Contractele bancare din perspectivă juridică şi economică

download report

Transcript Contractele bancare din perspectivă juridică şi economică

Contractele bancare din
perspectivă juridică şi
economică
31 octombrie 2012
Legea 115/2012 - modificari aduse
Legii medierii nr.192/2006
•
•
•
•
informarea obligatorie
eliberarea procesului-verbal de informare,
conținutul informării
procedura prealabilă a medierii
Termeni şi Condiţii Generale
in relatia banca - client
•
•
•
•
•
•
•
de Afaceri
privind Conturile Bancare Curente
privind Cardurile
privind Depozitele
privind Creditele
privind Serviciile de Plată
privind Investiţiile Financiare
Contracte speciale
Contracte bancare
• Contractul de cont bancar curent;
• Depozitul bancar;
• Facilitatea de credit;
• Inchiriere casetelor de valori;
ASPECTE DE NATURA CONTRACTUALA
Formarea contractului – Posibile conflicte
• Desfasurarea de negocieri;
• Acceptarea fara rezerve a ofertei
• Buna credinta – principiu fundamental pe parcursul
negocierii, incheierii si derularii contractului
• Obligatia de confidentialitate in negocierile
precontractuale
• Lansarea unei oferte cu termen de valabilitate irevocabilitate
ASPECTE DE NATURA CONTRACTUALA
Consimtamantul partilor
• Vicii de consimtamant
• Eroarea de drept = necunoasterea legilor - partile nu o pot invoca
daca se refera la dispozitii legale accesibile si previzibile;
• Eroarea asumata de parte – contractul nu poate fi anulat
• Eroarea de calcul – obligatie de rectificare
ASPECTE DE NATURA CONTRACTUALA
Clauze – posibile conflicte
• Clauze externe (daca prin lege nu se prevede altfel, partile sunt
tinute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere)
• Clauze standard - clauzele din contract stabilite in prealabil de una
dintre parti pentru a fi utilizate in mod general si repetat si care
sunt incluse în contract fara sa fi fost negociate cu cealalta parte;
• Clauze negociate - clauzele negociate au intaietate asupra clauzelor
standard
• Cand se folosesc clauze standard si partile nu ajung la o intelegere
cu privire la acestea, contractul se incheie totusi pe baza clauzelor
convenite si a oricaror clauze standard comune in substanta lor.
• Protectia consumatorului
ASPECTE DE NATURA CONTRACTUALA
Clauze neuzuale – posibile conflicte
• in folosul celui care le propune:
 limitarea raspunderii;
 denuntarea unilaterala a contractului;
 suspendarea executarii obligatiilor;
• in detrimentul celeilalte parti:
 decaderea din drepturi ori din beneficiul termenului;
 limitarea dreptului de a opune execeptii, restrangerea libertatii de a
contracta cu alte persoane;
 reinnoirea tacita a contractului, legea aplicabila, clauze compromisorii
sau prin care se deroga de la normele cu privire la competenta
instantelor judecatoresti;
Clauzele neuzuale nu produc efecte decat daca sunt acceptate,
mod expres, in scris, de cealalta parte.
ASPECTE DE NATURA CONTRACTUALA
Interpretarea contractului
• Interpretarea se face in sensul ce se potriveste
cel mai bine naturii si obiectului contractului, iar
in contractele de adeziune interpretarea se face
impotriva celui care le-a propus (Noul Cod Civil
este pro-debitor);
• Contractele cu consumatorii se supun legilor
speciale si doar in completare se aplica
prevederile Noului Cod Civil;
ASPECTE DE NATURA CONTRACTUALA
Impreviziunea – Posibile conflicte
• Impreviziunea → exceptie de la principiul fortei obligatorii a
contractului:
 “Partile sunt tinute sa isi execute obligatiile, chiar daca
executarea lor a devenit mai oneroasa, fie datorita cresterii
costurilor executarii propriei obligatii, fie datorita scaderii valorii
contraprestatiei”
• Impreviziunea se poate invoca in instanta cand:
 “[…] executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa
datorita unei schimbări exceptionale a împrejurarilor care ar
face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei
[…]”
CONCLUZII
• Disponibilitatea partilor de rezolvare amiabila a
conflictelor – prin mediere
• Acceptarea ideii ca o solutie agreata de comun
acord este mai avantajoasa ambelor parti decat
o solutie impusa de un tert (chiar daca acesta
este o instanta de judecata)
• Interesele economice ale partilor pot fi exprimate
mult mai bine intr-un acord de mediere