Prezentácia programu PowerPoint

download report

Transcript Prezentácia programu PowerPoint

Vplyv druhu palivá na výkonové a emisné
parametre lokálnych zdrojov tepla
Ing. Štefan Papučík, PhD.
Vzorky paliva
•
•
•
•
•
•
•
Smrek
Vrba
Agát
Breza
Dub
Jaseň
Orech
Laboratórium zdrojov tepla
Laboratórium zdrojov tepla
• Upravené krbové kachle
Merané parametre
•
•
•
•
•
Hmotnost paliva
Vlhkosť paliva
Interná teplota a vlhosť
Teplota spalín, komínový ťah
Emisie:
– O2, CO2, CO, NO, SO2, CH4
Schéma skúšobného kúta
Odberné miesta meraných veličín
Odberné miesta meraných veličín
Meranie emisií
Meranie komínové ťahu
Typ DPS
• Merací rozsah : 0 až 50 Pa
• presnosť: +-1%
• Vernonov Teplomer s
termočlánkom NiCr-Ni
typ FHAD462
• Sensor CMOS-technologie,
přesnost: rel.vlhkost: +-1,8% v
rozsahu 20 až 80% r.H.
Záznam dát
Vlhkosť paliva
hmotnosť paliva
Presnosť – 0,1 g
Parametre meraného paliva
vlhkosť
výhrevnosť
hmotnosť
[%]
[kJ/kg]
smrek (bez kôry)
9,37
17 267
vrba 3 ročná - salix viminalix - ŠLP BUDČA
9,57
17 673
vŕba, kôra - salix viminalix
8,15
18 731
agát 5 ročný - robonia pseudoacacia
8,05
15 653
breza 40 ročná
8,05
17 253
breza 3 roky
12,9
16 201
breza kôra
12,9
19 501
breza bradavičnatá
7,48
19 177
dub čierny
11,58
14 987
dub
16,84
13 846
jaseň z Herlan
8,17
15 727
orech vlažský
9,12
15 521
[kg]
0,9997
0,8718
1,6239
1,5066
1,5026
1,5117
0,3967
0,3178
1,5884
1,5146
1,5519
1,5536
1,5897
1,5600
1,5174
1,588
1,577
1,661
1,69
1,629
1,53
1,53
1,544
1,618
1,648
palivo
Analýza výsledkov
21
O2, CO2 [ % ]
18
menovitý výkon
15
12
9
6
3
0
O2 [ % ]
CO2 [ % ]
Analýza výsledkov
21000
18
18000
15
15000
12
12000
9
9000
6
6000
3
3000
0
0
0
10
20
O2
30
CO (13% O2)
CO2
40
CO (13% O2) [mg.m-3]
O2, CO2 [ % ]
Priebeh nameraných veličín - palivo "vrba 3 ročná"
21
τ [min]
21000
18
18000
15
15000
12
12000
9
9000
6
6000
3
3000
0
0
0
10
20
30
40
O2
50
CO2
60
CO (13% O2)
70
80
τ [min]
CO (13% O2) [mg.m-3]
O2, CO2 [ % ]
Priebeh nameraných veličín - palivo "smrek"
21
1050
18
900
15
750
12
600
9
450
6
300
3
150
0
0
0
10
O2
CO2
20
NOx (13% O2)
30
SOx (13% O2)
40
NOx (13% O2), SOx (13% O2)
[mg.m-3]
O2, CO2 [ % ]
Priebeh nameraných veličín - palivo "vrba 3 ročná"
21
τ [min]
Priebeh nameraných veličín - palivo "smrek"
420
menovitý výkon
O2, CO2 [ % ]
18
360
15
300
12
240
9
180
6
120
3
60
0
0
0
10
20
O2
30
CO2
40
NOx (13% O2)
50
60
SOx (13% O2)
70
τ [min]
80
NOx (13% O2), SOx (13% O2) [mg.m-3]
21
Analýza výsledkov
18000
CO (13% O2) [mg.m-3]
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
CO (13% O2)
Analýza výsledkov
NOx (13% O2), SOx (13% O2) [mg.m-3]
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
NOx (13% O2)
SOx (13% O2)
Analýza výsledkov
TOC (13% O2) [mg.m-3]
2000
1500
1000
500
0
TOC (13% O2)
Analýza výsledkov
100
90
eta [%], P [ kW ]
80
70
60
50
40
30
20
10
0
eta [%]
P [ kW ]
Ďakujem za pozornosť
Katedra energetickej techniky
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
tel./fax: 041 52 525 41
e-mail: [email protected]
web: http://fstroj.uniza.sk/web/ket