Propozycje zamienne lokalizacji Bazaru "Trocka"

download report

Transcript Propozycje zamienne lokalizacji Bazaru "Trocka"

Propozycje zamienne lokalizacji Bazaru „Trocka”

Warszawa 29 września 2014 r.

Decyzja o pozwoleniu na czasowe użytkowanie targowiska

Nowa lokalizacja W związku z budową stacji metra „Trocka” istniejące targowisko musi zmienić swoją lokalizację do końca 2015 r.

Nowa lokalizacja musi uwzględniać: – odpowiedni obszar zapewniający właściwą obsługę targowiska, – możliwości formalno-prawne zlokalizowania targowiska na tym terenie,

Lokalizacje zamienne

Lokalizacja rozpatrywana

Lokalizacja rozpatrywana • Działka 54 z obrębu 4-10-05 objęta jest postępowaniami administracyjnymi w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1946 r. Dodatkowo brak jest możliwości zbilansowania miejsc parkingowych. • Działka 8/7 z obrębu 4-10-03, obecnie funkcjonuje parking dla mieszkańców. Działka zbyt mała na potrzeby targowiska bez możliwości zbilansowania miejsc parkingowych .

Lokalizacja rozpatrywana

Lokalizacja rozpatrywana • Działka 20/10 z obrębu 4-10-03 objęta jest powództwem sądowym RSM „Praga” o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Spółdzielnia posiada własne plany zagospodarowania tego terenu.

Lokalizacja czasowa

Lokalizacja czasowa • Działka 24 z obrębu 4-10-03 własność m.st. Warszawy, • Działka 178/1 z obrębu 4-09-23 własność Agencji Nieruchomości Rolnych – możliwość wydzierżawienia części nieruchomości.

Działki przewidziane pod budowę trasy ul. Nowo Trockiej drogi.

targowisko może funkcjonować tymczasowo do czasu rozpoczęcia budowy

Lokalizacja docelowa

Lokalizacja docelowa • Działki 7/2, 17/2 z obrębu 4-10-03. Możliwe przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie parkingów wielopoziomowych oraz targowiska na poziomie „0”.

Przykładowe realizacje Parking wielopoziomowy - Kielce fot. www.betomax.pl

Przykładowe realizacje Projekt hali targowej z parkingiem Ostrołęka fot. Paulina Laskowska – www.epowiatostrolecki.pl

Lokalizacja alternatywna

Lokalizacja alternatywna • Działki 23/6, 23/7 z obrębu 1-09-27.

Teren prywatny. Właściciel wyraził zgodę na negocjacje z kupcami z Bazaru „Trocka”.