10 fil suresi - Hilalder.org

download report

Transcript 10 fil suresi - Hilalder.org

Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
1
FİL SURESİ
FİL SURESİ
ِ ‫ص َحا‬
١﴿ ‫يل‬
ْ َ ‫ف َف َعل َ َر ُّب َك ِبا‬
َ ‫اَ َل ْم َت َر َك ْي‬
ِ ٖ‫ب ا ْلف‬
1 GÖZÜNDE canlandırabilir misin
Rabbinin Fil Ordusu’na nasıl muamele ettiğini?
٢﴿ ‫يل‬
ْ ‫اَ َل ْم َي ْج َعلْ َك ْيدَ ُه ْم فٖ ى َت‬
ٍ ٖ‫ضل‬
2 Onların ince tasarlanmış haince hilesini
başlarına geçirmedi mi?
٣﴿ َ ‫سل َ َع َل ْي ِه ْم َط ْي ًرا اَ َب ٖابيل‬
َ ‫َواَ ْر‬
2
3 Onların üzerine katar katar bilinmeyen nitelikte,
Uçan, taşıyıcı varlıklar gönderdi;
FİL SURESİ
٤﴿ ‫يل‬
َ ‫َت ْرمٖ ي ِه ْم ِبح َِج‬
ٍ ‫ار ٍة ِمنْ سِ ٖج‬
4 Onlara taş kesilmiş balçık türü
tanımlanamayan (şeyler) atıyorlardı.
ٍ ‫ص‬
٥﴿ ‫ول‬
ْ ‫َف َج َع َل ُه ْم َك َع‬
ٍ ‫ف َماْ ُك‬
5 Derken (Rabbin) onları,
yenilmiş ekin tarlasına çevirdi.
3
SURENİN KİMLİĞİ
Nuzul
Sıra
20
Nuzul
Yılı
3
FİL
SURESİ
Ayet
Sayısı
5
Mushaf
Sıra
105
4
NÜZUL YERİ
5
MEKKE
Mina
KABE
6
Müzdelife
Arafat
FİL SURESİ KONUSU
1. Ahlaksız Gücün İbretlik Akibeti.
2. Her Ahlaksız Güç Er Yada Geç Gazaba
Uğrar.
3. Allah, Tek ve Gerçek Büyüktür.
7
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
8
FİL SURESİ
FİL SURESİ
Sûre, tarihi Fil Vakası üzerinden ahlâksız gücün ibretlik akıbetini anlatır.
İşgalci “Fil Ordusu” (eshabu’l-fîl), egemen gücün her çağda görülen
örneğidir. “Güçlüyüm, o halde haklıyım” mantığıyla hareket eder. Bu
mantıkla hareket eden er-geç hüsrana uğrar.
Sûre fil-ebâbîl zıt kutupları üzerine oturur. En iri hayvan olan fil büyük ama
haksız olanı, ebabil ise küçük ama haklı olanı temsil eder.
Allah, tek ve gerçek büyüktür.
Güce tapınan her ahlâksız güç er ya da geç gazaba uğrar.
9
FİL SURESİ
Allah’a karşı güç gösterisine kalkışmanın sonucu bellidir: “Yenilmiş bir ekine
dönmek” ve sap gibi ortada kalmaktır.
Diğerlerinin aksine bu kıssanın tekrar edilmemesinin
Birinci nedeni, helâkin temelinde bir peygamberi yalanlamanın olmayışı,
İkinci nedeni müşrikler bundan kendilerine pay çıkarmaya kalkışmasınlar
diyedir.
10
FİL SURESİ
ِ ‫ص َحا‬
١﴿ ‫يل‬
ْ َ ‫ف َف َعل َ َر ُّب َك ِبا‬
َ ‫اَ َل ْم َت َر َك ْي‬
ِ ٖ‫ب ا ْلف‬
1 GÖZÜNDE canlandırabilir misin
Rabbinin Fil Ordusu’na nasıl muamele ettiğini?
٢﴿ ‫يل‬
ْ ‫اَ َل ْم َي ْج َعلْ َك ْيدَ ُه ْم فٖ ى َت‬
ٍ ٖ‫ضل‬
2 Onların ince tasarlanmış haince hilesini
başlarına geçirmedi mi?
Elemtera:
11
Haberin yok mu? Duymadın mı? Gözünde canlandırabilir misin?
(Allah Rasulü bu olayı görmemiştir)
FİL SURESİ
Boşa Çıkartılan Ebrehenin Tuzağı;
Kabenin Mekke’de olması ve insanların buraya ilgi göstermesi ve buranın
Ticaret Merkezi haline gelmesini çekememezlik.
.
Alternatifini San’a’da tesis etmek. Kabe’nin yerine geçecek büyük bir kilise
inşa etmek, Kabe’yi yıkarak insanların San’a’daki bu Kilise’ye ilgi duymasını
sağlayarak Ticaret Merkezini de San’a’ya çekmek.
12
FİL SURESİ
İlahi Kural; Allah, Hainlerin Tuzaklarını Boşa Çıkartacaktır.
Allah, insanların kurduğu tuzakları boşa çıkartacaktır. Enfal 18, Yunus 21
Tuzak kuranların, kurdukları tuzağın içine bizzat kendileri düşecektir. Fatır 43
Allah, hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz Yusuf 52
Ebrehe, kendi gücüne güvenip Yüce Allah’ı hesaba katmamıştır.
O’nu hesaba katmayanlara O, kendisini hatırlatıyordu ki, Ebrehe’nin başına da
bu gelmişti.
Hesaba katmadığı yüce Allah, onun bütün iğrenç planlarını alt üst etmiş,
kendisini de, ordusunu da şaşkınlık denizine yuvarlamıştı.
13
FİL SURESİ
Genel İlke;
Hakka karşı duranlar, yaptıklarının karşılığını er veya geç alacaklardır.
Hakkı destekleyenlerin destekçisi, Hak’kın sahibi olan Yüce Allah’tır.
Muhammed 7
14
FİL SURESİ
٣﴿ َ ‫سل َ َع َل ْي ِه ْم َط ْي ًرا اَ َب ٖابيل‬
َ ‫َواَ ْر‬
3 Onların üzerine katar katar bilinmeyen nitelikte,
Uçan, taşıyıcı varlıklar gönderdi;
٤﴿ ‫يل‬
َ ‫َت ْرمٖ ي ِه ْم ِبح َِج‬
ٍ ‫ار ٍة ِمنْ سِ ٖج‬
4 Onlara taş kesilmiş balçık türü
tanımlanamayan (şeyler) atıyorlardı.
ٍ ‫ص‬
٥﴿ ‫ول‬
ْ ‫َف َج َع َل ُه ْم َك َع‬
ٍ ‫ف َماْ ُك‬
15
5 Derken (Rabbin) onları,
yenilmiş ekin tarlasına çevirdi.
FİL ORDUSU NASIL PERİŞAN EDİLDİ
1. Fil Ordusuna Karşı Kanatlı Ordu;
Ebâbîl, sıfat olarak “katar katar, sürüler halinde” anlamına gelir.
Tayr, kuştan sineğe, görünenden görünmeyene varana dek bir yerden bir yere
havada/hava ile intikal eden her hareketli varlık için kullanılır.
Bu veriler ışığında tayr kelimesi, “volkanik bir püskürtünün yakıp kavuran lavlarıdır”
yorumunu da, buna benzer başka yorumları da dışlamaz.
Her halükarda kesin olan, orada ve o anda ilâhi bir müdahalenin varlığıdır.
“Göklerin ve yerin bütün orduları Allah’ın emrine âmâdedir” (Fetih: 4)
“Rabbinin ordularını O’dan başka kimse bilmez” (Müddessir: 31) âyetleri ışığında;
16
Allah’ın kimsenin akıl fikir erdiremediği ordularından bir ordu, Fil ordusunu
perişan etti.
FİL ORDUSU NASIL PERİŞAN EDİLDİ
2. Adrese Teslim Sert Taşlar;
Uçuşan varlıklar, Fil ordusuna yukarıdan aşağıya doğru sert katı taşlar
atıyorlardı.
Bu Müdahalenin sonucu …… ;
3. Ve Hazin Son;
Yenmiş ekin tarlalarına çevrildiler.
17
FİL ORDUSU NASIL PERİŞAN EDİLDİ
Fil Olayının Bugüne Mesajı;
Ebrehenin, Kabe’yi yıkma girişimleri nasıl sonuçsuz kalmışsa ve sorumluları
cezalandırılmışsa, bugünkü Hak düşmanları da ilahi iradeyle benzer şekilde
karşılaşacakları bilinmelidir.
Allah’a karşı güç gösterisinde bulunanlara azab, bazen kıtlık, bazen kuraklık,
bazen de çeşitli hayvan istilaları ya da başka şekillerde gelebilir.
Allah adına fedakarlıklar yapanlar, O’nun yardımı ve desteğinden mahrum
bırakılmayacaklarını bilmeli ve buna göre hayat yaşamaya çalışmalıdır.
İman edenler yalnız değildirler.
18