verem hastalığı - Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü

Download Report

Transcript verem hastalığı - Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü

VEREM SAVAŞI EĞİTİM VE
PROPAGANDA HAFTASI
• Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar
gününden başlamak üzere düzenlenmektedir.
• Bu haftanın amacı, toplumun verem hastalığı ve
hastalıkla mücadele konusunda
bilinçlendirilmesidir.
• “65.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası”
01 -07 Ocak 2012 tarihleri arasında
düzenlenmektedir.
2
VEREM HASTALIĞI
NEDİR?
3
“Mycobacterium
tuberculosis” isimli
mikrobun insanlarda
yaptığı bir hastalıktır.
 En sık akciğerleri
olmak üzere tüm
organları tutabilir (Lenf
bezleri, kemik, böbrek,
beyin vb.).
 Solunum yoluyla
bulaşır ve tedavi
olunmazsa öldürücüdür.

4
DÜNYADA VEREM

Bugün, dünya nüfusunun
üçte biri (yaklaşık 2 milyar
kişi) vücudunda verem
mikrobunu taşımaktadır.

Her yıl yaklaşık 9 milyon
kişi verem hastalığına
yakalanmakta ve 1.7
milyon insan veremden
ölmektedir.
5
TÜRKİYE’DE VEREM
Kayıtlara göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 18 bin kişi
verem hastalığına yakalanmaktadır.
Türkiye'de 10-15 milyon nüfusun enfekte olduğu,
yani vücutlarında verem mikrobu olduğu tahmin
edilmektedir.
Gelişmiş ülkelere göre, verem hastalığına yakalanma
oranı hala çok yüksektir.
6
VEREM NASIL
BULAŞIR?
7
Hastaların aksırma, öksürme ve
hapşırmaları sırasında etrafa
saçtıkları verem mikroplarının
sağlam kişiler tarafından
solunması ile hastalık bulaşır.
Verem mikrobu güneş görmeyen ve
iyi havalanmayan yerlerde saatlerce
havada kalabilir.
Verem hastalığı kalıtsal (ırsi) bir
hastalık değildir.
8
Tedavi olmayan bir verem hastası her yıl
yaklaşık 10-15 kişiyi enfekte eder.
Verem hastası
9
Verem mikrobu vücuda
girdikten sonra yıllarca
hastalık yapmadan
akciğerlerde
bekleyebilir.
Vücudunda verem
mikrobu taşıyanların
yaklaşık % 5-10’u daha
sonraki yıllarda VEREM
HASTASI olabilir.
10
HASTALIK
BELİRTİLERİ
NELERDİR?
ÖKSÜRÜK: 2-3 haftadan
fazla süren ve inatçı
karakterde öksürük en sık
görülen belirtidir.
BALGAM ÇIKARMA, KAN
TÜKÜRME: Bazı durumlarda,
özellikle teşhis ve tedavide geç
kalınırsa, kanlı balgam görülebilir.
12
ATEŞ ve GECE
TERLEMESİ
ZAYIFLAMA ve
İŞTAHSIZLIK
13
VEREM HASTALIĞI
TEŞHİSİ NASIL
KONULUR?
14
BALGAM MUAYENESİ:
Verem teşhisinde en önemli
yöntemdir. Verem şüphesi olanlarda
mutlaka yapılmalıdır. Balgamında
mikrop görülen hastalar bulaştırıcıdır.
RÖNTGEN FİLMİ:
Veremli bir hastanın akciğer grafisi
15
TÜBERKÜLİN CİLT
TESTİ (PPD):
Sol kola yapılan test 48-72
saat sonra ölçülür.
• Özellikle çocuklarda anlamlı
olan bu test, kişinin verem
mikrobu ile karşılaşıp
karşılaşmadığını öğrenmemizi
sağlar.
16
VEREM HASTALIĞI
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
17
Verem hastalığı düzenli
ilaç kullanmakla 6-9 ayda
tamamen iyileşir.
İlaçlarını düzenli kullanan
hastalar başkalarına
hastalık bulaştırmaz.
Verem tedavisinde
kullanılan ilaçlar Verem
Savaş Dispanserlerinden
ücretsiz olarak verilir.
18
Doğrudan Gözetimli
Tedavi: Verem ilaçları imkan
bulunan yerlerde her gün
sağlık personelinin gözetimi
altında içilir. Bu sayede
tedaviye uyum sağlanır.
19
TEDAVİ EDİLMEZSE
NE OLUR?
Çevresindekilere verem
mikrobunu saçmaya
devam eder.
Yetersiz tedavi görürse,
hastalığı ilaçlara karşı
direnç kazanır ve daha sonra
tedavi olma şansı
kaybolabilir.
Tedaviyi reddeden bir hasta
için ölüm kaçınılmazdır.
21
VEREMDEN NASIL
KORUNABİLİRİZ?
Çocukları veremden
korumak için doğumdan 2 ay
sonra BCG (verem) aşısı
uygulanır.
23
En iyi korunma, bulaştırıcı
verem hastalarının erkenden
bulunması ve etkili
tedavisidir.
24
Verem hastalığına
yakalananların aileleri ve
yakınları Verem Savaş
Dispanserlerine davet
edilerek kontrol edilir.
Hasta olduğu tespit edilenler
tedavi edilir.
Bulaştırıcı olan hastaların
yakın çevresindekilere
koruyucu ilaç verilir.
25
Geçmişte tedavisi imkansız veya çok
zor bir hastalık olması sebebiyle
korkulan ve insanların “veremli” diye
damgalanmasına neden olan verem
hastalığı, günümüzde diğer enfeksiyon
hastalıkları gibi, tedavisi mümkün olan
bir hastalık haline gelmiştir.
Ancak ihmal edilmemesi gerekmektedir.
Verem hastalığından şüphelenildiğinde
öncelikle kendi sağlığımız, sonra da
ailemiz ve çevremizdeki insanların
sağlığını korumak için, Verem Savaş
Dispanserine veya en yakın diğer bir
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
26
HASTALIKTAN KORKMA
GEÇ KALMAKTAN KORK!
ÖKSÜRÜRKEN VEYA
AKSIRIRKEN BİR MENDİLLE
AĞZINI ÖRT!
SIK SIK ELLERİNİ YIKA!
BULUNDUĞUN ORTAMI SIK
SIK HAVALANDIR!
ASLA SİGARA İÇME,
YANINDA İÇİLMESİNE İZİN
VERME!
DÜZENLİ VE DENGELİ
BESLEN!
27
TEŞEKKÜRLER
28