12.6 Kommentarer til årsregnskabet

Download Report

Transcript 12.6 Kommentarer til årsregnskabet

12.6 Kommentarer til
årsregnskabet
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt.
Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen:
Fashion Shoe har solgt varer for kr. 5.492.000 i år 1. Kostprisen for
de solgte varer har været kr. 3.752.000, og virksomheden har
dermed haft en bruttofortjeneste på kr. 1.740.000. Bruttoavancen
kan beregnes til kr. 1.740 x 100 / kr. 5.492 = 31,7 %.
Andre eksterne omkostninger udgjorde kr. 492.000, mens personaleomkostningerne har udgjort kr. 846.000.
Dermed har virksomheden opnået et indtjeningsbidrag på kr.
402.000.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt.
Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen:
Fashion Shoe har solgt varer for kr. 5.492.000 i år 1. Kostprisen for
de solgte varer har været kr. 3.752.000, og virksomheden har
dermed haft en bruttofortjeneste på kr. 1.740.000. Bruttoavancen
kan beregnes til kr. 1.740 x 100 / kr. 5.492 = 31,7 %.
Andre eksterne omkostninger udgjorde kr. 492.000, mens personaleomkostningerne har udgjort kr. 846.000.
Dermed har virksomheden opnået et indtjeningsbidrag på kr.
402.000.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt.
Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen:
Der er afskrevet i alt kr. 60.000 på biler og inventar, hvorefter
resultatet før renter kan opgøres til kr. 342.000. Efter tillæg af
renteindtægter på kr. 10.000 og fradrag af renteomkostninger på kr
25.000 bliver årets resultat kr. 327.000.
Om et overskud på kr. 327.000 for det første år er tilfredsstillende,
bør holdes sammen med det opstillede budget og målsætningen for
dette år.
Nystartede virksomheder forventer normalt ikke et stort overskud i
de første par leveår.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Fashion SHOEs årsregnskab for år 1 er nu færdigt.
Rikke har følgende kommetarer til resultatopgørelsen:
Der er afskrevet i alt kr. 60.000 på biler og inventar, hvorefter
resultatet før renter kan opgøres til kr. 342.000. Efter tillæg af
renteindtægter på kr. 10.000 og fradrag af renteomkostninger på kr
25.000 bliver årets resultat kr. 327.000.
Om et overskud på kr. 327.000 for det første år er tilfredsstillende,
bør holdes sammen med det opstillede budget og målsætningen for
dette år.
Nystartede virksomheder forventer normalt ikke et stort overskud i
de første par leveår.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Rikke har følgende kommetarer til balancen:
Af balancen fremgår det, at Fashion Shoe pr. 31. december år 1 har
aktiver for i alt kr. 1.214.000. Aktiverne er fordelt på kr. 300.000 i
anlægsaktiver og kr. 914.000 i omsætningsaktiver.
Aktiverne er finansieret med gæld på kr. 822.000 og egenkapital på
kr. 392.000.
Egenkapitalen er i år 1 steget med kr. 17.000, nemlig fra kr 375.000
ved årets begyndelse til kr. 392.000 ved årets slutning. Det skyldes,
at årets resultat på kr. 327.000 har oversteget årets privatforbrug på
kr. 310.000 med netop kr. 17.000.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Rikke har følgende kommetarer til balancen:
Af balancen fremgår det, at Fashion Shoe pr. 31. december år 1 har
aktiver for i alt kr. 1.214.000. Aktiverne er fordelt på kr. 300.000 i
anlægsaktiver og kr. 914.000 i omsætningsaktiver.
Aktiverne er finansieret med gæld på kr. 822.000 og egenkapital på
kr. 392.000.
Egenkapitalen er i år 1 steget med kr. 17.000, nemlig fra kr 375.000
ved årets begyndelse til kr. 392.000 ved årets slutning. Det skyldes,
at årets resultat på kr. 327.000 har oversteget årets privatforbrug på
kr. 310.000 med netop kr. 17.000.
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært:
Videoer:
Med udgangspunkt i virksomhedens
årsregnskab at kommentere
henholdsvis:
GrünBAG:
 Årsregnskabet
 Resultatopgørelsen og
 Balancen
Repetitionsopgave:
Kap. 12
5 Revisorvideoer, bl.a.:
 Formålet med et
årsregnskab
 Er regnskabet
offentligt
tilgængeligt?
12.6 Kommentarer til årsregnskabet
Du har nu lært:
Videoer:
Med udgangspunkt i virksomhedens
årsregnskab at kommentere
henholdsvis:
GrünBAG:
 Årsregnskabet
 Resultatopgørelsen og
 Balancen
Repetitionsopgave:
Kap. 12
5 Revisorvideoer, bl.a.:
 Formålet med et
årsregnskab
 Er regnskabet
offentligt
tilgængeligt?