Introductie Kliniek voor Kanker

download report

Transcript Introductie Kliniek voor Kanker

Oncologie in ETZ
• De patiënt met kanker wil de best
mogelijke behandeling.
• Zo dicht mogelijk bij huis.
• Met aandacht voor zijn/haar individuele
situatie.
Missie oncologie ETZ
Zorg is rondom de patiënt georganiseerd:
• persoonlijk;
• innovatief;
• van kwalitatief topklinisch niveau.
• De organisatie van patiëntenzorg gaat via
Tumorwerkgroepen.
• Zorg is vastgelegd in een zorgpad.
• Wekelijks MDO.
• Iedere patiënt wordt multidisciplinair besproken
met relevante specialismen aanwezig.
• In actieve samenwerking met radiotherapeuten
Instituut Verbeeten.
• Zo nodig aangevuld met externe deskundigen
(consulenten).
• Er is voor iedere patiënt één zorgverlener
die het behandelproces overziet en waar
de patiënt terecht kan met alle vragen.
• Besluit tot behandeling wordt gezamenlijk
met de patiënt genomen.
• Zorg volgens de laatste standaarden, in nauwe
samenwerking met regionale zorgverleners
(zoals huisartsen, thuiszorg, andere
ziekenhuizen) en academische onderzoekcentra.
• Wetenschappelijk onderzoek en innovatie is
onderdeel van de zorg.
• Continu wordt de kwaliteit bewaakt en
waarderingen en ervaringen van patiënten
worden hierin mee genomen.
• Door het samengaan van het Elisabeth
Ziekenhuis en TweeStedenZiekenhuis is er
ruimte voor superspecialisatie van
zorgverleners.
In het ETZ wordt een breed palet van
oncologische zorg geleverd, onder andere:
• Borst
• Long
• Prostaat en andere urologische tumoren
• Dikke darm / endeldarm
• Melanoom
• Gynaecologische tumoren
Daarnaast enkele functies in ETZ die
bovenregionale adherentie hebben:
• Hersentumoren
• Hoofd-hals tumoren
• Slokdarm-/maagtumoren
• In omgeving meerdere grote centra met
oncologie als speerpunt.
• Samenwerking in “Comprehensive Cancer
Network”.
• Samenwerking met
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erasmus MC Rotterdam (academisch centrum)
Zorgsaam, Terneuzen
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
Lievensberg-Franciscus Ziekenhuis, Bergen op
Zoom/Roosendaal
Amphia Ziekenhuis, Breda/Oosterhout
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut, Vlissingen
Instituut Verbeeten, Tilburg
Catharina ziekenhuis Eindhoven
Máxima Medisch Centrum Veldhoven
Externe factoren:
• Volumenormen (SONCOS)
• Prestatieindicatoren
• Kostenbeheersing
• Clinical audits/ outcome parameters
• Contractering van zorg door
zorgverzekeraars
Organisatie oncologische zorg in ETZ:
• Inbedding van patiëntenzorg in zorgpad.
• Eindverantwoordelijkheid voor het
patiëntproces bij de tumorwerkgroep.
Organisatie van oncologische zorg:
• Oncologisch beraad (voorzitters
tumorwerkgroepen en afvaardiging van
alle bij oncologie betrokken
sprecialismen).
• Dagelijks Bestuur.
Samenstelling dagelijks bestuur:
• Laurens Beerepoot (internist-oncoloog), voorzitter
• Simo Brada (internist-hematoloog)
• Joos Heisterkamp (chirurg)
• Huub Maas (geriater)
• Wideke Nijdam (zorggroepmanager), secretaris
• Robert Poorter (radiotherapeut)
• Oncologische zorg is niet los te zien van
andere zorgprocessen.
• Patiënten hebben vaak meerdere
aandoeningen tegelijkertijd.
• Geen fysiek aparte plaats maar
oncologische zorg geïntegreerd in het
“ziekenhuisbedrijf”.
Oncologische zorg
=
patiëntenzorg