kun om hindringer
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 19.2(c): Fortsat hindring?
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 19.2(c): Fortsat hindring
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 20: Plads til at stagvende
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 20.1: Plads til at stagvende
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 20.1: Plads til at stagvende
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 21: Frifindelse
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 20.3: Begrænsninger
DS Regelkursus 2013-2016
Afsnit D


Tre andre regler (22, 23 og 24) om
forholdet mellem både
To af dem (22 og 23) gælder forud for
reglerne i afsnit A
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 22
DS Regelkursus 2013-2016
Regel 23 og 24

Regel 23: Kæntret, til ankers eller på
grund; i færd med en redningsmanøvre


disse både skal man holde klar af.
Regel 24: Genere andre både


en båd, som ikke kapsejler, må ikke genere
en båd som kapsejler,
en båd må ikke med forsæt genere en båd,
som er i færd med at tage en straf eller er
på et andet ben af banen.
Den skal sejle rigtig kurs
DS Regelkursus 2013-2016